ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Infobox artwork

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

{{{title}}}
{{{other_language_1}}}: {{{other_title_1}}}, {{{other_language_2}}}: {{{other_title_2}}}
[[File:{{{image}}}|frameless|alt={{{alt}}}|upright={{{image_upright}}}|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
{{{title}}} is located in Earth
{{{title}}}
{{{title}}}
{{{pushpin_map_caption}}}
Artist {{{artist}}}
Year {{{year}}}
Catalogue {{{catalogue}}}
Medium {{{medium}}}
Movement {{{movement}}}
Subject {{{subject}}}
Dimensions {{{height_metric}}} cm × {{{width_metric}}} cm × {{{length_metric}}} cm ({{{height_imperial}}} in × {{{width_imperial}}} in × {{{length_imperial}}} in); {{{diameter_metric}}} cm diameter ({{{diameter_imperial}}} in); {{{dimensions}}}‍{{{dimensions_ref}}}
Weight {{{weight}}}
Designation {{{designation}}}
Condition {{{condition}}}
Location {{{museum}}}, {{{city}}}
Coordinates 0°N 0°E / 0°N 0°E / 0; 0
Owner {{{owner}}}
Accession {{{accession}}}
Preceded by {{{preceded_by}}}
Followed by {{{followed_by}}}
{{{module}}}
Website {{{website}}}
{{Infobox artwork
| title       = 
| painting_alignment = 
| other_language_1  = 
| other_title_1   = 
| other_language_2  = 
| other_title_2   = 
| wikidata      = 
| image       = 
| image_upright   = 
| alt        = 
| caption      = 
| artist       = 
| year        = <!-- If after 1583 CE, use {{start date|YYYY}} -->
| completion_date  = <!-- For a more specific date (post-1583): {{start date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| catalogue     = 
| medium       = 
| movement      = 
| subject      = 
| height_metric   = <!-- (i.e. in metric units) -->
| width_metric    = 
| length_metric   = 
| diameter_metric  = 
| height_imperial  = <!-- (i.e. in imperial units) -->
| width_imperial   = 
| length_imperial  = 
| diameter_imperial = 
| dimensions     = 
| dimensions_ref   = 
| metric_unit    = cm <!-- Note: this parameter must either use the value given or not be included -->
| imperial_unit   = in <!-- Note: this parameter must either use the value given or not be included -->
| weight       = 
| designation    = 
| condition     = 
| museum       = 
| city        = 
| coordinates    = <!-- Only use for the coordinates (when known) of the artwork itself, i.e. not for the site, building, structure, etc where it is kept, otherwise leave blank (or omit): {{coord|LAT|LON|type:landmark|display=inline,title}} -->
| owner       = 
| accession     = 
| preceded_by    = <!-- preceding work by the same artist -->
| followed_by    = <!-- next work by the same artist -->
| module       = 
| website      = <!-- Official webpage/site only: {{URL|example.com}} -->
}}

ပႃႇရႃႇမီႇတႃႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

title
The title of the artwork. Defaults to the page name.
painting_alignment
The alignment of the infobox. Defaults to right-alignment. It should almost always be "right", but can also be "left".
other_language_1
Language of secondary title
other_title_1
Secondary title. Italicized unless |italic other_title_1=no.
other_language_2
Language of tertiary title
other_title_2
Tertiary title. Italicized unless |italic other_title_2=no.
wikidata
QID of the specific Wikidata item
image
The name of the image file to display, without the "File:" prefix
image_upright
Image scaling factor; see WP:IMGSIZE for the image size policy
alt
Alternative text for image
caption
Caption for image
artist
Name of the artist(s) who created the piece
year
Use {{start date}} unless before 1583 CE.
completion_date
Use {{start date}}; alternative to |year=.
catalogue
Reference in a catalogue raisonné.
type
Deprecated due to ambiguity. Use medium and movement instead.
medium
Material used by the artist or designer to create the work of art. Examples: "Oil on canvas", "Bronze sculpture", "Ceramic tile"
movement
Art movement, or movements, typically associated with work of art or time during artist's career when work of art was created. Must be verifiable through sources. Examples: "Post-Impressionism", "Pop art"
subject
Subject(s) of the artwork
dimensions
See #Dimensional parameters section below
weight
Weight of the artwork ()
designation
Legal protection granted to the artwork
condition
Condition of the artwork
museum
Museum that currently houses the artwork
city
City in which the artwork is currently located
coordinates
Use {{coord}}, but only for the exact coordinates (when known) of the artwork's own location, i.e. not coordinates for the site, building, structure, etc. where it is kept; leave blank otherwise.
owner
Current owner of the artwork
accession
Accession or similar reference in the museum's database.
preceded_by
Preceding work by the same artist
followed_by
Next work by the same artist
module
an embedded template
website
Use {{URL}}, but only for an official webpage or website.

Dimensional parameters[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

This template includes code that allows input of dimensional information: any of height, width, length, and diameter, as well as a freeform parameter for adding nonstandard information.

There are 11 parameters, of which most fall into two groups of unit types:

 • height_imperial
 • width_imperial
 • length_imperial
 • diameter_imperial
These define the respective values for Imperial or US customary units such as the foot or inch. If the imperial unit is set to feet, inch specification can be added with height_inch, width_inch, length_inch, otherwise these _inch-suffixed parameters should not be used.
 • height_metric
 • width_metric
 • length_metric
 • diameter_metric
These define the respective values for SI (metric) units such as the metre (meter) or centimetre (centimeter).

Once raw numerical values are established in the above parameters, the units are set in the imperial_unit and metric_unit parameters, which default to inches and centimetres respectively.

If information is provided in only one unit system, it is automatically converted to the other using the unit that is defined for that system. In general, this should be used, as for most pieces of artwork measurements will only be taken in one unit system. Do not use a comma as decimal indicator for metric units (as used in some European and other countries) since the conversion does not recognize commas and the imperial measurement will be calculated incorrectly (e.g. use 30.8 not 30,8).

Users should take care to avoid false precision: measurements should be provided in the same unit, and with the same number of significant digits, as when they were taken. ("1 metre" is far less precise than "1000.00 millimetres", even though they are, in theory, the same length!)

If additional dimensional data is needed, the dimensions parameter can be used to add freeform information to the end of the rendered string. This parameter accepts raw wikitext and is not subject to any automatic conversion or modification ({{convert}} would have to be used manually).

References concerning artwork dimensions can be appended to the dimensional data by placing them in the optional dimensions_ref parameter.

Map and coordinates[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

The coordinates= parameter is used to display coordinates in the infobox, and optionally at the top of the page; use the {{coord}} template.

Two types of maps are available: pushpin maps (static) or mapframe maps (dynamic).

Pushpin maps[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

{{Infobox artwork
...
| coordinates     = <!-- Use the {{Coord}} template. -->
| pushpin_map     = <!-- Location name used for Template:Location map -->
| pushpin_map_alt   = <!-- Location name used for Template:Location map -->
| pushpin_relief   = 
| pushpin_label_position =
| map_dot_label    = 
| map_size      = 
| pushpin_map_caption = <!-- Text to be displayed below map; for no caption enter "pushpin_map_caption="; -->
...
}}

Mapframe maps[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

A Mapframe map is automatically included if:

 • It has been turned on by setting |mapframe=yes
 • There are coordinates specified in |coord=, or if the Wikidata item for the page (or as specified in |qid=) has a value for (P625)
 • No pushpin map has been specified

The following optional parameters can then be used to adjust the map

 • Basic parameters:
  • mapframe – Specify yes or no to show or hide the map, overriding the default. Default: no
  • mapframe-caption – Caption for the map. Default: blank (or if |mapframe-geomask= is set, "Location in geomask's label")
  • mapframe-custom – Use a custom map instead of the automatic mapframe. Specify either a {{maplink}} template, or another template that generates a mapframe map, or an image name. If used, the subsequent mapframe parameters will be ignored. Default: not specified
  • mapframe-id or id or qid – Id (Q-number) of Wikidata item to use. Default: item for current page
  • mapframe-coordinates or mapframe-coord or coordinates or coord – Coordinates to use, instead of any on Wikidata. Use the {{Coord}} template, e.g. |coord={{Coord|12.34|N|56.78|E}}. Default: coordinates from Wikidata
  • mapframe-wikidata – Set to yes to show shape/line features from the wikidata item, if any, when |coord= is set. Default: not specified
 • Customise which features are displayed:
  • mapframe-shape – Turn off display of shape feature by setting to none. Use an inverse shape (geomask) instead of a regular shape by setting to inverse. Default: not specified
  • mapframe-point – Turn off display of point feature by setting to none. Force point marker to be displayed by setting to on. Default: not specified
  • mapframe-line – Turn off display of line feature by setting to none. Default: not specified
  • mapframe-geomask – Wikidata item to use as a geomask (everything outside the boundary is shaded darker). Can either be a specific Wikidata item (Q-number), or a property that specifies the item to use (e.g. P17 for (P17), P131 for (P131)). Default: monument
  • mapframe-switcher – set to auto or geomasks or zooms to enable Template:Switcher-style switching between multiple mapframes. Default: not specified
   • auto – switch geomasks found in (P276) and (P131) statements on the page's Wikidata item, searching recursively. E.g. an item's city, that city's state, and that state's country.
   • geomasks – switch between the geomasks specified as a comma-separated list of Wikidata items (Q-numbers) in the mapframe-geomask parameter
   • zooms – switch between "zoomed in"/"zoomed midway"/"zoomed out", where "zoomed in" is the default zoom (with a minimum of 3), "zoomed out" is 1, and "zoomed midway" is the average
 • Other optional parameters:
  • mapframe-frame-width or mapframe-width – Frame width. Default: 270
  • mapframe-frame-height or mapframe-height – Frame height. Default: 200
  • mapframe-shape-fill – Color used to fill shape features. Default: #606060
  • mapframe-shape-fill-opacity – Opacity level of shape fill, a number between 0 and 1. Default: 0.5
  • mapframe-stroke-color or mapframe-stroke-colour – Color of line features, and outlines of shape features. Default: #ff0000
  • mapframe-stroke-width – Width of line features, and outlines of shape features; default is "5". Default: 5
  • mapframe-marker – Marker symbol to use for coordinates; see mw:Help:Extension:Kartographer/Icons for options. Default: monument
   • Can also be set to blank to override any default marker symbol
  • mapframe-marker-color or mapframe-marker-colour – Background color for the marker. Default: #5E74F3
  • mapframe-geomask-stroke-color or mapframe-geomask-stroke-colour – Color of outline of geomask shape. Default: #555555
  • mapframe-geomask-stroke-width – Width of outline of geomask shape. Default: 2
  • mapframe-geomask-fill – Color used to fill outside geomask features. Default: #606060
  • mapframe-geomask-fill-opacity – Opacity level of fill outside geomask features, a number between 0 and 1. Default: 0.5
  • mapframe-zoom – Set the zoom level, from "1" to "18", to used if the zoom level cannot be determined automatically from object length or area. Default: 10
  • mapframe-length_km or mapframe-length_mi or mapframe-area_km2 or mapframe-area_mi2 – Determine zoom level by passing in object's length (in kilometres or miles) or area (in square kilometres or square miles). Default: not specified
  • mapframe-frame-coordinates or mapframe-frame-coord – Alternate latitude and longitude coordinates for initial placement of map, using {{coord}}. Default: derived from item coordinates

Map type[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

A list of modules containing maps that may be used can be found at:

တူဝ်ယၢင်ႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

The Potato Eaters
Dutch: De Aardappeleters
Two men and three women eating potatoes
Artist Vincent van Gogh
Year 1885 (1885)
Catalogue F123
Medium Oil on canvas
Movement Post-Impressionism
Dimensions 82 cm × 114 cm (3214 in × 45 in)
Condition lost
Location Van Gogh Museum, Amsterdam
Coordinates 52°21′30″N 4°52′52″E / 52.35833°N 4.88111°E / 52.35833; 4.88111
Owner Made-up Foundation
Accession 1903-1234
Website example.com
{{Infobox artwork
| title = The Potato Eaters
| painting_alignment = right
| other_language_1 = [[Dutch language|Dutch]]
| other_title_1 = {{Lang|nl|De Aardappeleters}}
| image = Vincent Van Gogh - The_Potato_Eaters.png
| alt = Two men and three women eating potatoes
| caption = 
| artist = [[Vincent van Gogh]]
| year = {{start date|1885}}
| catalogue = F123
| medium = [[Oil painting|Oil on canvas]]
| movement = [[Post-Impressionism]]
| height_metric = 82
| width_metric = 114
| height_imperial = 32{{1/4}}
| width_imperial = 45
| condition = lost
| museum = [[Van Gogh Museum]]
| city = [[Amsterdam]]
| coordinates = {{coord|52|21|30|N|4|52|52|E|region:NL_type:landmark|display=inline,title}}
| owner = Made-up Foundation
| accession = 1903-1234
| website = {{URL|example.com}}
}}
Manneken Pis
Manneken Pis is located in ပရတ်ႈသႄးလ်
Manneken Pis
Manneken Pis
Artist Jerome Duquesnoy
Year 1388: original version
1619 (1619): current version
Medium Bronze
Dimensions 61 cm (24 ၼိဝ်ႉ)
Location Brussels
Coordinates 50°50′42″N 4°21′00″E / 50.84499°N 4.34998°E / 50.84499; 4.34998
{{Infobox artwork
| title = ''Manneken Pis''
| image = Bruxelles Manneken Pis.jpg
| image_upright = 1.1
| wikidata = Q152072
| artist = [[Jerome Duquesnoy]]
| year = 1388: original version<br />{{Start date|1619}}: current version
| medium = Bronze
| height_metric = 61
| city = [[Brussels]]
| coordinates = {{coord|50.84499|4.34998|display=inline,title}} 
| pushpin_map = Belgium Brussels
| map_size = 250
}}

ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

TemplateData documentation used by VisualEditor and other tools

Infobox artwork

An infobox for artwork

Template parameters[ၸတ်းၵၢၼ် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ]

This template prefers block formatting of parameters.

Parameterၶေႃႈသပ်းလႅင်းTypeStatus
Titletitle

The title of the artwork. Defaults to the page name.

Stringoptional
Image fileimage image_file

The name of the image file to display, without the "File:" prefix

Fileoptional
Image sizeimage_size

The size of the image in pixels, optionally suffixed by "px"

Numberdeprecated
Image scaleimage_upright

Image scaling factor; reduce for portraits

Default
1.36
Example
1.1
Numberoptional
Image alternative textalt

A description of the image that can be displayed instead of the image and/or read by the blind

Stringoptional
Captioncaption

A caption to be displayed under the image

Stringoptional
Infobox alignmentpainting_alignment

The alignment of the infobox. It should almost always be "right", but can also be "left". Defaults to right-alignment.

Stringoptional
Secondary title languageother_language_1

The language of a secondary title

Stringoptional
Secondary titleother_title_1

A secondary title.

Stringoptional
Tertiary title languageother_language_2

The language of a tertiary title

Stringoptional
Tertiary titleother_title_2

A tertiary title.

Stringoptional
Wikidatawikidata

The QID of the specific Wikidata item

Stringoptional
Artist nameartist

The name of the artist(s) who created the piece

Stringoptional
Yearyear

The year the artwork was created

Stringoptional
Completion datecompletion_date

The date the artwork was completed. Appears only if the year parameter is undefined.

Stringoptional
Catalogue numbercatalogue

The number of the artwork in a catalogue raisonné, e.g. "F454"

Stringoptional
Typetype

<span style="color: #FF0000;">Deprecated:</span> The type of the artwork. Use "medium" and "movement" instead.

Stringdeprecated
Mediummedium

The material used by the artist or designer to create the work of art

Example
Charcoal on paper
Stringoptional
Movementmovement

[[Art movement]], or movements, typically associated with work of art or time during artist's career when work of art was created. Must be verifiable through sources.

Example
Post-Impressionism
Auto value
Stringoptional
Subjectsubject

The subject(s) of the artwork

Stringoptional
Height (metric)height_metric

The height of the artwork in metres, centimetres, etc., without unit

Numberoptional
Width (metric)width_metric

The width of the artwork in metres, centimetres, etc., without unit

Numberoptional
Length (metric)length_metric

The length of the artwork in metres, centimetres, etc., without unit

Numberoptional
Height (imperial)height_imperial

The height of the artwork in feet, inches, etc., without unit

Numberoptional
Height (inch addition)height_inch

If the imperial unit is set to feet, this allows inch precision to be added to the height

Numberoptional
Width (imperial)width_imperial

The width of the artwork in feet, inches, etc., without unit

Numberoptional
Width (inch addition)width_inch

If the imperial unit is set to feet, this allows inch precision to be added to the width

Numberoptional
Length (imperial)length_imperial

The length of the artwork in feet, inches, etc., without unit

Numberoptional
Length (inch addition)length_inch

If the imperial unit is set to feet, this allows inch precision to be added to the length, without unit

Numberoptional
Diameter (metric)diameter_metric

The diameter of the artwork in metres, centimetres, etc., without unit

Numberoptional
Diameter (imperial)diameter_imperial

The diameter of the artwork in feet, inches, etc., without unit

Numberoptional
Metric unitmetric_unit

The unit to use as the metric unit, e.g. "m" or "cm"

Default
cm
Stringoptional
Imperial unitimperial_unit

The unit to use as the imperial or US customary unit, e.g. "in" or "ft"

Default
in
Stringoptional
Dimensionsdimensions

Additional or nonstandard dimensional data can be placed here as raw wikitext.

Stringoptional
Dimensions reference(s)dimensions_ref

Any references concerning the artwork's dimensions can be placed here as raw wikitext (including "ref" tags).

Stringoptional
Weightweight

The weight of the artwork

Stringoptional
Designationdesignation

The legal protection granted to the artwork

Stringoptional
Conditioncondition

The condition of the artwork

Stringoptional
Museummuseum

The museum that currently houses the artwork

Stringoptional
Citycity

The city in which the artwork is currently located

Stringoptional
Coordinatescoordinates

Coordinates for the artwork, input as a coordinate template

Stringoptional
Ownerowner

The current owner of the artwork

Stringoptional
Accession numberaccession

The accession number(s) for the artwork

Stringoptional
Modulemodule

An embedded template

Stringoptional
Websitewebsite

Website for the artwork, input as a URL template

Stringoptional
Italic titleitalic title

Set to no if automatic title italicization is not required. Set to force if the title is not being italicized when it should be.

Example
no
Lineoptional

Microformat[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

The HTML mark-up produced by this template includes an hCalendar microformat that makes event details readily parsable by computer programs. This aids tasks such as the cataloguing of articles and maintenance of databases. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please visit the Microformat WikiProject.
Classes used

The HTML classes of this microformat include:

 • attendee
 • contact
 • description
 • dtend
 • dtstart
 • location
 • organiser
 • summary
 • url
 • vevent
Please do not rename or remove these classes
nor collapse nested elements which use them.

ပိူင်ထၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸွမ်းႁွႆး[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]