ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:တႃႇဝႄႈ တႃႇၵမ် သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
တူဝ်ယေႃႈ:
ၼႃႈလိၵ်ႈ သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်း  – ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်တႃႇၸွမ်ႈထႅမ်ၵူႈမိုဝ်း ယဝ်ႉ!


ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေမႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆၸိုင်
တႃႇၵမ်
Green check.png တီႈတႄႇသုတ်းမၼ်းၼၼ်ႉ တႅမ်ႈပၼ် ႁဵင်းၵွင်ႉ ဢၼ်ယိူင်းၸူး ၼၼ်ႉလႄႈ။
Green check.png ၸႂ်ႉ ၶေႃႈမွၵ်ႇၼႄ ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
Green check.png သဵၼ်ႈမၢႆဢၼ်ယၢဝ်းႁႅင်းၼၼ်ႉ တႅမ်ႈ ၸႅၵ်ႇတွၼ်ႈမၼ်းသေ ဢၼ်ပဵၼ် "ၶေႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်း" ၼၼ်ႉ ဝႆႉတႅမ်ႈ ၽၢႆႇလင်သုတ်းသုတ်းလႄႈ။
Green check.png ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ၼႆႉ ဢဝ်ဝႆႉပၼ်တၢင်းၼိူဝ်သုတ်းသုတ်းလႄႈ။
Green check.png သင်ဝႃႈ ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်းၼႆႉ ၵွင်ႉၸူး {{Wiktionary}} လႄႈ
Green check.png တႃႇလွင်ႈၵွင်ႉၸူး ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ယိူင်းၸူးၼၼ်ႉ မႄးပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်းမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလႄႈ
Green check.png ၼႃႈလိၵ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်လူဝ်ႇလႆႈမႄးထတ်းၼၼ်ႉ ဢဝ် {{disambiguation cleanup}} တိတ်းၵိုၵ်းပၼ်လႄႈ။
တႃႇဝႄႈ
Red x.svg ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇမႄးပိူင်မၼ်း ယႃႇဢဝ် ႁဵင်းၵွင်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉ pipe "|"။
Red x.svg တီႈႁူဝ်ၶေႃႈၼိုင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆ့ ယႃႇပေသႂ်ႇ ႁဵင်းၵွင်ႉသီႇသွမ် တင်းၼမ်တင်းလၢႆ
Red x.svg ႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်းၼႆႉ ပေႃး ဢမ်ႇပႃးႁဵင်းၵွင်ႉသီသွမ်ႇ ၼႆ ယႃႇပေဢဝ်သႂ်ႇ
Red x.svg ၸိူဝ်းပဵၼ် ႁဵင်းၵွင်ႉသီလႅင် ဢၼ်ပႆႇမီးဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈယႃႇပေဢဝ်သႂ်ႇ1
Red x.svg ပွင်ႈၵႂၢမ်း ၵႃႈပဵၼ်ၸိူဝ်းပႃးႁူဝ်ၶေႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယႃႇပေဢဝ်သႂ်ႇ
Red x.svg ၶေႃႈသပ်းတီႈပပ်ႉသပ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယႃႇပေဢဝ်သႂ်ႇ
Red x.svg လွင်ႈဢိင်ဢၢင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈယႃႇပေဢဝ်သႂ်ႇ


1.^ To see if a red link is used in existing articles, click the red link, then click "What links here" in the toolbox on the left. An entry with a redlink must also include a blue link that mentions the term being disambiguated.

တႃႇသိုပ်ႇလူထႅင်ႈ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]