ၸိတ်တလတႃဝိမႃၼဝတ်ထု၊ ၶုၼ်ၽီ လုမ်းလႃးပေႃႈမႄႈ လူႇတၢၼ်း ၶဝ်ႈသွမ်း ၼမ်ႉဝၢၼ် သၢင်ႇၵၢၼ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

1 - ၸိတ်တလတႃဝိမႃၼဝတ်ထု၊ ၶုၼ်ၽီ လုမ်းလႃးပေႃႈမႄႈ လူႇတၢၼ်း ၶဝ်ႈသွမ်း ၼမ်ႉဝၢၼ် သၢင်ႇၵၢၼ်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶုၼ်ၽီ ဢၼ်လႆႈ လူႁၼ်လုမ်းလႃး ပေႃႈမႄႈသွင်ၸဝ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီး တီႈဢိင်ပိုင်ႈၵိူဝ်းလီ၊ ဢၼ်ႁၵ်ႉသႃ ၽူႈမီးသိၼ်သေ လႆႈလူႇတၢၼ်း ၶဝ်ႈသွမ်း ၼမ်ႉဝၢၼ် သၢင်ႇၵၢၼ်းလႄႈ လႆႈၵႂႃႇၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ ႁေႃဝိမၢၼ်ႇ ဢၼ်ငၢႆးမိူၼ်ၼင်ႇ ႁေႃၸိတ်ႉတလတႃႇ ၶိုၵ်ႉၶၢႆးလူင်

  • 1114။ (ၶုၼ်ၽီ) ၸိူင်ႉၼင်ႇ သူၼ်သိူဝ်းၸိတ်ႉတလတႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်သူၼ်ၵႅဝ်ႈ ၽီတႃႇဝတိမ်ႇသႃႇၶဝ် ဢၼ်ႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ်ယူႇၼၼ်ႉ ႁေႃဝိမၢၼ်ႇမႂ်းၵေႃႈ ႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ်ဝႆႉ ၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်ယူႇယဝ်ႉ။
  • 1115။ မႂ်းၶုၼ်ၽီ ဢၼ်ဢႃႇၼုၽေႃႇ ၽုင်းတၼ်းၶူဝ်းယႂ်ႇဢိူၺ်း မိူဝ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်း ၵုသူဝ်ႇ လၵ်ႇလၢႆးၼင်ႇႁိုဝ်ၼေႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆး ဢၼ်လႂ်သေ လႆႈမႃးမီး ဢူငဝ်းႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ် ၼင်ႇၼႆၼေႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆး ၼင်ႇႁိုဝ်သေလႄႈ ဢူငဝ်းမႂ်း ႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ်ၸွတ်ႇၵႂႃႇ ၵူႈၼႃႈၵူႈၽၢႆႇၼေႃး။ (ၼႆ ၸဝ်ႈ မွၵ်ႉၵလၢၼ်ႇ ထၢမ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ)။
  • 1116။ ၶုၼ်ၽီၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸူမ်းၸူမ်းသိူဝ်းသိူဝ်းသေ ၶိုၼ်းဢဝ်လွင်ႈ ဢဝ်တၢင်းမၼ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈထၢမ် ၸဝ်ႈမွၵ်ႉၵလၢၼ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ။
  • 1117။ (ၸဝ်ႈရႁၢၼ်း ဢၼ်ၽုင်းတၼ်းၶူဝ်းယႂ်ႇ) မိူဝ်ႈတီႈ မိူင်းၵူၼ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈတပႄး လႆႈပဵၼ် ၵူၼ်းၸၢႆး တုၵ်ႉယၢၵ်ႈၶၢၼ်ၸႂ် ဢၼ်ဢမ်ႇမီး တီႈဢိင်ပိုင်ႈၵိူဝ်းလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လႆႈလူႁၼ်လုမ်းလႃႈ ႁႃလဵင်ႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းထဝ်ႈယဝ်ႉ။ ၶႃႈတပႄး ႁၵ်ႉသႃ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းၶဝ် ဢၼ်မီးသိၼ်မၼ်ႈၵိုမ်းၼၼ်ႉဢေႃႈ။ မီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်သေ ၶဝ်ႈသွမ်းလႄႈသင်၊ ၼမ်ႉဝၢၼ်လႄႈသင်၊ သၢင်ႇၵၢၼ်းတင်းၼမ်လႄႈသင် လႆႈလူႇတၢၼ်းမႃး ၼပ်ႉၼပ်ႉယမ်ယမ်ယဝ်ႉ။
  • 1118။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးၼင်ႇၼၼ်လႄႈ ၶႃႈၸင်ႇမႃးလႆႈ ၵုသူဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။ ပ။ ဢူငဝ်းၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈ ႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ်ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႃႈၵူႈၽၢႆႇယဝ်ႉဢေႃႈ။ (ၼႆ တွပ်ႇၵႂႃႇၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ)။

ၸိတ်တလတႃဝိမႃၼဝတ်ထု ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈသုတ်းယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. ၶုၻ်ၻၵ ၼိၵႃယ၊ ဝိမႃၼဝတ်ထုပႃႇလိၸဝ်ႈ၊ ပုရိသဝိမႃၼ၊ သုၼိၵ်ၶိတ်တဝၷ်၊ ၸိတ်တလတႃဝိမႃၼဝတ်ထု