လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽဵင်ႇပဵင်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽဵင်ႇပဵင်း (ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: fair use) ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ် ပိူင်ၵၢၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽိင်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မၵ်းၶၢၼ်းပၼ်ႇသုၼ်ႇၸႂ်ႉဝႆႉ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်မီးသုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင် ဢၼ်ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇယွၼ်းၶေႃႈၶႂၢင်းတီႈၸဝ်ႈၶွင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵေႃႈၶႂ်ႈမိူၼ်ၵၼ်တင်း Fair dealing ဢၼ်မိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၸႂ်ႉ ဢၼ်မီးၽၢႆႇၼွၵ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။