ꧤိၵ်ၶႃၻႃယၵဝိမႃၼဝတ်ထု၊ ၶုၼ်ၽီ လူႇၶဝ်ႈသွမ်းတႃႇၼိုင်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

6 - ꧤိၵ်ၶႃၻႃယၵဝိမႃၼဝတ်ထု၊ ၶုၼ်ၽီ လူႇၶဝ်ႈသွမ်းတႃႇၼိုင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶုၼ်ၽီ မိူဝ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉ တမ်ႈတီႈ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်း ဢၼ်တွင်ႉမႆႈၶဝ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈလူႇတၢၼ်းပၼ် ၶဝ်ႈ သွမ်း တႃႇၼိုင်ႈလႄႈ လႆႈမႃးၸၢမ်ႇပူၺ်ႇ ႁေႃဝိမၢၼ်ႇပြသၢတ်ႈၸဵတ်းပၢၵ်ႇလင် ဢၼ်ပဵၼ်သဝ်သႅင်ၼၼ်ႉ

  • 1081။ (ၶုၼ်ၽီ) ႁေႃဝိမၢၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်သဝ်သႅင်လႅင်ၼႆႉ သုင်တႄႉယဝ်ႉ။ တၢင်းသုင်မၼ်း မီးသိပ်းသွင်ယူႇၸၼႃႇယဝ်ႉ။ ႁေႃပြသၢတ်ႈပၢႆလႅမ် ၵႂၢင်ႈၵူင်လူင် ၸဵတ်းပၢၵ်ႇလင် ဢၼ်ဢဝ်ပတ်းလမ် ႁဵတ်းပဵၼ်သဝ်မၼ်းၼၼ်ႉ ပိုၼ်ႉသိူဝ်ႇမၼ်း ဢဝ်ၶႅပ်းၶမ်း သိူဝ်ႇဝႆႉလႄႈ ၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉတႄႉတႄႉ။
  • 1082။ ၶုၼ်ၽီဢၼ်ဢႃႇၼုၽေႃႇ ၽုင်းယႂ်ႇ။ ၵဝ်ထၢမ်မႂ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်း ၵုသူဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးၼင်ႇႁိုဝ်ၼေႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးၼင်ႇႁိုဝ်သေ မႂ်းမႃးလႆႈမီး ၽူင်းတၼ်းၶူဝ်း ႁိူဝ်ႈႁိူင်းၼင်ႇၼႆၼေႃး။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးၼင်ႇႁိုဝ်သေ ဢူဢၢႆသၢႆငဝ်းမႂ်း ႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ်ၵႂႃႇ ၵူႈၼႃႈၵူႈၽၢႆႇၼေႃး (ၼႆ ၸဝ်ႈမွၵ်ႇၵလၢၼ်ႇ ထၢမ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ)။
  • 1083။ ၶုၼ်ၽီၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸူမ်းၸူမ်းသိူဝ်းသိူဝ်းသေ ၶိုၼ်းဢဝ်လွင်ႈ ဢဝ်တၢင်းမၼ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈ ထၢမ် ၸဝ်ႈမွၵ်ႉၵလၢၼ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ။
  • 1084။ မိူဝ်ႈၽဝၵူၼ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈတပႄး လႆႈႁၼ် ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းၸဝ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈ တွင်ႉမႆႈၶဝ်ႈသွမ်းၼႃႇၼၼ်ႉ ၶႃႈတပႄး လႆႈလူႇၶဝ်ႈသွမ်းတႃႇၼိုင်ႈဢေႃႈ။ ပွၵ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၶဝ်ႈၽၵ်းသွမ်း တဵမ်ထူၼ်ႈမႃး ၶႃႈဢေႃႈ။
  • 1085။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵုသူဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးၼင်ႇၼၼ်လႄႈ ၶႃႈၸင်ႇမႃးလႆႈ ၵုသူဝ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။ ပ။ ဢူငဝ်းၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈ ႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ်ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႃႈၵူႈၽၢႆႇယဝ်ႉဢေႃႈ။ (ၼႆ တွၵ်ႇၵႂႃႇၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ)။

ꧤိၵ်ၶႃၻႃယၵဝိမႃၼဝတ်ထု ႁူဝ်ႁူၵ်း သုတ်းယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. ၶုၻ်ၻၵ ၼိၵႃယ၊ ဝိမႃၼဝတ်ထုပႃႇလိၸဝ်ႈ၊ ပုရိသဝိမႃၼ၊ ပႃယႃသိဝၷ်၊ ꧤိၵ်ၶႃၻႃယၵဝိမႃၼဝတ်ထု