ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Further

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]
"Template:See" redirects here. It is not to be confused with Template:See also ဢမ်ႇၼၼ် Template:Please see.

This template is used to link to articles containing further information on a topic. It looks like this:

ၶေႃႈမုၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း။ Article

It is typically used at the top of a section, when the topic of that section is covered in more detail by another page. It is useful for implementing summary style. The corresponding template for use on category pages is {{Cat more}}

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶေႃႈမုၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း။ WP:SUMMARYHATNOTE
One article
{{further|PAGE1}}
ၶေႃႈမုၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း။ PAGE1
More than one article
{{further|PAGE1|PAGE2|PAGE3}}
ၶေႃႈမုၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း။ PAGE1PAGE2၊ လႄႈ PAGE3
With a topic
{{further|topic=TOPIC|PAGE1|PAGE2}}
ၶေႃႈမုၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း။ PAGE1 လႄႈ PAGE2
All parameters
{{further|topic=TOPIC|PAGE1|PAGE2#SECTION|selfref=yes|category=no|label1=LABEL1}}
ၶေႃႈမုၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း။ LABEL1 လႄႈ PAGE2 § SECTION

Parameters[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

This template accepts the following parameters:

  • 1, 2, 3, ... - the pages to link to. At least one page name is required. Categories and files are automatically escaped with the colon trick, and links to sections are automatically formatted as page § section, rather than the MediaWiki default of page#section.
  • label1, label2, label3 ... alternative output labels for the corresponding linked pages. Aliases "label N" (with a space) and "lN" (short) are also available.
  • topic - the name of the topic
  • selfref - if set to "yes", "y", "true" or "1", adds the CSS class "selfref". This is used to denote self-references to Wikipedia. See Template:Selfref for more information.
  • category - if set to "no", "n", "false", or "0", suppresses the error tracking category (Category:Hatnote templates with errors). This only has an effect if the first positional parameter (the page to link to) is omitted.

Interwiki links[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

To link to articles on foreign language Wikipedias, use interwiki links, prefixing the page name in the foreign Wikipedia with the required interwiki language code:

Basic interwiki links to articles in Spanish and German
{{further|es:PÁGINA1|de:SEITE2}}
ၶေႃႈမုၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း။ es:PÁGINA1 လႄႈ de:SEITE2
Multiple interwiki links with language names

Note that you can use the TOPIC and LABEL parameters in combination to produce this effect:

{{Further|topic=Eero Heinonen, in|de:Eero Heinonen|es:Eero Heinonen|fi:Eero Heinonen|l1=German|l2=Spanish|l3=Finnish}}
ၶေႃႈမုၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း။ GermanSpanish၊ လႄႈ Finnish

Template {{Further ill}} can produce similar links, but in a format more like that of {{interlanguage link}}.

Errors[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

If no page names are supplied, the template will output the following message:

  • Error: ဢမ်ႇသႂ်ႇဝႆႉ ၸိုဝ်ႈၼႃႈလိၵ်ႈ (help).

If you see this error message, it is for one of four reasons:

  1. No parameters were specified (the template code was {{further}}). Please use {{further|page}} instead.
  2. Some parameters were specified, but no page names were included. For example, the template text {{further|selfref=yes}} will produce this error. Please use (for example) {{further|page|selfref=yes}} instead.
  3. A page name was specified, but it contains an equals sign ("="). The equals sign has a special meaning in template code, and because of this it cannot be used in template parameters that do not specify a parameter name. For example, the template code {{further|1+1=2|2+2=4}} will produce this error. To work around this, you can specify the parameter name explicitly by using 1=, 2, etc., before the page name, like this: {{further|1=1+1=2|2=2+2=4}}.
  4. You tried to access the module directly by using {{#invoke:(module name)|further|text}}. Use of #invoke in this way has been disabled for performance reasons. Please use {{(module name)|text}} instead.

If you see this error message and are unsure of what to do, please post a message on the help desk, and someone should be able to help you.

Pages that contain this error message are tracked in Category:Hatnote templates with errors.

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

TemplateData documentation used by VisualEditor and other tools

Further

Template used to link to pages containing further information on a topic. Produces the output "Further information: page 1, page 2 and page 3".

Template parameters[ၸတ်းၵၢၼ် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ]

Parameterၶေႃႈသပ်းလႅင်းTypeStatus
Page 11

The name of the first page that you want to link to.

Page namerequired
Page 22

The name of the second page that you want to link to.

Page nameoptional
Page 33

The name of the third page that you want to link to. More pages can be added using the parameters "4", "5", "6", etc.

Page nameoptional
Self referenceselfref

Set to "yes" if the template is a self-reference to Wikipedia that would not make sense on mirrors or forks of the Wikipedia site.

Lineoptional
Categorycategory

Set to "no", "n", "false", or "0" to suppresses the error tracking category (Category:Hatnote templates with errors). This only has an effect if no page names are specified.

Unknownoptional
Label 1label1 label 1 l1

The displayed label of the first page link

Stringoptional
Label 2label2 label 2 l2

The displayed label of the second page link

Stringoptional
Label 3label3 label 3 l3

The displayed label for the third page link. Labels for further pages can be added using the parameters "label4", "label5", "label6", etc.

Stringoptional