ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Favicon of Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး
လိူင်ႈမဵဝ်း ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ
ၸဝ်ႈၶွင် ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း
ၶေႃႈၶၼ်ပၢၵ်ႇ ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ shn.wikipedia.org
လွင်ႈတၢင်ႇမၢႆၽၢင် Optional
ၽႃႇသႃႇ ဢၼ်ၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈ ၽႃႇသႃႇတႆး
ပီတႄႇပိုတ်ႇတၢင်ႇ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 14, 2018; 5 ပီ ပူၼ်ႉမႃး (2018-11-14)

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး ၼႆႉ ပဵၼ် ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၽႃႇသႃႇတႆး တီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တေႃႇထိုင် (မေႇ 2024 ၼႆႉ) သႂ်ႇဝႆႉယဝ်ႉ ပွင်ႈၵႂၢမ်း 13,592 ႁူဝ်ယဝ်ႉ။

သၢႆပိုၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽိုၼ်မၢႆၶၢဝ်းယၢမ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  • 2018 - တႄႇပိုတ်ႇတၢင်ႇ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး။

လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး (update)
ပွင်ႈၵႂၢမ်း 13,592
ၼႃးလိၵ်ႈ 32,002
ၾၢႆႇ 71
လွင်ႈမႄးထတ်း 63,861
ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း 4,547
ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိူဝ်းတူင်ႉတိုၼ်ႇႁႅင်း 21
ၽူႈၵုမ်းၵၢၼ် 2
  • ဢၼ်ပဵၼ် workshop ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် တွၼ်ႈတႃႇ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးၼႆႉ လႆႈၸဵတ်းႁဵတ်းမႃးမိူဝ်ႈ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 20, 2015 ၵႃႈတီႈ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ၼၼ်ႉသေ တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[3]
  • ဢၼ်ပဵၼ် workshop ပွၵ်ႈၵမ်းသီႇ တွၼ်ႈတႃႇ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးၼႆႉ လႆႈၸဵတ်းႁဵတ်းမႃးမိူဝ်ႈ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28, 2015 ၵႃႈတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇမိူင်းထႆးသေ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်း တွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ် တႃႇႁႂ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး လႆႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[4]
  • ဢၼ်ပဵၼ် workshop ပွၵ်ႈၵမ်းႁႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးၼႆႉ လႆႈၸဵတ်းႁဵတ်းမႃးမိူဝ်ႈ ၵျုၼ်ႇ 28, 2015 ၵႃႈတီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးမိူင်းတႆးမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇယၢင်ႈတိၼ်ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး မိူဝ်းၼႃႈၼႆယဝ်ႉ။[5]
  • ဢၼ်ပဵၼ် workshop ပွၵ်ႈၵမ်းႁူၵ်း တွၼ်ႈတႃႇ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးၼႆႉ လႆႈၸဵတ်းႁဵတ်းမႃးမိူဝ်ႈ ၵျုၼ်ႇ 1, 2016 ၵႃႈတီႈ ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်ယဝ်ႉ။[6]


ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]