Jump to content

ဢမႄးရီးၶိူဝ်းၼိူဝ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

ဢမႄးရီးၵႂ်းႁွင်ႇ ဢမႄးရီးၵႂ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လိုမ်လိၼ်ဢၼ်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈသုတ်းထူၼ်ႈထီႈသၢမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၼ်းမီးလႅၼ်ႊၵႂၢင်ႈတႃႇ 906,862 လွၵ်းလၵ်း(23477765 လွၵ်းၵီးလူဝ်းမီးတႂ်း)သေယဝ့် တႄႇဢဝ်လႅၼ်ႊတွၼ်ႊဢၢၵ်ႈတိၵ်ႉဢၼ်ၵတ်းတီႈတၢင်းၽၢႆႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဝၢတ်ႈၵႂၢင်ႈလူင်းထိုင်လႅၼ်ႊ တီႈမိူင်းဢုၼ်ႇမႅၵ်းသီးၵူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈဢမႄးရီးၵႂ်း တင်းၵၼေႇတႂ်ႇႁူမ်ႈပႃးတင်း ၵုၼ်ၼမ်ႉယႂ်ႇလူင်ၵရိၼ်းလႅၼ်းၶဝ်ၼႆႉ ပေႃးမီးတႃႇသိပ်းပုၼ်ႈၵဝ်ႈပုၼ်ႈလႅ်ႊၵႂၢင်ႈဢမႄးရီးၵႂ်းႁွင်ႇဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ဢမႄးရီးၵႂ်းႁွင်ႇၼႆႉ မီးဝႆႉႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 300 လၢၼ်ႉ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇတီႈမၼ်းၸဵမ်ပိုင်းၸမ်း ပဵၼ်ၶိူဝ်းၵိုၵ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ၽူႈႁၢႆးလႅၼ်ႊမိူင်းယူးရူပ်ႉၶဝ်မႃးတႄႇႁၼ်မိူဝ်ႈၶဝ်လႆႈၽႅဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢႅသ်ႉၵီးမိူဝ်းသ်ၶဝ်၊ ဢိၼ်းတီးယၼ်းဢမႄးရီးၵႅၼ်ႇႁွင်ႇၶဝ်၊ ဢိၵ်တင်း ဢိၼ်းတီးယၼ်းတီႈမႅၵ်းသီးၵူဝ်းၶဝ်လႂ်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၵၢပ်ႈပၢၼ်မိူင်းႁၢႆးၼၼ်ႉၼႆ ပွတ်းတွၼ်ႊ ၽၢႆႁွင်ႇၼႆႉသမ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်ၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢင်းၵိတ်ႉၶဝ်မႃးပၵ်းသဝ်း။ ၵူၼ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၾရႅၼ်ႉသျ်ႉပေႃးပႃးဢိတ်းဢွတ်း။ ပွတ်းတွၼ်ႊတၢင်းၸၢၼ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸူဝ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းသပႅၼ်းၼိသ်ႉမႃးပၵ်းသဝ်း။ ဝၢႆးမႃးၸင်ႇ ဢမႄးရီးၵႂ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵူႊတီႈ ၵူႊလႅၼ်ႊၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၶဝ်မႃးသဝ်းယူႇယဝ်ႉ။ ၸၢဝ်းယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုဝ်လူင်သွင်ဢၼ် တီႈဢမႄးရီးၵႂ်ႁွင်ႇၸမ်း ပဵၼ်ပရူဝ်ႇတႅသ်ႉတႅၼ်ႉတီးသမ်း တင်းၵႅတ်ႉတူဝ်ႇလိၵ်ႉဢီးသမ်း။ ၶူဝ်းၶွင်ဢွၵ်ႇတီႈၵၢၼ်ၸၢၵ်ႈတင်းလူင်ၼၼ်ႉ ဢမႄးရီးၵႂ်းႁွင်ႇၼႆႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇလႆႈၼမ်လိူဝ် သီႇပၼ်ႈယေႈပုၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃးမၼ်းပၢႆပဵၼ် လႅၼ်ႊလိၼ်တီႈဢၼ်ဢွၼ်ၼႃႈဝႆႉ ၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈလဵင်ႉလူဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶဝ်ႈၶႅပ်ႇ၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ ၵုၺ်၊ တင်းတူၼ်ႈၽုၵ်ႇတၢင်ႇၸိူဝ်းတင်းၼမ်လၢႆလႂ်ယဝ်ႉ။ ဢမႄးရီးၵႂ်းွင်ႇၼႆႉ ၽၢႆႇငိူၼ်ႈငဝ်ႈထၢတ်ႈႁႄႊၼႆၵေႃႈ မၢၵ်ႈမီးတေႉယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ထၢၼ်ႇငိူၵ်ႈ၊ ၼမ်ႉမဵၼ်၊ ၶမ်း၊ ငိုၼ်း၊ လဵၵ်း၊ တင်းတွင်းလႂ်ယဝ်ႉ။ ဢမႄးရီၵႂ်းႁွင်ႇၼႆႉ မႅးလႅၼ်ႊမုင်ႈသႃႇဢၼ်ႁၢင်ႊလီတီႈသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉမၢင်ႊၽွင်ႈသေယဝ်ႉ၊ မီးပႃးသၢႆသၢပ်ႇၾၢင်ႇပၢင်ႇလၢႆ ဢၼ်ယၢဝ်းလိူဝ်သေလိုၼ်လိၼ်တၢင်ႇဢၼ်ၼၼ်ႉလႂ်ယဝ်ႉ။ ပႃႇထိူၼ်ႇသမ်ႉ ႁူမ်ႇဝႆႉမွၵ်ႈသၢမ်ပုၼ်ႈယေႈပုၼ်ႈလိုမ်လိၼ်သေ ဢွၵ်ႇပၼ်လမ်းတုမ်မႆႉတႃႇသီႇပုၼ်ႈ ယေႈပုၼ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉယဝ်ႉ။