ၶိူဝ်းသႅၼ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search
မႄႈၶူး
ၶိူဝ်းသႅၼ်
ၵိူတ်ႇ (1954-06-19) 19 ၵျုၼ်ႇ၊ 1954 (ဢႃႇယု 67)
ဝဵင်းသီႇပေႃႉမိူင်းတႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇ
ၸိုဝ်ႈတၢင်ႇၸိူဝ်း ၼၢင်းယွတ်ႈၼူႉ၊ ၼၢင်းဢွၼ်ႇ၊ သႅပ်ႉ
ၶိူဝ်းၵူၼ်း  တႆး
ၵူၼ်းမိူင်း  မျၢၼ်ႇမႃႇ
ပၢႆးပႆႇၺႃႇ
ၼႃႈၵၢၼ်
 • ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပိုၼ်း
 • ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ
 • ၽူႈတၢၼ်ႈၶႆႊ
 • မေႃသွၼ်
ၼႃႈႁိူၼ်း ၸဝ်ႈၵဵင်သိူင်း (m. 1980)
လုၵ်ႈလၢင်း

ၸၢႆးယိုၼ်ႈလႅင်း (လုၵ်ႈၸၢႆး)၊ ၸၢႆးႁိူဝ်ႈလႅင်း (လုၵ်ႈၸၢႆး)၊

ၼၢင်းၽူၺ်းလႅင်း (လုၵ်ႈသၢဝ်)
ပေႃႈမႄႈ
 • လုင်းၵျွင်းလူႇ (ပေႃႈ)
 • ဢွၵ်ႇလွႆၸၼ် (မႄႈ)
ပီႈၼွင်ႉ

ၸၢႆးၶမ်းၸိုၼ်ႈ (ပီႈဢၢႆႈ)

ၼၢင်းမွၼ်းၸိင်ႇ (ပီႈၼၢင်း)
လၢႆးမိုဝ်း

ၶိူဝ်းသႅၼ် (ၵိူတ်ႇဝၼ်းထီႉ 19 လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ၊ 1954) ၼႆႉပဵၼ် ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးပိုၼ်း၊ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ၊ ၽူႈတၢၼ်ႈၶႆ လႄႈ ပဵၼ်မေႃသွၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵေႃႉဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း လိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၽိင်ႈငႄႈတႆး။ ပပ်ႉပိုၼ်း "ပိုၼ်ႉၶိူဝ်းတႆး လႄႈ ပိုၼ်းမိူင်းတႆး"၊ ပပ်ႉၸိူင်းယၢဝ်းပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ "ယၢၼ်" လႄႈ ပပ်ႉပိုၼ်း "ဝတ်ႉၵူႇမူၸွႆႈ" ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပပ်ႉၽီမိုဝ်းၶိုၵ်ႉလူင် ဢၼ်မေႃတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၶိူဝ်းသႅၼ် တႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ။ ၶဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိုဝ်ႈပၢႆၵမ် တီႈၼႂ်းပပ်ႉလိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆး ၸိူဝ်းပဵၼ်- ၶမ်းၸင်ႈ၊ ငဝ်းၸႅင်ႈ၊ သႅပ်ႉ (မိူင်းယၢႆး)၊ မွၼ်း (မႂ်ႇလူင်)၊ ၶိူဝ်းသႅၼ် လႄႈ မီးထႅင်ႈတၢင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။

သိူၵ်ႈပိုၼ်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မႄႈၶူး ၶိူဝ်းသႅၼ် ၼႆႉ ၵိူတ်ႇႁၼ်ၼႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19၊ လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ၊ ပီႊၶရိတ်ႉ 1954 (ပီႊတႆး ႒႐႔႘ ၼီႈ၊ လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ ႓ ၶမ်၊ႈ၊ ဝၼ်းသဝ်) တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၸိုဝ်ႈတေႉၶဝ်ပဵၼ် ၼၢင်းယွတ်ႈၼူႉၼၢင်းဢွၼ်ႇသႅပ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ပေႃႈမႄႈၶဝ်ပဵၼ် လုင်းၵျွင်းလူႇ (မိူင်းယၢႆး) ပဵၼ်ၶိူဝ်းၶိင်းႁဵင် လႄႈ ၵူၼ်းၵႃႉ လႄႈ ဢွၵ်ႇလွႆၸၼ် ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း ပူႇမူင် တႃႈၵႃး၊ မိူင်းလိူၼ်း။ ၶဝ်မီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉသၢမ်ၵေႃႉ - ပီႈဢၢႆႈ ၸၢႆးၶမ်းၸိုၼ်ႈ ယူႇတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး (သဵင်ႈၵၢမ်ႇယဝ်ႉ) လႄႈ ပီႈၼၢင်း ၼၢင်းမွၼ်းၸိင်ႇ ယူႇတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၶဝ်ၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်ႁိူၼ်းၵၼ်တင်း ၸဝ်ႈၵဵင်သိူင်း ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းၼွင် ၵေႃႉထူၼ်ႈ 5 မိူဝ်ႈပီႊ 1980 သေ မီးလုၵ်ႈလၢင်းႁူမ်ႈၵၼ် 3 ၵေႃႉ - (1) ၸၢႆးယိုၼ်ႈလႅင်း၊ (2) ၸၢႆးႁိူဝ်ႈလႅင်း လႄႈ (3) ၼၢင်းၽူၺ်းလႅင်း (လုၵ်ႉၵဵပ်း၊ လဵင်ႉမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢႃႇယုလႆႈ 2 ဝၼ်း)။

ပပ်ႉလိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆး[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လိၵ်ႈလၢႆး ဢၼ်မေႃတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၶိူဝ်းသႅၼ် တႅမ်ႈဢွၵ်ႇပဵၼ်ပပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. ပိုၼ်ႉၶိူဝ်းတႆး လႄႈ ပိုၼ်းမိူင်းတႆး
 2. ၸဵတ်းသွင်ဝၼ်းၼိုင်ႈ
 3. ယၢၼ် (ၸိူင်းယၢဝ်း)
 4. ဝတ်ႉၵူႇမူၸွႆႈ
 5. ပီလိူၼ်ဝၼ်းတႆး ပီမႂ်ႇတႆး
 6. ပိုၼ်း ၸၼ်ႉသၢၼ်
 7. ပိုၼ်း ၸၼ်ႉသီႇ
 8. ပိုၼ်းမိူင်းတႂ်ႈမိူင်းၼိူဝ်
 9. လၢႆးၺၢၼ်ႇဝၢင်းၽႅၼ် (Sun Tzu)
 10. ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်
 11. ပပ်ႉၵၢၼ်လုမ်း
 12. ၾိင်ႈပဵၼ် ၸၼ်ႉၼိုင်ႈ
 13. ၾိင်ႈပဵၼ် ၸၼ်ႉသွင်
 14. ၾိင်ႈပဵၼ် ၸၼ်ႉသၢမ်
 15. ပထဝီႇ ၸၼ်ႉသွင်
 16. ပထဝီႇ ၸၼ်ႉသၢမ်
 17. ပထဝီႇ ၸၼ်ႉသီႇ
 18. ပၢႆးၼပ်ႉ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ
 19. ပၢႆးၼပ်ႉ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈ
 20. ပၢႆးၼပ်ႉ ၸၼ်ႉသွင်
 21. ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းငၢၼ်
 22. ပပ်ႉသပ်းၸႅင်ႈ (Picture Dictionary)
 23. English Primary (ပပ်ႉတင်ႈႁဵၼ်း လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ)
 24. ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ၸၼ်ႉႁူၵ်း

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် မေႃတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၶိူဝ်းသႅၼ် 'ႁ'ၸဵတ်းတူဝ် လႄႈ ၵူၼ်းႁူၵ်းမဵဝ်း - သၢႆပႅၼ်း No. 35, June 2014