Jump to content

ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2042

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
2042 : ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ • ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ • မၢတ်ႉၶျ် • ဢေႇပရႄႇ • မေႇ • ၵျုၼ်ႇ • ၵျူႇလၢႆႇ • ဢေႃးၵၢတ်ႉ • သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ • ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ • ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ • တီႇသႅမ်ႇပႃႇ


(1) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(2) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(3) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(4) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(5) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(6) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(7) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(8) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(9) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(10) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(11) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(12) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(13) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(14) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(15) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(16) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(17) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(18) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(19) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(20) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(21) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(22) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(23) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(24) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(25) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(26) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(27) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(28) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(29) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(30) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(31) ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]