Jump to content

ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:သႃႇသၼႃႇပုတ်ႉထ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

သႃႇသၼႃႇၵိူဝ်းယမ်
သႃႇသၼႃႇပုတ်ႉထ

ပိုၼ်း
ပိုၼ်းပုတ်ႉထ - ပိုၼ်း - သင်ႇၵႃႇယၼႃႇ
ၽြႃး
ၽြႃးသၢဝ်းပႅတ်ႇ- ၽြႃးၵၵုသၢၼ်ႇ- ၽြႃးၵေႃးၼၵုၼ်ႇ- ၽြႃးၵတ်ႉသပ-ၽြႃးၵေႃးတမ
ၶူးသွၼ် (ဢႃႇၸရိယ)
ၵေႃးတမၸဝ်ႈသီႇထၢတ်ႈ - ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းၵူၼ်းၸၢႆး (ရႁၢၼ်း) - ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းၼၢင်းယိင်း (ၼၢႆးၶၢဝ်)
လၵ်ႉၶၼႃႇသၢမ်ပႃး
ဢၼိၸ်ၸ - ၻုၵ်ၶ - ဢၼတ်တ
ရတၼႃႇသၢမ်ပႃး

ရတၼႃႇသၢမ်ပႃး-ပုတ်ႉထ - ထမ်ႇမ - သင်ႇၶႃႇ

ဝႃႇတ
သတ်ႉၸႃႇသီႇပႃး - ၶၼ်ႇထႃႇႁႃႈပႃး - သိၼ်ႁႃႈ - သိၼ်လူင်
တိပတၵလႄႈ ၽိုၼ်ၵျၢမ်း
တိပိတၵ (တိပိတၵၢတ်ႈဝိၼႆး - ပိတၵၢတ်ႈသုတ်ႈတၢၼ်ႇ - ပိတၵၢတ်ႈဢၽိထမ်ႇမႃႇ)
ၸၼ်ႉ
ပုထုၸၼ်ႇၸဝ်ႈသၢင်ႇရႁၢၼ်းသေႃးတႃႈပၢၼ်ႇသၵၻႃၷၢမ်ႇဢၼႃႇၵၢမ်ႇရႁၢၼ်းတႃႇဢေႇတတၵ်ႉၵၽြႃးၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ
လွင်ႈၵျၢင်ႉၵမ်
သမထဝိပတ်ႉသၼႃႇသတိပထၢၼ်ႇၻုတင်ႇၵမ်ႇမထၢၼ်းတုၵ်ႉၵရၸရိယႃႇၼိၵႄႇ ႁႃႈယိူင်ႈ
ၵႃႇထႃႇ
ၶေႃႈၵျၢင်ႉၵမ်သုတ်ႈၸဝ်ႈၵုင်ႇၸဝ်ႈ (ၵုၼ်းမုၼ်ၸဝ်ႈ)ၵႃႇထႃႇပၢင်းၽြႃးဢေႃးၵႃႇသလၢႆးၼပ်ႉမၢၵ်ႇၼပ်ႉ
ၵိူင်း
ထေႇရဝႃႇတ - မႁႃႇယၼ-သႃႇသၼႃႇပုတ်ႉထတိပႅတ်ႉ
မိူင်းလႄႈပိုၼ်ႉတီႈ
ထမ်ႇမၸၵ်ႉၵျႃႇ