သၢင်ႇသီႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Lion2010

သၢင်ႇသီႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅဝ်း ဢၼ်တူဝ်ယႂ်ႇ။ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ လၢမ်းဝႆႉဝႃႈ ၶဝ်တေယူႇသဝ်း တမ်ႈတီႈ ၵုၼ်ဢေးသျႃး ဝႃႈၼႆသေတ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ သိူဝ်ၼႂ်းဢေးသျႃး ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၽႄႈၼမ်လႄႈ ၸိူဝ်းၶဝ် ၸင်ႇၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇ တမ်ႈတီႈ ဢႃႇၾရိၵၼႆယဝ်ႉ။ ယၢမ်းတီႈလဵဝ် ၵူၺ်းလႆႈႁၼ် မီးဝႆႉ တမ်ႈတီႈ ဢႃႇၾရိၵၵူၺ်း။ သၢင်ႇသီႈၼႆႉ တူဝ်လဵၵ်ႉသေ သိူဝ်။ သၢင်ႇသီႈတူဝ်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ တေႃႉတႄႉတၢၼ်ႇ သိူဝ်ႁၢတ်ႈ။ သၢင်ႇသီႈဢၼ်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ သမ်ႉတူဝ်လဵၵ်ႉသေ သိူဝ်ယူႇ။ သၢင်ႇသီႈၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ပဵၼ် ၶုၼ်တူဝ်ထိူၼ်ႇၼႆသေ ဢိၼ်ႇတရေႇယႂ်ႇတႄႉယဝ်ႉ။ သၽႃႇဝသၢင်ႇသီႈၼႆႉ ၽၢၼ်ႇပၼ်မႃး တႃႇတေယူႇသဝ်း ၸွမ်းၵၢင်ပၢင်ႇ၊ သၽႃႇဝသိူဝ်သမ်ႉ ၽၢၼ်ႇပဵၼ်မႃး တႃႇတေယူႇ ၸွမ်းထိူၼ်ႇၸွမ်းၶိူဝ်း။ သိူဝ်လႄႈ သၢင်ႇသီႈၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶိူဝ်းမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ ဢဝ်ၸၢပ်ႈၵၼ် လႆႈယူႇ။ သင်ဝႃႈ သိူဝ်ပဵၼ်ပေႃႈ သၢင်ႇသီႈသမ်ႉပဵၼ် မႄႈၸိုင် ႁွင်ႉဝႃႈ သိူဝ်သီႈ။ သင်ဝႃႈ သၢင်ႇသီႈပဵၼ်ပေႃႈ သိူဝ်သမ်ႉပဵၼ်မႄႈၸိုင် ႁွင်ႉဝႃႈ သီႈသိူဝ်ၼႆယဝ်ႉ။