ၵေႃပႃလဝိမႃၼဝတ်ထု၊ ၶုၼ်ၽီ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းလဵင်ႉဝူဝ်း လႆႈလူႇၶဝ်ႈမုၼ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

6- ၵေႃပႃလဝိမႃၼဝတ်ထု၊ ၶုၼ်ၽီ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းလဵင်ႉဝူဝ်း လႆႈလူႇၶဝ်ႈမုၼ်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶုၼ်ၽီ မိူဝ်ႈဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၽၢၼ် လဵင်ႈဝူဝ်းမႄႈပိူၼ်ႈ၊ လႆႈႁၼ် ၸဝ်ႈမွၵ်ႉၵလၢၼ်ႇ ယေႃးၶိင်းမႃးလႄႈ မီးၸႂ်ၼပ်ႉယမ်သေ လႆႈဢဝ်ၶဝ်ႈမုၼ်းမုယေႃး ဢၼ်ဢဝ်ၽႃႈၸဵတ်ႉယွၵ်း ႁေႃႇဝႆႉၼၼ်ႉ လူႇတၢၼ်းပၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ၼႅတ်ႈလႅၼ်ႈၵႂႃႇ ၵႅတ်ႇဝူဝ်းမၼ်း ၵူဝ်ၵႂႃႇၵိၼ်သူၼ်ထူဝ်ႇပိူၼ်ႈ၊ ၸူးဢဝ်ငူးသၵ်းတၢႆသေ လႆႈမိူဝ်းၸၢမ်ႇပူၺ်ႈမိူင်းၽီ တႃႇဝတိမ်ႇသႃႇ ဢၼ်ၼၢင်းၽီႁူၵ်းသိပ်းသီႇၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႃႈၼႄ ဢၼ်လႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ တီႈႁေႃဝိမၢၼ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ လိူၼ်မူၼ်း

 • 1159။ ၵႂႃႇႁၼ် ၶုၼ်ၽီၵေႃးပႃႇလၵ ဢၼ်တိုဝ်းဝႆႉသႂ်ႇဝႆႉ ဝႅၼ်မၢဝ်ႉ ဢၼ်မီးဢလုမ်းဢလၢင်းတင်းၼမ် ဢၼ်ၼင်ႈသဝ်းၸၢမ်ႇဝႆႉ ႁေႃဝိမၢၼ်ႇ ဢၼ်မိူၼ်ၼင်ႇ ၶုၼ်လိူၼ်ၼၼ်ႉလႄႈ (ၸဝ်ႈမႁႃႇမွၵ်ႉၵလၢၼ်ႇ) ၸင်ႇထၢမ် ယဝ်ႉ။
 • 1160။ မႂ်းၶုၼ်ၽီ ဢၼ်ဢဝ်တၼ်းသႃႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈဝႆႉ၊ ဢၼ်ပၵ်းမွၵ်ႇဝႆႉ၊ ဢၼ်ၼုင်ႈၶူဝ်းႁၢင်ႈလီဝႆႉ၊ ဢၼ်မီး တွင်ႇႁူႁၢင်ႈလီဝႆႉ၊ ဢၼ်ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ တီႈၶူၼ်ႁူဝ် ၶူၼ်ၵၢင်းဝႆႉ၊ ဢၼ်ႁွႆႈတိုဝ်းဝႆႉ ၶိူင်ႈတၼ်းသႃႇ ဢၼ်မီး ဢလုမ်းဢလၢင်းၼမ်သေ မီဝႆႉ တီႈႁေႃဝိမၢၼ်ႇၽီ ႁၢင်ႈလီႁၢင်ႈၶိုၵ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ လိူၼ်မူၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ။
 • 1161။ သဵင်တိင်ႇၽီၶဝ်ၵေႃႈ ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ လီထွမ်ႇတႄႉယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းၼၢင်းၽီဢွၼ်ႇ ႁူၵ်းသိပ်းပၢႆသီႇၵေႃႉ ဢၼ်ယူႇသဝ်း တမ်ႈတီႈ ႁေႃပၢႆလႅမ်၊ ဢၼ်ၽိုၵ်းဝႆႉႁဵၼ်းဝၢႆႉ တၢင်းမေႃလီငၢမ်း ဢၼ်မီးသၽေႃးၸႂ်လီ ဢၼ်မီးၸီးၸိမ်ႇ ဢၼ်ယူႇသဝ်း တမ်ႈတီႈ မိူင်းၽီတႃႇဝတိမ်ႇသႃႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉၵႂၢမ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမႂ်း လႆႈမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ယဝ်ႉ။
 • 1162။ မႂ်းၶုၼ်ၽီ ဢၼ်ဢႃႇၼုၽေႃႇ ၽုင်းတၼ်းၶူဝ်းယႂ်ႇဢိူၺ်း မိူဝ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်း ၵုသူဝ်ႇ လၵ်ႇလၢႆးၼင်ႇႁိုဝ်ၼေႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆး ဢၼ်လႂ်သေ လႆႈမႃးမီး ဢူငဝ်းႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ် ၼင်ႇၼႆၼေႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆး ၼင်ႇႁိုဝ်သေလႄႈ ဢူငဝ်းမႂ်း ႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ်ၸွတ်ႇၵႂႃႇ ၵူႈၼႃႈၵူႈၽၢႆႇၼေႃး။ (ၼႆ ၸဝ်ႈမွၵ်ႉၵလၢၼ်ႇ ထၢမ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ)။
 • 1163။ ၶုၼ်ၽီၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸူမ်းၸူမ်းသိူဝ်းသိူဝ်းသေ ၶိုၼ်းဢဝ်လွင်ႈဢဝ်တၢင်းမၼ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈထၢမ် ၸဝ်ႈမွၵ်ႉၵလၢၼ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ။
 • 1164။ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ မိူဝ်ႈၽဝပဵၼ်ၵူၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈတပႄး လႆႈႁဵတ်း ၵူၼ်းလဵင်ႉဝူဝ်းမႄႈၽုင် ပၼ်ပိူၼ်ႈ ၶႃႈဢေႃႈ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းထွတ်ႈမျၢတ်ႈ (ၸဝ်ႈမွၵ်ႉၵလၢၼ်ႇ) ၽႅဝ်မႃး ႁိမ်းၶႃႈတပႄးဢေႃႈ။ ၽုင်ဝူဝ်းမႄႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉဢၢင်ႈၵႂႃႇႁႃၵိၼ် သူၼ်ထူဝ်ႇပိူၼ်ႈယူဢေႃႈ။
 • 1165။ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၼင်ႇၼၼ် ၼႃႈၵၢၼ်ၶႃႈတပႄး ဢၼ်လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းၼၼ်ႉ မီးမႃး သွင်ပိူင်ဢေႃႈ။ ၶႃႈတပႄး ၸင်ႇဝူၼ်ႉသႂ်ႇၸႂ်ဝႃႈ တေဢၢၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈယဝ်ႉ တင်းသွင်ဢၼ်ၼႆသေ ၸင်ႇဢဝ် (ၶဝ်ႈမုၼ်းမုယေႃး) သႂ်ႇၼႂ်းၽႃႈၸဵတ်ႉၵဝ်ႇသေ လူႇတၢၼ်းပၼ် တမ်ႈတီႈ ၼႂ်းမိုဝ်းၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈယဝ်ႉ။
 • 1166။ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ ၽွင်းမိူဝ်ႈ ဝူဝ်းမႄႈၽုင် ပႆႇၵႂႃႇယႃႉတဝ် သူၼ်ထူဝ်ႇပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶႃႈတပႄး ၼႅတ်ႈလႅၼ်ႈၵႂႃႇ တီႈသူၼ်ထူဝ်ႇၶႃႈယဝ်ႉ။ ၽွင်းမိူဝ်ႈ ၶႃႈတပႄး လႅၼ်ႈၵႂႃႇ တီႈႁိမ်းသူၼ်ၼၼ်ႉ ငူးႁဝ်ႇ ၵွင်ႉႁၢႆႉလူင်တူဝ်ၼိုင်ႈ သၵ်းပၼ် တိၼ်ၶႃႈတပႄးယဝ်ႉ။
 • 1167။ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ (ၽွင်းမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ) ၶႃႈတပႄး ၶၢၼ်တူဝ်ၶၢၼ်ၸႂ်တႄႉတႄႉဢေႃႈ။ တၢင်းတုၵ်ႉယၢၵ်ႈ မိပ်ႇငႅၼ်း ၶႃႈတပႄး လိူဝ်ပိူင်ယူႇဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶႂ်ႈႁွပ်ႇႁွင်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈ ၶႃႈတပႄးလႄႈ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းၼၼ်ႉ လိတ်ႈ ႁေႃႇၶဝ်ႈမုၼ်းၼၼ်ႉသေ ၵိၼ်သုင်းၼႄ ႁႂ်ႈၶႃႈတပႄး လႆႈႁၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ၶႃႈတပႄး သဵင်ႈၸူဝ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းသေ လႆႈမႃးပဵၼ် တမ်ႈတီႈ မိူင်းၽီၼႆႉယဝ်ႉဢေႃႈ။
 • 1168။ (ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ) ၶႃႈတပႄးၵူၺ်းလႆႈ မီးၵုသူဝ်ႇ ဢၼ်လူႇတၢၼ်း ၶဝ်ႈမုၼ်းမုယေႃးၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ။ ၽွၼ်းလီၵုသူဝ်ႇၵၢမ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈသိူဝ်းသႃႇၼၼ်ႉ တၢမ်တူဝ်ၶႃႈ လႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈယူႇယဝ်ႉဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ ၸဝ်ႈႁဝ်းၼႆႉ ပဵၼ် ၵေႃႉဢၼ်ႁွပ်ႇႁွင်ႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈၶႃႈ လိူဝ်တႄႉတီႈၶႃႈယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ႁူႉႁၼ် ၵျေးၸူးၸဝ်ႈႁဝ်း တီႈၼိူဝ်ၶႃႈတပႄးလႄႈ (ၶႃႈတပႄး) ၼပ်ႉယမ် ဝႆႈသႃၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈဢေႃႈ။
 • 1169။ (ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ) ၽီၶဝ် မႃႇၼၢတ်ႈၶဝ် တမ်ႈတီႈ ၼႂ်းသတ်ႉတလေႃးၵလူင်ၼႆႉ ဢၼ်မေႃႁွပ်ႇႁွင်ႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈ ႁႂ်ႈမိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်လႂ်ထႅင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈႁဝ်းၼႆႉၵူၺ်းယဝ်ႉ ပဵၼ် ၸဝ်ႈဢၼ်ႁွပ်ႇႁွင်ႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ် (ၶႃႈတပႄးႁဝ်း) လိူဝ်သေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ ႁူႉႁၼ်ၵျေးၸူး ဢၼ်ႁဵတ်းပၼ် ၶႃႈတပႄး ၼၼ်ႉသေ (ၶႃႈတပႄး) ဝႆႈသႃ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈဢေႃႈ။
 • 1170။ (ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ) တီႈၼႂ်းလေႃးၵၼႆႉလႄႈသင်၊ လေႃးၵၸၢတ်ႈၼႃႈလႄႈသင်၊ ဢၼ်မေႃႁွပ်ႇႁွင်ႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈ ႁႂ်ႈမိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်လႂ်ထႅင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈႁဝ်းၼႆႉၵူၺ်းယဝ်ႉ ပဵၼ် ၸဝ်ႈဢၼ်ႁွပ်ႇႁွင်ႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ် (ၶႃႈတပႄးႁဝ်း) လိူဝ်သေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ ႁူႉႁၼ်ၵျေးၸူး ဢၼ်ႁဵတ်းပၼ် ၶႃႈတပႄးၼၼ်ႉသေ (ၶႃႈတပႄး) ဝႆႈသႃ ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈဢေႃႈ။

ၵေႃပႃလဝိမႃၼဝတ်ထု ႁူဝ်ႁူၵ်း သုတ်းယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. ၶုၻ်ၻၵ ၼိၵႃယ၊ ဝိမႃၼဝတ်ထုပႃႇလိၸဝ်ႈ၊ ပုရိသဝိမႃၼ၊ သုၼိၵ်ၶိတ်တဝၷ်၊ ၵေႃပႃလဝိမႃၼဝတ်ထု