019 ဢႃႇယႃႇၸိတၽတ်ႉတ၊ ၸၢတ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

19-ꩡၢတ်ႈဢႃႇယႃႇၸိတꧤတ်ႉတ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(ဢႃယႃၸိတၽတ်တ= ၶဝ်ႈသွမ်း ဢၼ်လႆႈတွင်းပၢၼ်ႇလဝ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉ) ဢဝ်တၢႆတူဝ်ပိူၼ်ႈသေ ယႃႇပေႁဵတ်းတၢင်းလူႇ

ဝတ်ႉထုပၸ်ႉၸုပၼ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽွင်းမိူဝ်ႈ မုၼ်ၶမ်းၽြႃးယူႇသဝ်း တမ်ႈတီႈ ဝတ်ႉꩡေတဝၼ်ႇ ဝဵင်းသႃႇဝတ်ႉထိၼၼ်ႉ ဢိင်ပိုင်ႈလူၺ်ႈ လွင်ႈတၢင်း သွင်ႈၽီ(တၢင်ႇၽီ)ၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇတေႁေႃးလၢတ်ႈ ꩡၢတ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူဝ်ႈပၢၼ်ၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈ ၸမ်တေၵႂႃႇၵႃႉၵႃႉၶၢႆၶၢႆၼႆ ၶဝ်ၵႆႉဢဝ်တၢႆ တူဝ်သတ်းသေ တၢင်ႇၽီယဝ်ႉ။ သမ်ႉသူးတွင်းဝႃႈ “သင်ဝႃႈ ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း ဢမ်ႇမီးၽေးသင်သေ ၵႃႉဢွင်ႇၶၢႆမၢၼ် မႅတ်ႈတွၼ်းၼမ်မႃးၸိုင် တေၶိုၼ်းမႃး တၢင်ႇၽီထႅင်ႈယူႇ”ၼႆယဝ်ႉ။

သူးတွင်းၼင်ႇၼၼ်သေ ပေႃးဝႃႈ ၵႂႃႇၵႃႉဢွင်ႇၶၢႆမၢၼ် လွတ်ႈၽေးၶဵၼ်မႃးၼႆၸိုင် ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ၶဝ်လႆႈဝႆႉ ၵႂၢမ်းမၼ်ႈၵတိဝႆႉၼၼ်ႉ ၸင်ႇထိူဝ်တၢႆ သတ်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆသေ တၢင်ႇၽီယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းၶဝ် လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼၼ် ၸင်ႇမႃးတွင်ႈထၢမ် မုၼ်ၶမ်းၽြႃးဝႃႈ လွင်ႈတၢင်ႇၽီၼႆႉ မီးၽွၼ်းလီ ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီၼႆလႄႈ မုၼ်ၶမ်းၽြႃး ၸင်ႇႁေႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈꩡၢတ်ႈၵွၼ်ႇဝၼ်းလင် ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ-

ဝတ်ႉထုဢတိတ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ တီႈတိူင်းၵႃႇသိ တီႈဝၢၼ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမၢၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸင်ႇသွင်ႈၽီတၢင်ႇၽီတူၼ်ႈမႆႉၺွင်ႇ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉသေ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈၵတိဝႆႉဝႃႈ “သင်ဝႃႈ လွတ်ႈၽေးၶဵၼ် ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵႃႉဢွင်ႇၶၢႆမၢၼ် မီးၼမ်ႉမႅတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းမႃး ၼႆၸိုင် တေၶိုၼ်းမႃး သွင်ႈၽီတၢင်ႇၽီထႅင်ႈယူႇ” ၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၵႃႉၶၢႆၵေႃႈ သမ်ႉပဵၼ်မႃးၸွမ်းၼင်ႇ သူးတွင်းဝႆႉလႄႈ ၸင်ႇဢၢင်ႈၶႃႈႁႅမ်တၢႆ သတ်းတင်းၼမ်သေ ဢၢင်ႈတေမႃးတၢင်ႇၽီ တီႈငဝ်ႈမႆႉၺွင်ႇလႄႈ ၽီပႂ်ႉတူၼ်ႈမႆႉၺွင်ႇ ၸင်ႇမႃး ထၢင်ႇၸႅင်ႈၼႄတူဝ်သေ လွတ်ႈႁေႃးၷႃႇထႃႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ-

ပႃႇꩮိ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  • 19 - သၸေ မုၸ်ၸေ ပဵၸ်ၸေ မုၸ်ၸေ၊ မုၸ်ၸမႃၼေႃ ႁိ ၿꩡ်ꧢတိ။
       ၼ ႁေဝံ ꩪီရႃ မုၸ်ၸၼ်တိ၊ မုတ်တိ ၿႃလသ်သ ၿၼ်ꩪၼံ။

ပိၼ်ႇတႆး[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဢူဝ်ၵူၼ်းၸၢႆး... သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈလွတ်ႈယၢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈၵႂၢမ်းယိုၼ်ႁပ်ႉၼၼ်ႉၸိုင် လူဝ်ႇလႆႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ႁႂ်ႈလွတ်ႈၸၢတ်ႈတေမႃးယဝ်ႉ။ ၶႂ်ႈလွတ်ႈယၢၼ် ၶေႃႈၵႂၢမ်းယိုၼ်ႁပ်ႉၼၼ်ႉသေ သင်ဝႃႈ (ဢဝ်တၢႆတူဝ်ၸႂ်ပိူၼ်ႈ)ၸိုင် တေၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ၵၢၼ်ဢမ်ႇလီယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇၶဝ်ၼႆႉတႄႉ ၶဝ်ဢမ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွတ်ႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၶေႃႈၵႂမ်းယိုၼ်ႁပ်ႉဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ၵူၼ်းမိူၵ်ႈမႂ်ႈၶဝ်ၼႆႉ (ဢဝ်တၢႆတူဝ်ၸႂ်ပိူၼ်ႈသေ) ႁႂ်ႈလွတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းယိုၼ်ႁပ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉၸိုင် တေလႆႈၶၢမ်ႇၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ၵၢၼ်ဢမ်ႇလီယဝ်ႉ။

  • ႁူမ်ႈꩡၢတ်ႈ ။ ။ ၽီတူၼ်ႈမႆႉ မႃးပဵၼ် ၽြႃး။
  • ၵၼ်သွၼ် ။ ။ (1) ဢဝ်တၢႆတူဝ်ပိူၼ်ႈသေ၊ ယႃႇပေပူႇၸေႃႇၽီ။

(2) ႁဵတ်းၵၢၼ်လွင်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇပူၼ်ႉလွတ်ႈ။

  • ပႃႇရမီႇ ။ ။ မဵတ်ႉတႃႇပႃႇရမီႇ။
  • မင်ႇၷလႃႇ ။ ။ ပဵၼ်“ၻႃၼ မင်ၷလႃ။