Insertion Point

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ဢၼ်ပဵၼ် Insertion point ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈ location ဢၼ်မီးတီႈၼိူဝ် ၼႃႈၸေႃး screen ႁဝ်းၼၼ်ႉသေ မၼ်းပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်တေဢဝ် character တူဝ်လိၵ်ႈမႃး ပေႃႉသႂ်ႇ ထႅမ်သႂ်ႇ ၼၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းတေၸၢင်ႈမီး တီႈၽိုၼ်လိၵ်ႈ text document ၊ ဢွင်ႈလွၵ်းတီႈ ၾွမ်ႇ form field ၊ တီႈလွၵ်းသႂ်ႇ ႁဵင်းလိၵ်ႈ တူဝ်ပိုတ်ႇဝႅပ်ႉ Web browser address bar ဢမ်ႇၼၼ် တေမီးသေတီႈတီႈ တီႈၼိူဝ်ၼႃႈၸေႃး ၸိူဝ်းပဵၼ် တီႈဢၼ်ပေႃႉသႂ်ႇ လိၵ်ႈသေတီႈတီႈယဝ်ႉ။

Insertion point ၼႆႉ မၼ်းတေၵႆႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇ Cursor ၶႃႇသႃႇ ၽႅပ်ႉယုပ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶႃႇသႃႇၼႆႉ ႁွင်ႉၸိုဝ်ႈမၼ်းဝႃႈ “I-beam pointer” ၼႆသေ ႁၢင်ႈၽၢင်မၼ်းတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ ဢင်းၵိတ်ႉ “I” ဢမ်ႇၼၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ သၢႆပူၵ်းတင်ႈ vertical line ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼဵၵ်း Keyboard သေ ပေႃႉလိၵ်ႈ ၼႆ မၼ်းတေဢွၵ်ႇမႃး ၽၢႆႇၶႂႃ ၶႃႇသႃႇ ၽႅပ်ႉယုပ်းၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ပေႃးႁဝ်းပေႃႉလိၵ်ႈသႂ်ႇၵေႃႈ ဢၼ်ပဵၼ် insertion point ၼႆႉ မၼ်းတေၶၢႆႉၵႂႃႇ ၽၢႆႇၶႂႃ တိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၵႂႃႇၼဵၵ်းသေ တီႈတီႈသေၵေႃႈ ၸၢင်ႈၶၢႆႉ လၢႆႈ Insertion point ယူႇ။ ပေႃးပဵၼ် တီႈၼႂ်း လွၵ်းလိၵ်ႈ ဢၼ်ၸၢင်ႈ ပေႃႉလိၵ်ႈသေဢၼ်ဢၼ်လႄႈ ပေႃးပဵၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈ word processing ၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၶၢႆႉလႆႈယူႇ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶၢႆႉမၼ်းၵႂႃႇ တီႈႁိမ်းလႂ်ၵေႃႈ မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထႅမ်သႂ်ႇလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် delete မွတ်ႇတူဝ်လိၵ်ႈ တီႈႁိမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တဵၵ်းသေ ၼဵၵ်းသေ ၸၼ်မၼ်းၵႂႃႇၼႆ မၼ်းတေႁဵတ်းၵၢၼ် လိူၵ်ႈ ပၼ်တူဝ်လိၵ်ႈဢေႃႈ။ ပေႃး တူဝ်လိၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈဝႆႉ ယဝ်ႉၼႆ ဢၼ်ပဵၼ် insertion point ၼၼ်ႉ မၼ်းတေပဵၼ် ဢၼ် တူဝ်ႈတၼ်း ဝႆႉ တႃႇဢဝ်လိၵ်ႈမႃးလႅၵ်ႈလၢႆႈသႂ်ႇယဝ်ႉ။ ပွင်ႇဝႃႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉထုၵ်ႇလိူၵ်ႈဝႆႉသေ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပေႃႉလိၵ်ႈသႂ်ႇၼႆ မၼ်းတေဢဝ် လိၵ်ႈဢၼ်မႂ်ႇၼၼ်ႉ မႃးတၢင်သႂ်ႇတီႈ လိၵ်ႈ ၸိူဝ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လိူၵ်ႈဝႆႉ ၼၼ်ႉဢေႃႈ။

ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wikipedia.org/w/index.php?title=Insertion_Point&oldid=695"