ႁႂၢင်းၸိင်ႇယုၺ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
(လုၵ်ႉတီး ႁႂၢင်းၸိင်ႇယူႇ ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)
Jump to navigation Jump to search
တီႈၼႂ်း ပွင်ႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၼႆႉ.. ၸိုဝ်ႈၶိူဝ်းႁိူၼ်း ပဵၼ် ႁႂၢင်း.
Huang Jingyu
160409 深圳 音乐风云榜 -黄景瑜- 4P (1).jpg
ႁႂၢင်းၸိင်ႇယုၺ်ႇ မိူဝ်ႈ 2016
ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ 黄景瑜
ၵိူတ်ႇ (1992-11-30) ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 30၊ 1992 (ဢႃႇယု 28)
တၼ်းတူင်း, လႅဝ်းၼိင်, မိူင်းၶႄႇ
ၸိုဝ်ႈတၢင်ႇၸိူဝ်း Johnny Huang
ႁူင်းႁဵၼ်းမိူဝ်ႈဢွၼ်ႇ Eastern Liaoning University
ၼႃႈၵၢၼ်
ပီတူင်ႉၼိုင်မႃး 2016–တေႃႇယၢမ်းလဵဝ်
ၽူႈတၢင်တူဝ် Lucida Entertainment[1]
တၢင်းသုင် ႑.႘႖ m (႖ ft ႑ in)
လၢႆးမိုဝ်း

ႁႂၢင်းၸိင်ႇယုၺ်ႇ (ၶႄႇယူဝ်းယူဝ်း: 黄景瑜; ၶႄႇထုင်းၵဝ်ႇ: 黃景瑜, , ၵိူတ်ႇ 1992 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 30 - တၼ်းတူင်း, မိူင်းၶႄႇ), ႁူႉဝႃႈထႅင်ႈ Johnny Huang, ၼႆႉ ပဵၼ် ၸၢႆးငဝ်း လႄႈ မေႃႇတႄႇလ် ၶႄႇၵေႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ။[2]

မၼ်းၼႆႉ ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်မႃး တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႄႁၢင်ႈမၼ်း တီႈၼႂ်း Addicted (2016), Operation Red Sea (2018), Moonshine and Valentine (2018), လႄႈ The Thunder (2019) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸၢတ်ႈပၢၼ် မိူဝ်ႈၸဝ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ႁႂၢင်းၼႆႉ မၼ်းၶိုၼ်ႈၶေႃးလဵၵ်ႉ တီႈ Eastern Liaoning University တႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၽူႈပၼ်ၵၢၼ်ၸွႆးသၢင်ႈ တီႈၼိူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်။ မၼ်းလႆႈႁဵတ်း ၵၢၼ်ၸွမ်းယၢမ်း လၢႆဢၼ် တေႃႇထိုင် ဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်း သိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ် ၵၢၼ်မေႃႇတႄႇလ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[3]

ႁႂၢင်းၼႆႉ မၼ်းလႆႈၽိုၵ်းမႃး ၵျူႇၵျိတ်ႉသု ပရႃႇၸီးလႅၼ်း သေ လႆႈၶဝ်ႈၸွႆႈမႃးတီႈ ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇတင်းၼမ်၊ တူဝ်မၼ်းၵေႃႈ ယၢမ်ႈဢွင်ႇပႄႉ တီႈ ၶျႅၼ်ႇပီႇယႅၼ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၶေႃးလဵၵ်ႉ ၵျူႇၵျိတ်ႉသု ပရႃႇၸီးလႅၼ်း တီႈသျၢၼ်ႇႁၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[4]

ၼႃႈၶွင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႂ်းပီ 2016 ၼၼ်ႉ ႁႂၢင်းၼႆႉ မၼ်းလႆႈတႄႇၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸိူင်းဢၼ်ပဵၼ်ၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တီႈ ဝႅပ်ႉတရႃႇမႃႇ 2016 Addicted ဢၼ်ပဵၼ်ၸိူင်းၸၢတ်ႈပၢၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၵေးသီႇၵေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[5] ဝၢႆးသေ လႆႈတႄႇပိုၼ်ဢွၵ်ႇယဝ်ႉ ဝႅပ်ႉတရႃႇမႃႇၼၼ်ႉ လႆႈဢွင်ႇမၢၼ်ႇ သေ ၼိုင်ႈဝၼ်း မီးၵူၼ်းတူၺ်း 10 လၢၼ်ႉပၢႆသေ ပဵၼ်ဢၼ်လႆႈဢီးသူင်ႇ ႁႂ်ႈႁႂၢင်း ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ဝႅပ်ႉတရႃႇမႃႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မၼ်းၶဝ်ႈပႃးလွင်ႈတၢင်း homosexuality ဢၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးၼင်ႇၵၼ်ယူႇၸွမ်းၵၼ်လႄႈ ၸင်ႇထုၵ်ႇ SAPPRFT ဢိုတ်းႁႄႉပႅတ်ႈယဝ်ႉ။[6] ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ မၼ်းၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် တီႈ ဝႅပ်ႉတရႃႇမႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်မဵဝ်းၸိူင်းဝူၼ်ႉၶုၺ်ႈ Demon Girl 2ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[7] ၼႂ်းပီၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ မၼ်းလႆႈၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ပႃးၼႂ်းၸိူင်း ၸိူင်းၽုၵ်ႉလီႁုၼ်ႉၶူဝ် ဢၼ်ပဵၼ် ၸိူင်း zombie ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႃႇ မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်လႆႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ Guns and Kidneys ဢၼ်ပဵၼ် ၸိူင်းၼႃႈၸေႃးယႂ်ႇဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တွၼ်ႈတႃႇမၼ်းယဝ်ႉ။[8]

ႁႂၢင်းၸိင်ႇယုၺ်ႇ တီႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈပင်ႁႅင်း ၵၢဝ်းလီၸၢၼ်း မိူဝ်ႈ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2016

ၼႂ်းပီ 2018 ၼၼ်ႉ ႁႂၢင်း လႆႈတႄႇ တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈပႃးတီႈၼႂ်း ငဝ်းတူင်ႉလူင်ဢႅတ်ႇသျိၼ်ႇႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း Operation Red Sea ဢၼ် Dante Lam ၸတ်းၸိူင်းသေ ဢၼ်ၼႄမႃး ၼႂ်း ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[9] ငဝ်းတူင်ႉလူင် ၼၼ်ႉႁႃပၼ်ငိုၼ်း တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ $579 လၢၼ်ႉသေ တွၼ်ႈတႃႇၼႂ်းပီ 2018 ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ငဝ်ႈတူင်ႉလူင်ၶႄႇ ဢၼ်ငိုၼ်းၶဝ်ႈသုင်သေပိူၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[10] ႁႂၢင်းၼႆႉ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈမၼ်း ၼႂ်း Operation Seaၼၼ်ႉသေ မၼ်းႁပ်ႉလႆႈသူး ၵူၼ်းၼႃႈမႂ်ႇ တီႈ Asian Film Awards ယဝ်ႉ။[11] ၼႂ်းပီၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ႁႂၢင်းလႆႈတႄႇတူင်ႉၼိုင် တီႈၼႂ်း တရႃႇမႃႇတၢင်းႁၵ်ႉ Moonshine and Valentine ၽၢၵ်ႈၵၼ်တင်း Victoria Songယဝ်ႉ။[12] သီးရီးၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉႁၼ် လွင်ႈထတ်းသၢင်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈတွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်းဢၼ်မီးၸၼ်ႉသုင်၊ လွင်ႈၵပ်းၵၢမ်းၽတ်ႉသတ်ႉလီ လႄႈ လွင်ႈၽၢင်ႁၢင်တူင်ႉၼိုင် ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇၽႅတ်းလႅတ်းလီ[13] လႄႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၼ်းၸႂ်ႉ ၼမ်ႉၵတ်ႉသဵင်ၶွင်တူဝ်မၼ်းလႄႈ မၼ်းထုၵ်ႇယုၵ်ႉယွင်ႈမႃးယဝ်ႉ။[14] ယဝ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၶဝ်ႈပႃးတူင်ႉၼိုင် တီႈၼႂ်း ၸိူင်းတရႃႇမႃႇတၢင်းႁၵ်ႉ My Story for Youၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[လူဝ်ႇလွင်ႈဢိင်ဢၢင်ႈ] လုၵ်ႉတီႈ Forbes China လႆႈဢဝ်ႁႂၢင်းသႂ်ႇၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၽၢႆႇတႂ်ႈ 30 ဢေးသျႃး ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ၵူၼ်း 30 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢႃႇယု လဵၵ်ႉသေ 30 ဢၼ်ႁူမ်ႇငမ်းယွၼ်ႈထိုင် တီႈၶွပ်ႇၵၢၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[15]

ၼႂ်းပီ 2019 ၼၼ်ႉ ႁႂၢင်းလႆႈတႄႇ ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်း ငဝ်းတူင်ႉလူင် ႁူၼ်ႉၶူဝ် Pegasus ဢၼ် Han Han ၸတ်းၸိူင်းသေ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႄ ၼႂ်း ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[16] ၼႂ်းပီၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ မၼ်းလႆႈတႄႇၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်း ၸိူင်းတရႃႇမႃႇ ပလၵ်ႈ The Thunder ဢၼ်လႆႈပွႆႇၶိုၼ်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်မေႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[17] မၼ်းထုၵ်ႇတၢင်ႇၸၼ်ႉ 28 ၵႃႈတီႈၼႂ်း သဵၼ်ႈမၢႆ Forbes ၽူႈၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်ၶႄႇ 100ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[18]

ၼႂ်းပီ 2020 ၼၼ်ႉ ႁႂၢင်းလႆႈတႄႇၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်း ၸိူင်းတရႃႇမႃႇတၢင်းႁၵ်ႉ တီႈၵၢၼ် Love Advanced Customization ဢၼ်ၼႄႁၢင်ႈ ပဵၼ်ပေႃႈလဵင်ႉ ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢီးၵေႃးမၢတ်ႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[19] မၼ်းလႆႈၶပ်းၶိုင် တႃႇၶဝ်ႈပႃးတူင်ႉၼိုင် တီႈၼႂ်းၸိူင်းတရႃႇမႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ Wild Grass,[20] လႄႈ ငဝ်းတူင်ႉလူင်ႁူၼ်ႉၶူဝ် လွင်ႈတၢင်းႁၵ်ႉ Oversize Loveၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[21]မၼ်းထုၵ်ႇတၢင်ႇၸၼ်ႉ 36 ၵႃႈတီႈၼႂ်း သဵၼ်ႈမၢႆ Forbes ၽူႈၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်ၶႄႇ 100ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[22]

လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်တၢင်ႇၸိူဝ်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် လႄႈ ၾႅတ်ႇသျိၼ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႂ်းပီ 2016 ၼၼ်ႉ ႁႂၢင်းၼႆႉ လႆႈပဵၼ်မႃး ၽူႈၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် တီႈ ၶႅပ်းယေးငိုၼ်း China Merchants Bank ယဝ်ႉ။[23] ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းထုၵ်ႇၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၸူး ၾႅတ်ႇသျိၼ်ႇသျူဝ်း ႁူဝ်ၶၢဝ်းမႆႈ 2017 Dolce & Gabbana ၼႂ်းၽွင်း Milan Fashion Week ၼင်ႇ "Millennials" ၶႅၵ်ႇထႅဝ်ၼႃႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၶိုၼ်ႈၼႄ တီႈ ဢွၼ်ႇလၢႆး ၵႃႈတီႈ ဢိၼ်ႇသတႃႇၵရႅမ်ႇ လႄႈ ဝူၺ်ပူဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[24]

ၼႂ်းပီ 2017 ၼၼ်ႉ မၼ်းထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ် ၽွင်းတၢင်ၸၢႆး ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်း လႄႈ ၽူႈမီးသုၼ်ႇလၢတ်ႈ Pantene ဢၼ်ပဵၼ် မိၵ်ႈၵၢၼ်ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[25]

ၼႂ်းပီ 2018 ၼၼ်ႉ မၼ်းထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတၢင်ႇပဵၼ် ၽူႈမီးသုၼ်ႇလၢတ်ႈ လႄႈ ၽွင်းတၢင် တႃႇ မိၵ်ႈၵၢၼ်ၼမ်ႉႁွမ်သွင်ဢၼ် Dior Fragrance လႄႈ Elizabeth Ardenၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[26][27] ၼႂ်း ဢေႃးၵၢတ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်မႃးထႅင်ႈ ၽွင်းတၢင်မႂ်ႇ ႁင်း Sebastian Professional လႄႈ Johnnie Walkerယဝ်ႉ။[28][29] ဝၢႆးလင်မႃး မၼ်းထုၵ်ႇယုၵ်ႉယွင်ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ပဵၼ် ၽွင်းတၢင်မိၵ်ႈၵၢၼ်ၶႄႇ ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႃႇ Abercrombie & Fitchယဝ်ႉ။[30] ၼႂ်းလိူၼ် ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတၢင်ႇပဵၼ် ၽူႈမီးသုၼ်ႇလၢတ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ တႃႇ မိၵ်ႈမၢႆၵၢၼ် လုမ်းလႃးၼိူဝ်ႉၼင် (skincar) ဢၼ်ပဵၼ် SNP (Shining Nature Purity) လႄႈ Sesdermaၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[31][32] ဝၢႆးလင်မႃး မၼ်းလႆႈပဵၼ်မႃး ၽွင်းတၢင်မိၵ်ႈၵၢၼ် ႁင်း FILA, Ecco, လႄႈ မိၵ်ႈၵၢၼ် ၼမ်ႉဝၢၼ်Suntory Horoyoiၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[33]

ၽွင်းတၢင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႂ်းပီ 2017 ၼၼ်ႉ ႁႂၢင်းလႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ "15th Strait Youth Forum" သေ မၼ်းထုၵ်ႇယုၵ်ႉယွင်ႈတင်းႁူဝ်ၶေႃႈ "The Messenger of Youth Cultural Exchange between Fujian and Taiwan" ယဝ်ႉ။[34] ၼႂ်းပီၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ မၼ်းထုၵ်ႇ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇ တႃႇၶိုၼ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၾူဝ်ႇရမ်ႇ "Deciphering New Opportunities in Chinese Film" ဢၼ် ၵၢၼ်လဝ်ႇမူၼ်ႈ Shanghai International Film Festival လႄႈ NetEase ၶဝ်ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၼၼ်ႉသေ မၼ်းလႆႈႁပ်ႉ ၽိုၼ်လိၵ်ႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇ တႃႇပဵၼ် "Star Editor" တီႈ NetEase ယဝ်ႉ။[35]

ၼႂ်း ပီ 2019 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇၼၼ်ႉ ႁႂၢင်း ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတၢင်ႇပဵၼ် ၽွင်းတၢင် ၵူၼ်းၼုမ် ႁင်း Asian Film Awards ပွၵ်ႈၵမ်း 13 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[36]

Filmography[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ငဝ်းတူင်ႉလူင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပီ ႁူဝ်ၶေႃႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ ႁူဝ်ၶေႃႈၶႄႇ ထၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင် မၢႆတွင်း/ၽိုၼ်ဢိင်
2018 Operation Red Sea 红海行动 Gu Shun [9]
2019 Pegasus 飞驰人生 Lin Zhendong [16]
Mao Zedong 1949 决胜时刻 Chen Youfu [37]
2020 Lost in Russia 囧妈 Da Long Cameo[38]
Wild Grass 荞麦疯长 Wu Feng [20]
Oversize Love 月半爱丽丝 Han Bing [21]
TBA Guns and Kidneys 枪炮腰花 Ah Meng [8]

သီးရီး ထႄႇလီႇဝေးသျိၼ်း (Television series)[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပီ ႁူဝ်ၶေႃႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ ႁူဝ်ၶေႃႈၶႄႇ ထၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၶွင်ႉ မၢႆတွင်း/ၽိုၼ်ဢိင်
2016 Addicted 上瘾 Gu Hai iQiyi [5]
Demon Girl II 半妖倾城Ⅱ Nurhaci Mango TV Special appearance[7]
2018 Moonshine and Valentine 结爱·千岁大人的初恋 Helan Jingting Tencent [12]
My Story for You 为了你我愿意热爱整个世界 Changgong Wei iQiyi Special appearance[လူဝ်ႇလွင်ႈဢိင်ဢၢင်ႈ]
2019 The Thunder 破冰行动 Li Fei CCTV [17]
2020 Love Advanced Customization 幸福触手可及 Song Lin Hunan TV [19]
Together 在一起 Lu Chaoyang Dragon TV
Something Just Like This 青春创世纪 Duan Ran iQiyi [39]
TBA Lucky With You 三生有幸遇见你 Hou Juejie Dragon TV
Dear Military Uniform 亲爱的戎装 Liang Zemu Mango TV [40]

Variety show[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပီ ႁူဝ်ၶေႃႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ ႁူဝ်ၶေႃႈၶႄႇ ထၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင် မၢႆတွင်း/ၽိုၼ်ဢိင်
2016 Date with Star 约吧!大明星 Cast member [41]
2017 King of Glory 王者出击 [42]
2018 Let Go of My Baby 放开我北鼻第三季 [43]
2019 Chase Me 追我吧 [44]

Discography[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Singles[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပီ ႁူဝ်ၶေႃႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ ႁူဝ်ၶေႃႈၶႄႇ ဢႄႇလ်ပမ်ႇ မၢႆတွင်း/ၽိုၼ်ဢိင်
2015 "Oath of the Sea" 海若有因 Addicted OST
2016 "Date with Star" 约吧!大明星 Date with Star OST
2018 "Operation Red Sea" 红海行动 Operation Red Sea OST
2019 "My Motherland and I" 我和我的祖国 Qing Chun Wei Zu Guo Er Chang [45]
2020 "colorful days" Wild Grass OST [46]

Accolades[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပီ သူး ပိူင်ထၢၼ်ႈ ၵၢၼ်ထုၵ်ႇလဝ်ႈတၢင်ႇ ၽွၼ်းလႆႈ ၽိုၼ်ဢိင်
2016 16th Top Chinese Music Awards Media Recommended New Idol N/A Won [47]
Cosmo Fashion for Dream Award Ceremony Dream Fashionable Figure N/A Won [48]
23rd Cosmo Beauty Ceremony Rising Idol of the Year N/A Won [49]
2016 Netease Attitude Awards New Force National Idol N/A Won [50]
Youku Young Choice Award Ceremony Promising Idol of the Year N/A Won [51]
2017 2016 Powerstar's Award Ceremony Most Popular Promising Newcomer N/A Won [52]
2017 Instyle Icon Awards Most Popular Male Artiste of the Year N/A Won [53]
GQ Men of the Year 2017 New Artiste of the Year N/A Won [54]
24th Cosmo Beauty Ceremony Beautiful Idol of the Year N/A Won [55]
8th DoNews Award Ceremony Entertainment Figure of the Year N/A Won [56]
2018 Interest Tribe Appreciation Night Most Commercially Valuable Actor N/A Won [57]
2018 Baidu Entertainment Award Person of the Year N/A Won [58]
Popular Star of the Year N/A Won [59]
24th Huading Awards Best Actor (Modern Drama) Moonshine and Valentine Won [60]
14th Changchun Film Festival Best Supporting Actor Operation Red Sea Nominated [61]
34th Hundred Flowers Awards Best Newcomer Nominated [62]
31st Tokyo International Film Festival - Gold Crane Award Most Popular Actor Won [63]
Golden Bud - The Third Network Film And Television Festival Best Actor (Web Drama) Moonshine and Valentine Nominated [64]
15th Esquire China's Man At His Best Awards Annual Breakthrough Award N/A Nominated [65]
2019 13th Asian Film Awards Best Newcomer Operation Red Sea Won [11]
25th en:Huading Awards Best Newcomer Nominated [66]
6th The Actors of China Award Ceremony Best Actor (Emerald Category) The Thunder Nominated [67]
26th Huading Awards Best Actor (Modern drama) Nominated [68]
Golden Bud - The Fourth Network Film And Television Festival Best Actor Nominated [69]
16th Guangzhou Student Film Festival Most Popular Supporting Actor Pegasus Won [70]
11th China TV Drama Awards Youth Charismatic Actor N/A Won [71]
2020 7th The Actors of China Award Ceremony Best Actor (Emerald) N/A Nominated [72]

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. 上影节乾澄影视答谢酒会 陈可辛黄景瑜高以翔亮相, ifeng (in Chinese), June 19, 2017 
 2. "New Face 黃景瑜", Sohu (in Chinese) 
 3. 黄景瑜谈模特辛酸史:曾被导演劈头盖脸骂, Sina (in Chinese), September 14, 2016 
 4. "上瘾CP空降《全员》 粉丝炸锅大赞芒果"懂味"", Tencent (in Chinese), April 1, 2018 
 5. 5.0 5.1 《上瘾》走红 黄景瑜将赴台举办粉丝会, Sina (in Chinese), November 10, 2016 
 6. "Chinese Censors Have Taken a Popular Gay Drama Offline and Viewers Aren't Happy", Time, February 25, 2016 
 7. 7.0 7.1 《半妖倾城》曝定妆花絮 黄景瑜古装造型亮相, Netease (in Chinese), February 29, 2016 
 8. 8.0 8.1 《枪炮腰花》杀青 王千源张亮黄景瑜组猛男团, Netease (in Chinese), September 9, 2016 
 9. 9.0 9.1 黄景瑜《红海行动》真枪上阵霸气演绎狙击手, Sohu (in Chinese), October 12, 2017 
 10. "China Box Office: ‘Operation Red Sea’ Rises to Top Spot", Variety, March 4, 2018 
 11. 11.0 11.1 "Asian Film Awards: ‘Shoplifters’ Named Best Film, Lee Chang-dong Wins Best Director", Hollywood Reporter, March 17, 2019 
 12. 12.0 12.1 《结爱》官宣 宋茜搭黄景瑜演绎千年之恋, Sina (in Chinese), September 6, 2017 
 13. 热播剧解锁圈粉新方式 细节要精准情感表达要真挚, Sina (in Chinese), June 5, 2018 
 14. 宋茜黄景瑜《结爱》获好评 导演坚持用原声, Sina (in Chinese), May 22, 2018 
 15. 福布斯公布30岁以下精英榜 刘昊然张碧晨领衔登封, Sina (in Chinese), August 2, 2018 
 16. 16.0 16.1 《飞驰人生》曝“赛车手”黄景瑜剧照 饰演顶尖车手 沈腾车神之路最大挑战目标, Mtime (in Chinese), September 4, 2018 
 17. 17.0 17.1 黄景瑜搭档吴刚任达华,5月7日《破冰行动》开始缉毒, Sina (in Chinese), April 26, 2019 
 18. "福布斯中国发布100名人榜 吴京黄渤胡歌位列前三", Sina (in Chinese), August 20, 2019 
 19. 19.0 19.1 "《幸福,触手可及!》定档 黄景瑜迪丽热巴强势互撩狂撒糖", Sohu (in Chinese), May 15, 2020 
 20. 20.0 20.1 马思纯钟楚曦黄景瑜加盟《荞麦疯长》, Mtime (in Chinese), May 22, 2018 
 21. 21.0 21.1 关晓彤新片变胖子,却被黄景瑜猛追, Mtime (in Chinese), January 9, 2020 
 22. "福布斯中国发布2020名人榜,00后少年易烊千玺荣登榜首", Forbes China (in Chinese), August 27, 2020 
 23. 黄景瑜高人气成国内首位登银行卡卡面明星, Sina (in Chinese), October 28, 2016 
 24. "Meet the Millennials", Dolce Gabbana Official Website, retrieved July 1, 2016 
 25. 瑜你一起从头焕新 潘婷携手黄景瑜打造净焕新年, Sina (in Chinese), January 10, 2018 
 26. 男神黄景瑜代言伊丽莎白雅顿啦 又一波剁手开启, Sina (in Chinese), February 24, 2018 
 27. "黄景瑜变dior香氛大使,黑色西装尽展型男魅力,准备好舔屏", Sina (in Chinese), February 24, 2018 
 28. 星耀之夜上,塞巴斯汀天猫旗舰店正式开业!温柔帅气的 黄景瑜 也全程参与了旗舰店揭幕仪式,一起来回顾下现场吧~, Weibo (in Chinese), September 30, 2018 
 29. 黄景瑜《尊尼获加》品牌大使, Douban (in Chinese), August 11, 2018 
 30. "Abercrombie & Fitch x TMALL 新潮体验,"瑜"你同行", Digitaling (in Chinese), August 1, 2018 
 31. "当红小生黄景瑜倾力助阵!SNP面膜新品发布盛典万众瞩目", Baidu (in Chinese), September 29, 2018 
 32. "黄景瑜Sesderma全球代言人", Weibo (in Chinese), October 8, 2018 
 33. 日本原版“微醺”预调酒进入中国,代言人找了黄景瑜, QDaily (in Chinese), December 28, 2018 
 34. 黄景瑜出席海峡青年论坛 获封海峡文化交流大使, Taiwan.cn (in Chinese), July 6, 2017 
 35. 网易薄荷直击上影节 黄景瑜入职"星小编" (in Chinese), July 20, 2017 
 36. 以下为大家介绍第13届亚洲电影大奖青年大使 - 黄景瑜, Weibo (in Chinese), January 11, 2019 
 37. 唐国强《决胜时刻》定档9.12首曝预告, Mtime (in Chinese), June 20, 2019 
 38. "《囧妈》“特别纪念”高以翔 黄渤沈腾黄景瑜等客串", 1905.com (in Chinese), January 13, 2020 
 39. 陈凯歌监制新剧《青春创世纪》,吴谨言搭档黄景瑜, Sina (in Chinese), April 28, 2019 
 40. "《亲爱的戎装》开机 黄景瑜李沁共筑热血军旅新篇章", Netease (in Chinese), January 6, 2020 
 41. 谢涤葵加盟《约吧!大明星》 阮经天黄景瑜上线, Tencent (in Chinese), March 28, 2016 
 42. 《王者出击》黄景瑜变身刺客"兰陵王", Netease (in Chinese), December 14, 2017 
 43. 黄景瑜加盟《放开我北鼻》萌力十足, Xinhua News Agency (in Chinese), April 20, 2018 
 44. "综艺《追我吧》阵容官宣,黄景瑜陈伟霆范丞丞加盟同台竞技", Netease (in Chinese), September 3, 2019 
 45. "李谷一领衔演唱《我和我的祖国》 共青团中央首发礼赞祖国70华诞", Ynet (in Chinese), September 30, 2019 
 46. "《荞麦疯长》再唱朴树经典曲《colorful days》 为爱和理想疯活出五彩缤纷", Ynet (in Chinese), July 20, 2020 
 47. 第16届音乐风云榜年度盛典落幕 韩庚成奖项大赢家, Sohu (in Chinese), April 11, 2016 
 48. 黄景瑜荣膺"梦想时尚人物"奖 当之无愧人气王, Sohu (in Chinese), August 2, 2016 
 49. 黄景瑜出席美丽盛典 获飞跃偶像大奖燃耀全场, Netease (in Chinese), November 10, 2016 
 50. 新势力红人助阵网易有态度人物盛典 黄景瑜获封"全民偶像", China Daily (in Chinese), December 21, 2016 
 51. 黄景瑜荣膺年度大势偶像 网络大数据首次曝光, ifeng (in Chinese), December 22, 2016 
 52. 鹿晗王俊凯陈伟霆黄景瑜获得2016明星权力榜年度大奖!, Rednet (in Chinese), March 17, 2017 
 53. "黄景瑜盛装出席Instyle偶像盛典 西装造型尽显绅士魅力", Sohu (in Chinese), August 24, 2017 
 54. 黄景瑜白色西装吸睛亮相 获年度新锐艺人, Netease (in Chinese), December 18, 2017 
 55. "2017时尚COSMO美丽盛典 同你鉴定美丽", ifeng (in Chinese), December 20, 2017 
 56. 黄景瑜获年度文娱人物 曝择偶标准:看得顺眼, ifeng (in Chinese), December 21, 2017 
 57. 青年兴趣社交白皮书发布 黄景瑜张一山获表彰, ifeng (in Chinese), January 12, 2018 
 58. 2018百度娱乐人物, Weibo (in Chinese), September 5, 2018 
 59. "陈立农又一次"C位"出道 这次他成为百度娱乐人物人气之星冠军", Guangming Web (in Chinese), August 26, 2018, archived from the original on September 9, 2018, retrieved September 9, 2018  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 60. 张嘉译陈数获华鼎奖最佳男女主 "魏璎珞"摘奖, Sina (in Chinese), November 9, 2018 
 61. 第14届长春电影节, Weibo (in Chinese), September 9, 2018 
 62. 第34届大众电影百花奖提名名单公布, Netease (in Chinese), November 7, 2018 
 63. 东京电影节“金鹤奖” 徐峥凭三片斩获杰出电影人奖, Tencent (in Chinese), October 27, 2018 
 64. 第三届金骨朵影视盛典,网络剧最喜欢男演员榜投票开启, Sina (in Chinese), December 14, 2018 
 65. "第十五届MAHB年度先生盛典线上投票通道全面开启", Sina (in Chinese), November 17, 2018 
 66. 第25届华鼎奖公布提名名单《我不是药神》八项提名刷新纪录, Sohu (in Chinese), May 23, 2019 
 67. "“好演员”候选名单:肖战李现赵丽颖杨紫等入围", Sina (in Chinese), October 16, 2019 
 68. "第26届华鼎奖提名名单:李现肖战获新锐演员提名", Sina (in Chinese), November 8, 2019 
 69. "金骨朵网络影视盛典提名揭晓 王一博肖战杨紫等入围", Ynet (in Chinese), November 25, 2019 
 70. "第十六届广州大学生电影展昨晚闭幕 粤剧电影受广州大学生欢迎", Sohu (in Chinese), December 12, 2019 
 71. "2019国剧盛典获奖名单完整版 国剧盛典2019获奖明星", HX News (in Chinese), January 2, 2020 
 72. "第七届“中国电视好演员奖”候选名单,易烊千玺马思纯等超百名演员入围", Chongqing Chongbao (in Chinese), September 15, 2020 

ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]