ႁိူဝ်းမိၼ်တၢင်ႇၶူဝ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search
ႁိူဝ်းမိၼ်လူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဢႅၼ်ႇတူဝ်ႇၼွပ်ႉ AN 255
လွတ်ႉႁဵၵ်ႉ ၸီႇ 5 ၵလႅၵ်ႉသီႇ
ႁိူဝ်းမိၼ်ၿူဝ်းရိင်း ၸီႇ 17 တႃႇတၢင်ႇၶူဝ်းသိုၵ်း
ႁိူဝ်းမိၼ်တၢင်ႇၵုၼ် ၿရိတ်ႉၸတူဝ်ႇ မိူဝ်ႈ 1960
ၿူဝ်းရိင်း 747]] ႁိူဝ်းမိၼ်လူင် တၢင်ႇၵုၼ် ၻရိမ်းလိပ်ႉၾတႃႇ

ႁိူဝ်းမိၼ်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၵႃႇၵူဝ်ႇ ဢၼ်မီးပိၵ်ႇသေ တိုၼ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇပဵၼ်မႃး ပုၼ်ႈတႃႇ တၢင်ႇၵုၼ်ႇ တၢင်ႇၶူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁိူဝ်းမိၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းၶီႇၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢင်ပွၵ်ႈ ဢဝ်ႁဵတ်း ႁိူဝ်းမိၼ်တၢင်ႇၵုၼ်ႇၵေႃႈ ႁဵတ်းယူႇ။ ႁိူဝ်းမိၼ်တၢင်ႇၵုၼ်ႇတၢင်ႇၶူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇၵူၼ်းၶီႇလႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတၢင်းတိုဝ်း ၼိူဝ်မၼ်း တႃႇၵူၼ်းၶီႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇသူႈမီးသေ ၽၵ်းတူမၼ်းၵေႃႈ တေႁူးယႂ်ႇၵႂၢင်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ႁိူဝ်းမိၼ်တၢင်ႇၵုၼ်ႇၼႆႉၵေႃႈ မႃးလေႃႈလႅၼ်ႈလူၺ်ႈ တီႈသၢႆၵၢၼ်မိၼ် တေႃႉသူင်ႇၵူၼ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ လေႃႈလႅၼ်ႈ ႁင်းၵူၺ်းၶဝ်ၵေႃး မီးယူႇ။ တႃႇတေ တေႃႉသူင်ႇၶူဝ်းၶွင်ၼၼ်ႉ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် ပဵၼ်ၵူၼ်းသေၵေႃႉၵေႃႉ ၶၢတ်ႈဢဝ်သေ တၢင်ႇၵေႃႈမီး၊ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် ဢဝ်တၢင်ႇၶူဝ်းၶွင်ၶိူင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်းယဝ်ႉ။ ၵမ်ႉပႃႈၼမ်တႄႉ တီႈၽၢႆႇတႂ်ႈ ႁိူဝ်းမိၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းၶီႇၼၼ်ႉ ၵႆႉလေႇဢဝ် တိူၵ်ႈၶူဝ်းလူင် ULD ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တၢင်ႇၸွမ်းယူႇယဝ်ႉ။