သတ်ႉၸႃႇဢရႁ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ၼႂ်းၸႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးဝႆႉၽူတ်းပူမ်ဢၼ်ၶွတ်ႇတၵ်ႉတင်းၼမ်၊ တၢင်းၼွၵ်ႈၵေႃႈ လိူဝ်သေၽူတ်းပူမ်ၶွတ်ႇတၵ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးသင်သေ ၵူၼ်းတင်းလူင်တင်းလၢႆၼႆႉ လႆႈၶၢမ်ႇလွင်ႈၶွတ်ႇမတ်ႉၽူတ်းပူမ်တင်းၼမ် ႁိုတ်ႉၶဵၼ်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၸင်ႇၸီႉၼႄ လွၵ်းလၢႆးၵီႈလူတ်းၽူတ်းပူမ်ၶွတ်ႇတၵ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈၵေႃႉဢၼ်သိၼ်သီႇလတဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉ တေလႆႈၽိုၵ်းသႃသမႃႇထိလႄႈ ပၺ်ႇၺႃႇယဝ်ႉ။ ၶတ်းၸႂ်ၽိုၵ်းသႃတိုဝ်းၵမ်ၼင်ႇၼၼ်ယဝ်ႉ ꧤိၵ်ႉၶုဢၼ်ႁူႉႁၼ်မေႃၸႅၵ်ႇၽႄလွင်ႈၽိတ်းလွင်ႈထုၵ်ႇၼၼ်ႉ ၸင်ႇတေၵီႈလူတ်းလႆႈ လွင်ႈၶွတ်ႇမတ်ႉၽူတ်းပူမ်ဢၼ်ၶဵၼ်းႁိုဝတ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈ လေႃးၽ၊ တေႃးသ၊ မေႃးႁယဝ်ႉ ၽူႈဢၼ်ပဵၼ် ရႁၢၼ်းတႃႇ (arahat) ၽူႈဢၼ်ၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈဢႃႇသဝေႃးတြႃးယဝ်ႉ ၸင်ႇတေၵီႈလူတ်းလႆႈ လွင်ႈၶွတ်ႇမတ်ႉၽူတ်းပူမ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယူႇယဝ်ႉ။

ဢုရုဝေႇလၵသ်သပလႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉမၼ်းႁႃႈပၢၵ်ႇၼႆႉ ပွင်ႇၸႂ်ၸွမ်း လွၵ်းလၢႆးပၢႆးၽိုၵ်းသႃ ၶတ်းၸႂ်ၸွမ်းၵူႈၸၼ်ႉလီလီသေ တိုဝ်းၵမ် ဝိပသ်သၼႃႇတြႃးၵႂႃႇလႄႈ ၶၢဝ်းတၢဝ်းဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇလွတ်ႈဢွၵ်ႇလွင်ႈၶွတ်ႇမတ်ႉၶဵၼ်းႁိုတ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၶဝ်ဢၼ်ၵၼ်ႁူႉဝႃႈ လွင်ႈၸွၵ်းၶွတ်ႇၽူတ်းၶူၼ်ႁူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၼၵ်းၼႃပႃးပၢၼ်ႈၼႆလႄႈ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ပၢတ်ႇၵႅတ်းပႅတ်ႈမူၺ်းႁူဝ်ၶဝ်သေ ပွႆႇလွင်ႈၼမ်ႉၼေႇရၼ်ႇၸရႃႇယဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ်မီးသတ်ႉၸႃႇၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃႈလိၵ်ႈ ႓႗၊ ပပ်ႉ - ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ| တႅမ်ႈ - သြႃႇလူင်ဢူးၵူဝ်ႇဢိင်ႇၵႃႇ (ၽူႈၼႄတြႃးဝိပသ်သၼႃႇလုမ်ႈၾႃႉ)