ၻုတိယၼႃဝႃဝိမႃႇၼဝတ်ႉထု၊ ၼၢင်းၽီၶီႇႁိူဝ်း မုင်းၶမ်းလႅင်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

7-ၻုတိယၼႃဝႃဝိမႃၼဝတ်ထု[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 • 53။ ၼၢင်းၽီ (မႂ်းၼၢင်းၼႆႉ) လႆႈၶီႇဝႆႉ ၼိူဝ်ႁိူဝ်း ဢၼ်မီးမုင်းၶမ်းလႅင်ဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လႆႈ ၶီႇႁိူဝ်းၶမ်းလူင်းၼႂ်းၼမ်ႉသေ ဢဝ်မိုဝ်းပိတ်းမွၵ်ႇမူဝ်ယဝ်ႉ။
 • 54။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇဢၼ်လႂ်သေ မႂ်းလႆႈမီး ဢူဢၢႆသၢႆငဝ်းႁိူဝ်ႈလႅင်းၼင်ႇၼႆၼေႃး။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇသင်လႄႈ တမ်ႈတီႈၼႆႈ မႂ်းၼၢင်းမႃးလႆႈၽွၼ်းလီ တဵမ်ထူၼ်ႈတီႈၼႆႈၼေႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇသင်သေ မႂ်းၼၢင်းမႃးလႆႈပူၺ်ႈၽီ တၼ်းၸႂ်ၼင်ႇၼႆၼေႃး။
 • 55။ ၼၢင်းၽီ ဢူမုၼ်ၽုင်းယႂ်ႇ ၵဝ်ထၢမ်မႂ်းယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉ မႂ်းလႆႈႁဵတ်းၵုသူဝ်ႇ သင်မႃးၼေႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇဢၼ်လႂ်သေ မႃးလႆႈမီး ဢူဢၢႆသၢႆငဝ်းလႅင်းၼင်ႇၼႆၼေႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇသင်သေ ငဝ်းတူဝ်မႂ်းၼၢင်းၵေႃႈ သမ်ႉပေႃး ႁိူဝ်ႈႁိူင်းမၢပ်ႈမိပ်ႈၵႂႃႇ ၵူႈပႃႈၵူႈၽၢႆႇၼေႃး။
 • 56။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈမွၵ်ႉၵလၢၼ်ႇထၢမ်လွင်ႈတၢင်းမၼ်းလႄႈ ၼၢင်းၽီၵေႃႈ ႁူမ်ႁူမ်ၸူမ်းၸူမ်း ၸင်ႇၶိုၼ်းတွပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈထၢမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 57။ မိူဝ်ႈၶႃႈၼၢင်း ပဵၼ်ၵူၼ်းတီႈမိူင်းၵူၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ် ၸဝ်ႈရႁၢၼ်း ႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈၼူၼ်းမွႆႈ ၶႂ်ႈၵိၼ်ၼမ်ႉယူႇလႄႈ ၶႃႈၼၢင်းၸင်ႇၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် လႆႈလူႇတၢၼ်းၼမ်ႉတီႈၶႃႈယဝ်ႉ။
 • 58။ တမ်ႈတီႈ ၵေႃႉၸိူဝ်းဢၼ်ႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈၼူၼ်းမွႆႈ ၶႂ်ႈၵိၼ်ၼမ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈ ၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် လႆႈလူႇတၢၼ်းၼမ်ႉယဝ်ႉ။ တမ်ႈတီႈၵေႃႉဢၼ်လႆႈလူႇၼၼ်ႉ (ၽွၼ်းလီမၼ်း) တေၸၢင်ႈ ပၼ်ပဵၼ်မႃး မွၵ်ႇတင်းၼမ်၊ မွၵ်ႇမူဝ်ၶၢဝ်တင်းၼမ် ၼွင်ၼမ်ႉၵတ်းၸိုၼ်ႈယဵၼ်ၸႂ်ယူႇယဝ်ႉ။
 • 59။ ႁွင်ႈၼမ်ႉၵတ်းယဵၼ် ႁွင်ႈၼမ်ႉဢၼ်လႆ ဢၼ်မီးသၢႆးသိူဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ တူၼ်ႈမၢၵ်ႇ မူင်ႈ၊ တူၼ်ႈမႆႉပဝ်း၊ တူၼ်ႈ(ပျေႉၸိၼ်ႇ)၊ တူၼ်ႈမႆႉသပျေႇ၊ တူၼ်ႈမႆႉလူမ်း၊ တူၼ်ႈမႆႉ(တၶုတ်ႉ) ဢၼ်မွၵ်ႇမၢၵ်ႇတင်းတူၼ်ႈၼၼ်ႉ တေဢုမ်ႇလွမ်ႉဝႆႉႁေႃႇဝိမၢၼ်ႇမၼ်း တႃႇသေႇယဝ်ႉ။
 • 60။ တမ်ႈတီႈ မိူင်းၽီၼႆႉ (ၶႃႈၼၢင်းမႃးလႆႈ) ႁေႃဝိမၢၼ်ႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ဢၼ်ၵူႈသမ်ႇၵူႈပိူင် တဵမ် ထူၼ်ႈၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။ ၽွၼ်းလီဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်လူၺ်ႈၵၢမ်ႇ(ၵုသူဝ်ႇ ဢၼ်ၶႃႈၼၢင်း လႆႈလူႇတၢၼ်းၼမ်ႉ) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵေႃႉၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းလီၼၼ်ႉ တေလႆႈၽွၼ်းလီၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။
 • 61။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇၼႃးမုၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉသေ ၶႃႈၼၢင်းၸင်ႇမႃးမီး ငဝ်းတူဝ်ႁိူဝ်ႈလႅင်းပိူင်း ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇဢၼ်ၼၼ်ႉလႄႈ တမ်ႈတီႈၼႆႈ ၶႃႈၼၢင်းၸင်ႇလႆႈပူၺ်ႈလီ(ၸီးၸိမ်ႇ) တင်းသဵင်ႈ ဢၼ်ပဵင်းဢူၵ်းပဵင်းၸႂ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 62။ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်း ၽူႈမီးၽုင်းယႂ်ႇတီႈၶႃႈ... ၶႃႈၼၢင်းတွပ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်း ၼင်ႇၼႆဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈလႆႈၶိုင်ပွင်လူႇတၢၼ်း (ၼမ်ႉၵိၼ်)ၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၵုသူဝ်ႇၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇတေ လႆႈမီး ဢူငဝ်းႁိူဝ်ႈႁိူင်းၼင်ႇၼႆဢေႃႈ။ ဢူငဝ်းၶႃႈႁဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ်ၵႂႃႇ ၵူႈပႃႈၵူႈၽၢႆႇၶႃႈဢေႃႈ... (လၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ)။

ၻုတိယၼႃဝႃဝိမႃၼဝတ်ထု ႁူဝ်ၸဵတ်းသုတ်းယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. ၶုၻ်ၻၵ ၼိၵႃယ၊ ဝိမႃၼဝတ်ထုပႃႇလိၸဝ်ႈ၊ ဢိၻ်ꩪိဝိမႃၼ၊ ပီၻဝၷ်ၷ၊ ၻုတိယၼႃဝႃဝိမႃၼဝတ်ထု