Jump to content

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
(လုၵ်ႉတီး ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:NFCC ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)
ၵူႈမိုဝ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆ (ပိူင်ၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉလႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးလွင်ႈၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ) တူၺ်းတီႈ Wikipedia:လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆ ၼၼ်ႈၶႃႈလႄႈ။

ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ပိူင်ၵၢၼ် မႂ်ၶႂၢင်း ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း (23 မၢတ်ႉ 2007) သေ ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈၼင်ႇ ပိူင်ၵၢၼ် သုၼ်ႇၵၢင်းလွတ်ႈ (Exemption Doctrine Policy) တွၼ်ႈတႃႇ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးယဝ်ႉ။

လွင်တၢင်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 • တွၼ်ႈတႃႇပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ႈ တီႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇလိုဝ်ႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႆႈလၢႆ ဢၼ်ပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး တွၼ်ႈတႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ် ဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႆႈလၢႆၼၼ်ႉ ၵႃႈတီႈ မီႇတီႇယႃႇတင်းသဵင်ႈ၊ တႃႇပိုၼ်ၽႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၵ်းၶၢၼ်း၊ တွၼ်ႈတႃႇ မူၼ်ႉမႄး လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇ ဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။
 • ယွၼ်ႉမၵ်းမၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ ဢၼ်တိူဝ်းၼႄႉၼွၼ်းလိူဝ်သေ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽဵင်ႇပဵင်း ဢၼ်ပဵၼ် ၽိင်ႈမိူင်းသုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင် ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉတီႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ လႆႈမၵ်းၶၢၼ်း တၢင်းၼမ် ၸိူဝ်းပဵၼ်လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆၼၼ်ႉသေ ႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈပဵၼ်လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ် လဵၵ်ႉဢေႇၼႆယဝ်ႉ။
 • ယွၼ်ႉၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် တီႈလွင်ႈတူၺ်းတူၺ်းသေၸႂ်ႉတိုဝ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆၼၼ်ႉသေ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵေႃႇသၢင်ႈ ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ ဢၼ်မီးၼမ်ႉၸႂ်ႉသုင်ၼၼ်ႉ။

ပိူင်ၵၢၼ်[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တူဝ်ယေႃႈ:

တီႈပွင်ႈၵႂၢမ်းၼိုင်ႈပွင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် တီႈၼိူဝ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး တီႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်းပၼ်ဝႆႉႁင်းတူဝ် တွၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆၼၼ်ႉ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် ပွင်ႈၵႂၢမ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ၼႆႉ တေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈၵူႈမိုဝ်း ၸိူဝ်းပဵၼ် ၼိူဝ်ႉၵႂၢမ်းႁူဝ်ႁုပ်ႈ ဢၼ်ထွၼ်ဢဝ်မႃးတီႈ မီႇတီႇယႃႇ ၸိူဝ်းမီးသုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်ၼၼ်ႉသေ ဢိင်ဢၢင်ႈပၼ် ငဝ်ႈငႃႇမၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈၵေႃႇသၢင်ႈငဝ်ႈတိုၼ်းမၼ်း (ၸွမ်းၼင်ႇ ၵူႈမိုဝ်း လွင်ႈဢိင်ဢၢင်ႈ)ယဝ်ႉ ၸင်ႇတေလႆႈၸႂ်ႉယဝ်ႉ။ ပိူင်လူင်မၼ်း ပေႃးပဵၼ်ၶေႃႈပူင်လၢတ်ႈ ၵမ်းသိုဝ်ႈၼႆ ဢဝ်သႂ်ႇၼႂ်း ၶွပ်ႇမွႆတႃ <blockquote>, {{Quote}}, ဢမ်ႇၼၼ် ဢဝ်လွၵ်းလၢႆးတၢင်ႇမဵဝ်းသေၵေႃႈ တေလႆႈၼႄပၼ်ယဝ်ႉ။ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးမႂ်ၶႂၢင်း လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႆႈလၢႆ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးသုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင် ဢၼ်ပဵၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ သဵင် လႄႈ ဝီႇတီႇယူဝ်ႇၵလိပ်ႉ လႄႈ ၾၢႆႇမီႇတႃႇယႃႇတၢင်ႇၸိူဝ်း လႄႈ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႉဢၼ်လႆႈလၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈ ငမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း ၶေႃႈ ႑႐ ၶေႃႈတင်းသဵင် ၸင်ႇၵႆႈထုၵ်ႇလီဢဝ်ၸႂ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးယဝ်ႉ။

 1. မီႇတီႇယႃႇ ဢၼ်လႆႈလၢႆ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလႆႈ။ ၽွင်းပဵၼ်သၢႆငၢႆ ဢၼ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈ မီႇတီႇယႃႇ ဢၼ်လႆႈလၢႆ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်သၢႆငၢႆ ဢၼ်တေလဵပ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈမႃး ၼင်ႇလွင်ႈယိူင်းဢၢၼ်းပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇၼၼ်ႉ ၸင်ႇၸႂ်ႉ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 2. ၼပ်ႉယမ်ထိုင် တိုဝ်ႉတၢင်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး။ တေဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၸႂ်ႉ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆ ဢၼ်တေၸၢင်ႈ တႅၼ်းတၢင် ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ တီႈပိူင်ထၢၼ်ႈ လွၵ်းၵၢတ်ႇငဝ်ႈတိုၼ်း ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်မီး သုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင် ငဝ်ႈတိုၼ်းၼၼ်ႉ။
 3. လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်ဢေႇသုတ်း:
  1. ႁူဝ်ၼပ်ႉ ဢၼ်ဢေႇသုတ်း။လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆ ၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပေႃးမၼ်းပၼ်ဝႆႉ ၶေႃႈမုၼ်းမၼ်း တဵမ်ထူၼ်ႈယဝ်ႉၼႆ ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၸႂ်ႉထႅင်ႈ။
  2. လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တၢင်းၼမ်တီႈဢေႇသုတ်း။ ပွတ်းတွၼ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈမၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈဝႆႉယူႇယဝ်ႉၼႆ တေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉ ဢၼ်ၶူင်သၢင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း။ (လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်ငဝ်ႈတိုၼ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်သၢႆငၢႆ ပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်ဝႆႉလႄႈ) ၽိူဝ်ႇတေၸႂ်ႉ ဢၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉသုင်/bit rate သုင် ၸႂ်ႉပၼ် ဢၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉတႅမ်ႇ/bit rate တႅမ်ႇလႄႈ။ ပၵ်းပိူင်ဢၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးတီႈ ၸိုဝ်ႈဢိင်ဢၢင်ႈ File: ၼၼ်ႉၵွၼ်ႇဢေႃႈ။
 4. ပဵၼ်ဢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈဝႆႉယဝ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း။ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆ ဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆႉ တေလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈသေ ပဵၼ်ဝႆႉ ဢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈယဝ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈမီးသုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ (ဢမ်ႇၼၼ် ဢဝ်ၶေႃႈၶႂၢင်းပၼ် ၽူႈမီးသုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်သေ) လႆၼႄဝႆႉ ၵူၼ်းတင်းၼမ်ယဝ်ႉ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈမႄးထတ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶိုၼ်းမႄးသိုပ်ႇ ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ။
 5. လွင်ႈတၢင်း။ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆၼႆႉ တေလႆႈၶူပ်းငမ်ႇၵၼ်တင်း လၵ်းၸဵင် လွင်ႈတၢင်းဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးလႄႈ တေလႆႈ ငၢႆးမိူၼ်ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ။
 6. ပိူင်ၵၢၼ် မီႇတီႇယႃႇလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆၼႆႉ တေလႆႈၶူပ်းငမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း ပိူင်ၵၢၼ် ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉတွၼ်ႈတႃႇ မီႇတီႇယႃႇ ၶွင် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉ တေလႆႈၶူပ်းငမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း Wikipedia:ပိူင်ၵၢၼ် လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ
 7. တီႈဢေႇသုတ်း ပွင်ႈၵႂၢမ်းၼိုင်ႈႁူဝ်။ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆၼႆႉ တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း တေလႆႈထုၵ်ႇၸႂ့်ဝႆႉတီႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်းၼိုင်ႈႁူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 8. Contextual significance. တေၸၢင်ႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် ထၢင်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈႁၢင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈလူလိၵ်ႈၶဝ် တေပွင်ၸႂ်ၼိူဝ် လွင်ႈတၢင်းပွင်ႈၵႂၢမ်း၊ သင်ဝႃႈပဵၼ်သၢႆငၢႆ ပေႃးဢမ်ႇပႃးဝႆႉလႄႈ သမ်ႉပေႃးလႆႈပွင်ၸႂ်ပိူင်ႈၵႂႃႇၼႆ လႆႈၸႂ်ႉ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 9. မၵ်းၶၢၼ်းဝႆႉ လူၺ်ႈဢွင်ႈတီႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆၼႆႉ တေလႆႈၸႂ်ႉတီႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်း (ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ) ၼၼ်ႉသေ တေလႆႈပဵၼ်တီႈ ၸိုဝ်ႈဢိင်ဢၢင်ႈပွင်ႈၵႂၢမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ (တီႈပိူင်ထၢၼ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇႁႄႉၵၼ် လွင်ႈၼႄၶႅပ်းႁၢင်ႈပိူင်ယၢင်ႇဢွၼ်ၼၼ်ႉၼႆ တီႈပိူင်ထၢၼ်ႈၼၼ်ႉ သႂ်ႇပၼ်ၶူတ်ႉ __NOGALLERY__လႄႈ။
 10. ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ၼႄပၼ် လွင်ႈတၢင်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ။ တီႈၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ၼႄပၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် မီႇတီႇယႃႇၼၼ်ႉ တေပႃးဝႆ့ ၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။
  1. သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လႆႈၸႅၵ်ႇၼႄဝႆႉ ငဝ်ႈငႃႇၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်မီးသုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉယဝ်ႈၼႆ ပေႃးၼႄပၼ် ၽူႈၵေႃႇသၢင်ႈ၊ ၽူႈပိုၼ်ၽႄ လႄႈ ၽူႈပိူင်ႇသုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်၊ ပီသုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆ တေပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ႈ တွၼ်ႈတႃ လွင်ႈတႅပ်းတတ်း သၢႆငၢႆ လွၵ်းၵၢတ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇၶူဝ်းၶွင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
  2. တေလႆႈၶဝ်ႈပႃး တိင်သုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်ၼိုင်ႈဢၼ် ဢၼ်ၼႄဝႆႉ လွင်ႈမၵ်းၶၢၼ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်ပၼ်သုၼ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ သဵၼ်ႈမၢႆ တိင်သုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင် ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ တူၺ်း Wikipedia:တိင်သုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်ၾၢႆႇ/ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆၼၼ်ႉလႄႈ
  3. ဢၼ်ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈပွင်ႈၵႂၢမ်း ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉ ၽဵင်ႇပဵင်း တႃႇ ၶူဝ်းၶွင်ၼၼ်ႉ (လႆႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၵွင်ႉႁဵင်းၵွင်ႉ ပွင်ႈၵႂၢမ်း ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ) တေလႆႈၼႄပၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ၼႄဝႆႉတီႈ ၵူႈမိုဝ်း လွင်ႈတၢင်းလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[1] လွင်ႈတၢင်းမၼ်းၼႆႉ တေလႆႈၼႄဝႆႉပၼ် သၢင်းလၢင်းၸႅင်ႈလႅင်းလီသေ တေလႆႈငမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉ ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။။
တူဝ်ယေႃႈ:
 • တွၼ်ႈတႃႇ ပွင်ႈၵႂၢမ်းၵမ်ၽွင်ႈ (ဢမ်ႇၸႂ်ႈတင်းမူတ်း) ဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉ ၾၢႆႇ၊ ၾၢႆႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆႇၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇထုၵ်ႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ။ ၾၢႆႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉ ဢၼ်ဢမ်ႇၼႄ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉဝႆႉ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆၼၼ်ႉ တေထုၵ်ႇထွၼ်ပႅတ်ႈ တီႈၼႂ်း ပွင်ႈၵႂၢမ်း ဢမ်ႇၼၼ် တေထႅမ်သႂ်ႇပၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ငမ်ႇမႅၼ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • တေၼႄဝႆႉပၼ် လွင်ႈဢၼ်ၸႂ်ႉတုိဝ်းဝႆႉ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆၼၼ်ႉသေ ၾၢႆႇဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႉဝႆႉတီႈၼႂ်း ပွင်ႈၵႂၢမ်း (ၶေႃႈ 7) ၼၼ်ႉ တေပၼ်ၶေႃႈၽၢင်ႉသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၸဵတ်းဝၼ်း တေထုၵ်ႇၺႃး မွတ်ႇပႅတ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈမၵ်းမၢႆ ဢၼ်ၸၢင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆ ၼၼ်ႉ ၼႄဝႆႉပၼ်တီႈ Wikipedia:လွင်ႈမၵ်းမၢႆ တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်ႇ § ၾၢႆႇၼႆယဝ်ႉ။


ၽိုၼ်ဢိင်ဢၢင်ႈ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. A redirect pointing to the page where the non-free content is intended to be used is acceptable as the article name in the non-free use rationale.