ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Infobox airport

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
{{{name}}}
{{{nativename}}}
{{{nativename-a}}}
{{{nativename-r}}}
[[File:{{{image}}}|frameless|upright=1]]
{{{caption}}}
ၶေႃႈမုၼ်း
ၽၢႆႇၼိူဝ် ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ  ထတ်း /  မီႇတႃႇ
တၢင်းလဵၼ်ႈ
ဝၢႆႁူဝ်ၸူး တၢင်းၵႂၢင်ႈ ၽိဝ်ၼႃႈ
ထတ်း မီႇတႃႇ
{{{r1-number}}} {{{r1-length-f}}} {{{r1-length-m}}} {{{r1-surface}}}
{{{r2-number}}} {{{r2-length-f}}} {{{r2-length-m}}} {{{r2-surface}}}
ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ
ႁူဝ်ၼပ်ႉ တၢင်းၵႂၢင်ႈ ၽိဝ်ၼႃႈ
ထတ်း မီႇတႃႇ
{{{h1-number}}} {{{h1-length-f}}} {{{h1-length-m}}} {{{h1-surface}}}
{{{h2-number}}} {{{h2-length-f}}} {{{h2-length-m}}} {{{h2-surface}}}
ၶေႃႈမုၼ်းတူဝ်ႈၼပ်ႉ ({{{stat-year}}})
{{{stat1-header}}} {{{stat1-data}}}
{{{stat2-header}}} {{{stat2-data}}}
{{{footnotes}}}
{{{embed}}}
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း

The following blank template includes all of the available parameter names, except for repeating names used for runways and statistics. All parameters except name are optional; however, "IATA: none – ICAO: none", along with the heading "Summary", will always appear. Any unused parameters should be omitted, but can also be left blank if preferred. The use of flag icons with this infobox is discouraged.

{{Infobox airport
| name           = 
| ensign          = 
| ensign_size        = 
| ensign_alt        = 
| nativename        = 
| nativename-a       = 
| nativename-r       = 
| image           = 
| image-width        = <!-- if less than 200 -->
| image_alt         = 
| caption          = 
| image2          = 
| image2-width       = <!-- if less than 200 -->
| image2_alt        = 
| caption2         = 
| IATA           = 
| ICAO           = 
| FAA            = 
| TC            = 
| LID            = 
| GPS            = 
| WMO            = 
| type           = 
| owner-oper        = 
| owner           = 
| operator         = 
| city-served        = 
| location         = 
| opened          = <!-- {{start date|YYYY|MM|DD}} -->
| closed          = <!-- {{end date|YYYY|MM|DD}} -->
| passenger_services_ceased = <!-- {{end date|YYYY|MM|DD}} -->
| hub            = 
| focus_city        = 
| built           = <!-- military airports -->
| used           = <!-- military airports -->
| commander         = <!-- military airports -->
| occupants         = <!-- military airports -->
| timezone         = 
| utc            = 
| summer          = 
| utcs           = 
| elevation-f        = 
| elevation-m        = 
| metric-elev        = 
| coordinates        = <!-- {{coord}} -->
| website          = <!-- {{URL|example.com}} -->
| image_map         = 
| image_mapsize       = 
| image_map_alt       = 
| image_map_caption     = 
| mapframe         =
| pushpin_map        = 
| pushpin_mapsize      = 
| pushpin_map_alt      = 
| pushpin_map_caption    = 
| pushpin_relief      = 
| pushpin_image       = 
| pushpin_label       = 
| pushpin_label_position  = 
| pushpin_mark       = 
| pushpin_marksize     = 
| r1-number         = 
| r1-length-f        = 
| r1-length-m        = 
| r1-surface        = <!-- up to r12 -->
| metric-rwy        = 
| h1-number         = 
| h1-length-f        = 
| h1-length-m        = 
| h1-surface        = <!-- up to h12 -->
| stat1-header       = 
| stat1-data        = <!-- up to stat8 -->
| stat-year         = 
| footnotes         = 
}}

Parameters[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

All parameters except name are optional.

Airport name[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

These parameters specify the airport name which is displayed at the top of the infobox.

name
The name of the airport in English, such as Warsaw Chopin Airport or Beijing Capital International Airport.
nativename
Airport name in a native language using Western characters (French, German, Spanish, etc.), such as Lotnisko Chopina w Warszawie. In such cases the native name should be in italics, see Wikipedia:Manual of Style/Text formatting#Foreign terms. Can also be used for two different names in the same language (see Region of Waterloo International Airport).
nativename-a
Airport name in a native language with non-Western characters (Chinese, Japanese, Korean, Arabic, etc.), such as 北京首都国际机场.
nativename-r
Use in conjunction with above for Romanized name of the airport, such as Běijīng Shǒudū Guójì Jīcháng. In such cases the Romanized name should be in italics, see Wikipedia:Manual of Style/Text formatting#Foreign terms.

Airport image[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

These parameters specify an airport photograph or logo which is displayed below the title. A second image can also be displayed below the first image by using the parameter names ending with a "2".

ensign
Optional small ensign
image / image2
The name of image file, such as Airport.png or Logo.gif (do not include the File: or Image: prefix).
image_alt / image2_alt
Alternative text for the images.
image-width / image2-width
The image width in pixels, i.e., 175 (defaults to 220 if not specified).
This should only be used for smaller images which would appear distorted when expanded to a width of 220px.
caption / caption2
Text displayed beneath the image. If left blank or omitted, a caption will not be displayed.
This should only be used for photographs that require an explanation; it should be omitted for airport logos and may be omitted for aerial photographs.

Airport codes[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

These parameters specify airport location identifiers which are displayed below the image (or below title if there is no image):

IATA
The airport's three character IATA location identifier. If omitted or left blank it will display as IATA: none.
ICAO
The airport's four character ICAO location identifier. If omitted or left blank it will display as ICAO: none.
FAA
The three or four character FAA location identifier for airports in the United States. If omitted or left blank, nothing is displayed.
TC
The three or four character Transport Canada location identifier for airports in Canada. If omitted or left blank, nothing is displayed.
LID
A location identifier for airports outside the US or Canada, if other than ICAO or IATA codes. If omitted or left blank, nothing is displayed.
GPS
A Global Positioning System code for the airport, if other than ICAO or IATA codes. If omitted or left blank, nothing is displayed.
WMO
The World Meteorological Organization five digit code for the weather station at the airport. If omitted or left blank, nothing is displayed.

Airport summary[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

These parameters specify airport details for the "Summary" section displayed below the airport codes.

type
Airport type should be one of the following: Public, Private, Military or Military/Public. Do not use Commercial, General or Civil.
owner-oper
If the airport is owned and operated by the same entity, use this in place of owner and operator.
owner
Name of the airport owner.
operator
Name of the airport operator, if not the owner.
city-served
If the airport is associated with a major city but actually located in a smaller town, list the major city here and the smaller town under location. This is not automatically linked, in order to allow multiple links if needed.
Example: city-served = Paris
Result: Paris
location
Name of the town or city where the airport is located. Do not put the airport's street address in this field. This is not automatically linked, in order to allow multiple links if needed.
Example: location = [[Orly]], France
Result: Orly, France
opened
The date when the airport originally opened for commercial service.
Example: {{start date|1989|09|22}}
Result: September 22, 1989
closed
The date when the airport closed, either temporarily or permanently, along with reason for closing (for presently closed airports only). Use {{end date}}.
passenger_services_ceased
The date when passenger services to the airport ceased due to conversion of the airport for another use, along with the new use for the airport. Only for airports that previously had passenger services. Use {{end date}}.
hub
If the airport serves as a hub, list the airlines here. This is not automatically linked, in order to allow multiple links if needed. Use {{plainlist}} if the list is long.
Example:
{{plainlist|
* [[British Airways]]
* [[EasyJet]]
* [[Virgin Atlantic]]
}}
Result:
British Airways
EasyJet
Virgin Atlantic
focus_city
If the airport serves as a focus city, list the airlines here. See discussion at Wikipedia talk:WikiProject Airports#Focus Cities on pages.
timezone and utc
Will give the time zone that the airport is in, can be linked. A list can be found at List of time zones by country.
Timezone is optional, but if it is used, then utc must be used as well, can be linked. A list can be found at List of UTC time offsets.
summer and utcs
If the time zone observes daylight saving time this will give the zone that the airport is in, can be linked. A list can be found at List of time zones by country.
Summer is optional, but if it is used, then utcs must be used as well, can be linked. A list can be found at List of UTC time offsets.
elevation-f
Height above mean sea level, in feet.
elevation-m
Height above mean sea level, in metres.
website
External link to the airport's official website. See Wikipedia: External links#How to link for more information.
Example: website = {{URL|http://www.dfwairport.com/}}
Result: www.dfwairport.com

Military airports[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

These optional parameters provide additional information for military airports. The parameter names are based on those used in Template:Infobox military structure. This allows the display of information from that template, without the need to include an additional infobox. See example 4 below.

built
The date when the structure was built, usually given in years.
used
The period during which the structure was in active military use, usually given in years.
commander
The current commanding officer, for structures currently in military use.
occupants
Any notable military units which occupy the structure.

Geographic coordinates[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

This template allows for the insertion of geographic coordinates in two different ways: you can either provide a complete {{Coord}} template in the coordinates parameter, or you can provide the individual coordinate components (degrees, minutes, seconds, etc.) in the separate parameters described below. The latter method also allows you to insert a pushpin map with an automatically-placed airport icon and label (see below).

If you use both methods, then the coordinates parameter will be used in the infobox.

coordinates
Latitude and Longitude of airport, specified using the {{Coord}} template. When entering the coordinates always ensure that the resultant map or image shows the airport. It is very easy to confuse "N" for "S" or "E" for "W". If used as shown below, this will also cause the airport to appear in Google Earth's Geographic Web Layer.
Example: coordinates = {{Coord|49|27|16|N|002|06|46|E|type:airport_region:FR|display=inline,title}}
Result: 49°27′16″N 002°06′46″E / 49.45444°N 2.11278°E / 49.45444; 2.11278

Maps[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

This template provides three ways to include a map: as a simple image, or using interactive Mapframe maps, or using {{Location map}} (with the coordinate parameters described above to automatically place a pushpin mark and label on a map).

Image map[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Am image map can be displayed by providing a value for image_map. The remaining image_ parameters are optional.

image_map
The name of an image to use as a map, such as Airport_map.png (do not include the File: or Image: prefix).
image_mapsize
(optional) The width to display the image map, in pixels. Just the number, no "px". If omitted or left empty, defaults to 220.
image_map_alt
(optional) Alt text for the image map. If left blank or omitted, this defaults to same text used in image_map_caption (or Location of {{{name}}} if no caption).
image_map_caption
(optional) Caption to display below the image map. If left blank or omitted, a caption will not be displayed.

Mapframe maps[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 • Basic parameters:
  • mapframe – Specify yes or no to show or hide the map, overriding the default. Default: no
  • mapframe-caption – Caption for the map. Default: blank (or if |mapframe-geomask= is set, "Location in geomask's label")
  • mapframe-custom – Use a custom map instead of the automatic mapframe. Specify either a {{maplink}} template, or another template that generates a mapframe map, or an image name. If used, the subsequent mapframe parameters will be ignored. Default: not specified
  • mapframe-id or id or qid – Id (Q-number) of Wikidata item to use. Default: item for current page
  • mapframe-coordinates or mapframe-coord or coordinates or coord – Coordinates to use, instead of any on Wikidata. Use the {{Coord}} template, e.g. |coord={{Coord|12.34|N|56.78|E}}. Default: coordinates from Wikidata
  • mapframe-wikidata – Set to yes to show shape/line features from the wikidata item, if any, when |coord= is set. Default: not specified
 • Customise which features are displayed:
  • mapframe-shape – Turn off display of shape feature by setting to none. Use an inverse shape (geomask) instead of a regular shape by setting to inverse. Default: not specified
  • mapframe-point – Turn off display of point feature by setting to none. Force point marker to be displayed by setting to on. Default: not specified
  • mapframe-line – Turn off display of line feature by setting to none. Default: not specified
  • mapframe-geomask – Wikidata item to use as a geomask (everything outside the boundary is shaded darker). Can either be a specific Wikidata item (Q-number), or a property that specifies the item to use (e.g. P17 for (P17), P131 for (P131)). Default: airport
  • mapframe-switcher – set to auto or geomasks or zooms to enable Template:Switcher-style switching between multiple mapframes. Default: not specified
   • auto – switch geomasks found in (P276) and (P131) statements on the page's Wikidata item, searching recursively. E.g. an item's city, that city's state, and that state's country.
   • geomasks – switch between the geomasks specified as a comma-separated list of Wikidata items (Q-numbers) in the mapframe-geomask parameter
   • zooms – switch between "zoomed in"/"zoomed midway"/"zoomed out", where "zoomed in" is the default zoom (with a minimum of 3), "zoomed out" is 1, and "zoomed midway" is the average
 • Other optional parameters:
  • mapframe-frame-width or mapframe-width – Frame width. Default: 270
  • mapframe-frame-height or mapframe-height – Frame height. Default: 200
  • mapframe-shape-fill – Color used to fill shape features. Default: #606060
  • mapframe-shape-fill-opacity – Opacity level of shape fill, a number between 0 and 1. Default: 0.5
  • mapframe-stroke-color or mapframe-stroke-colour – Color of line features, and outlines of shape features. Default: #ff0000
  • mapframe-stroke-width – Width of line features, and outlines of shape features; default is "5". Default: 5
  • mapframe-marker – Marker symbol to use for coordinates; see mw:Help:Extension:Kartographer/Icons for options. Default: airport
   • Can also be set to blank to override any default marker symbol
  • mapframe-marker-color or mapframe-marker-colour – Background color for the marker. Default: #5E74F3
  • mapframe-geomask-stroke-color or mapframe-geomask-stroke-colour – Color of outline of geomask shape. Default: #555555
  • mapframe-geomask-stroke-width – Width of outline of geomask shape. Default: 2
  • mapframe-geomask-fill – Color used to fill outside geomask features. Default: #606060
  • mapframe-geomask-fill-opacity – Opacity level of fill outside geomask features, a number between 0 and 1. Default: 0.5
  • mapframe-zoom – Set the zoom level, from "1" to "18", to used if the zoom level cannot be determined automatically from object length or area. Default: 10
  • mapframe-length_km or mapframe-length_mi or mapframe-area_km2 or mapframe-area_mi2 – Determine zoom level by passing in object's length (in kilometres or miles) or area (in square kilometres or square miles). Default: not specified
  • mapframe-frame-coordinates or mapframe-frame-coord – Alternate latitude and longitude coordinates for initial placement of map, using {{coord}}. Default: derived from item coordinates

Location/pushpin map[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

A location map can be displayed by providing values for coordinates, and pushpin_map. The remaining pushpin_ parameters are optional.

pushpin_map
The name of a location map as per Template:Location map (e.g. Indonesia or Russia). The |coordinates= parameter values position a pushpin mark and label on the map automatically.
pushpin_mapsize
(optional) The width to display the pushpin map, in pixels. Just the number, without "px". If omitted or left empty, defaults to 220.
pushpin_map_alt
(optional) Alt text for the pushpin map.
pushpin_map_caption
(optional) Caption to display below the pushpin map. If left blank or omitted, a caption will not be displayed.
pushpin_relief
(optional) Any non-blank value (yes, 1, etc.) will cause the template to display a relief map image, where available (see example 1). For additional information, see Template:Location map#Relief parameter.
pushpin_image
(optional) Name of an alternative map image, which must have the same edge coordinates as the location map template specified via pushpin_map (see example 5). Do not include the File: or Image: prefix. For additional information, see Template:Location map#AlternativeMap parameter.
pushpin_label
(optional) The text of the label to place next to the pushpin mark (see example 1). The default is the value of the name parameter.
pushpin_label_position
(optional) The position of the label on the pushpin map relative to the pushpin mark (see example 5). Valid values are left, right, top and bottom. This defaults to either left or right, depending on the coordinates of the marker and its position relative to the right border of the map image.
pushpin_mark
(optional) The name of an image to display as the pushpin mark (see example 5). The default is File:Airplane silhouette.svg ( ).
pushpin_marksize
(optional) The size of the mark in pixels (see example 5). The default is 10. Do not include px, for example: pushpin_marksize = 8, not pushpin_marksize = 8px.


Infobox control[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

These parameters control how certain fields within the infobox are displayed.

metric-elev
Set to any value to display elevation in metric units (metres) before imperial/US units (feet); leave blank to display imperial/US units first. This can be seen in example 1.
metric-rwy
Set to any value to display runway length in metric units (metres) before imperial/US units (feet); leave blank to display imperial/US units first. Examples 1 and 2 below show the runway length with metres first; example 3 and 4 show it with feet before metres.

Runways[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

These parameters specify details for each runway in the "Runways" section displayed below the summary. This can also be used to specify water landing areas for seaplanes (see Fairbanks International Airport). Parameters start with r1- for the first runway, r2- for the second runway, up to r8- for the eighth runway (if more are needed, leave a message on the talk page). Each airport should have at least one runway.

rn-number (r1-number, r2-number, ...)
The designation of the runway, normally two numbers like this → 02/20, 1st number is 18 lower than the 2nd. Where there are parallel runways an additional letter is added to each number, for example "L" for left, "R" for right and "C" for center. In certain cases a runway will only have one number when it can only be used in one direction. For airports in the United States the leading zero is not used and the designation should read 2/20.
rn-length-f (r1-length-f, r2-length-f, ...)
Runway length in feet.
rn-length-m (r1-length-m, r2-length-m, ...)
Runway length in metres.
rn-surface (r1-surface, r2-surface, ...)
Runway surface type, such as: Concrete, Asphalt, Gravel, Grass (or Turf), Dirt, Water, etc. Avoid the generic type "Paved" if possible.

Helipads[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

These parameters specify details for each helipad in the "Helipads" section displayed below the runways. Parameters start with h1- for the first helipad, h2- for the second helipad, up to h12- for the twelfth helipad (if more are needed, leave a message on the talk page). This section is optional and only appears if the h1- parameters are specified. See example 1 and example 3 below.

hn-number(h1-number, h2-number, ...)
The designation of the helipad. In the United States this is usually the letter "H" followed by a number, i.e. "H1", "H2", etc.
hn-length-f (h1-length-f, h2-length-f, ...)
Helipad length in feet.
hn-length-m (h1-length-m, h2-length-m, ...)
Helipad length in metres.
hn-surface (h1-surface, h2-surface, ...)
Helipad surface type, such as: Concrete, Asphalt, etc. Avoid the generic type "Paved" if possible.

Statistics[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

These parameters specify details for an optional "Statistics" section displayed below the runways and helipads. Parameters start with stat1- for the first statistic, stat2- for the second statistic, etc. This section only appears if the stat1- parameters are specified. See example 1 and example 3 below.

statn-header (stat1-header, stat2-header, ...)
A brief description of each statistic, such as Passengers or Aircraft operations.
statn-data (stat1-data, stat2-data, ...)
The data associated with the corresponding header.
stat-year
The calendar year for the statistics. This is displayed in parentheses after the word "Statistics" in the section header.

Footnotes[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

This parameter contains text for footnotes displayed at the bottom of the infobox.

footnotes
The most common use for this field is to give sources or references for the data displayed in the infobox. See the examples below.

Examples[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Example 1[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Warsaw Chopin Airport
Lotnisko Chopina w Warszawie
Warszawa/Okęcie Airport
ၶေႃႈမုၼ်း
မဵဝ်းမၼ်း Public / Military
ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် Polish Airports State Enterprise (PPL)
ဢေႇရိယႃႇ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ Warsaw
ဢွင်ႈတီႈ Warsaw (Okęcie), Poland
ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ 29 ဢေႇပရႄႇ 1934 (1934-04-29)
သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉ ၼင်ႇၵႅၼ်ၵၢင်
ၽၢႆႇၼိူဝ် ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ 110 မီႇတႃႇ / 362 ထတ်း
ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ 52°09′57″N 20°58′02″E / 52.16583°N 20.96722°E / 52.16583; 20.96722
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.lotnisko-chopina.pl
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်
WAW is located in ပူဝ်ႇလႅၼ်ႇ
WAW
WAW
Location of airport in Poland
တၢင်းလဵၼ်ႈ
ဝၢႆႁူဝ်ၸူး တၢင်းၵႂၢင်ႈ ၽိဝ်ၼႃႈ
မီႇတႃႇ ထတ်း
11/29 2,800 9,186 Asphalt
15/33 3,689 12,106 Asphalt
ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ
ႁူဝ်ၼပ်ႉ တၢင်းၵႂၢင်ႈ ၽိဝ်ၼႃႈ
မီႇတႃႇ ထတ်း
H1 40 131 Concrete
ၶေႃႈမုၼ်းတူဝ်ႈၼပ်ႉ (2012)
Passengers 9,587,842
Movements 118,320
Statistics: Warsaw Chopin Airport[1]
Sources: Polish AIP at Eurocontrol[2]

Warsaw Chopin Airport

This example shows the appearance of the infobox without an image.

It also shows the use of the parameters for latitude, longitude, and location/pushpin map.

Note: helipad information added to illustrate function of metric-rwy parameter.

{{Infobox airport
| name     = Warsaw Chopin Airport
| nativename  = ''Lotnisko Chopina w Warszawie''
| nativename-r = Warszawa/Okęcie Airport
| image    = <!--leave blank, this is demo without image-->
| IATA     = WAW
| ICAO     = EPWA
| type     = Public / Military
| operator   = Polish Airports State Enterprise (PPL)
| city-served = [[Warsaw]]
| location   = [[Warsaw]] ([[Okęcie]]), Poland
| hub     = 
{{plainlist|
*[[Bingo Airways]]
*[[Enter Air]]
*[[Eurolot]]
*[[LOT Polish Airlines]]
*[[Small Planet Airlines]]
*[[SprintAir]]
*[[Wizz Air]]
}}
| metric-elev = yes
| elevation-m = 110
| elevation-f = 362
| website   = {{URL|1=http://www.lotnisko-chopina.pl/en/passenger|2=www.lotnisko-chopina.pl}}
| opened    = {{Start date|1934|04|29|df=yes}}
| coordinates = {{coord|52|09|57|N|20|58|02|E|display=inline<!--- set here to prevent coordinates from appearing in the title of the template page --->}}
| pushpin_map      = Poland
| pushpin_map_caption  = Location of airport in Poland
| pushpin_relief     = yes
| pushpin_label     = WAW
| metric-rwy  = yes
| r1-number  = 11/29
| r1-length-m = 2,800
| r1-length-f = 9,186
| r1-surface  = [[Asphalt]]
| r2-number  = 15/33
| r2-length-f = 12,106
| r2-length-m = 3,689
| r2-surface  = Asphalt
| h1-number  = H1
| h1-length-m = 40
| h1-length-f = 131
| h1-surface  = [[Concrete]]
| stat-year = 2012
| stat1-header = Passengers
| stat1-data = 9,587,842
| stat2-header = Movements
| stat2-data = 118,320
| footnotes  = Statistics: Warsaw Chopin Airport<ref name="stats2013">{{cite web|title=About the Airport: Statistics|url=http://www.lotnisko-chopina.pl/en/airport/about-the-airport/statistics|publisher=Warsaw Chopin Airport|accessdate=28 September 2013}}</ref><br/>Sources: Polish [[Aeronautical Information Publication|AIP]] at [[Eurocontrol]]<ref>{{cite web|url=http://www.ead.eurocontrol.int/publicuser/protect/pu/main.jsp |title=EAD Basic |publisher=Ead.eurocontrol.int |accessdate=2012-06-28}}</ref>
}}

Example 2[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Beijing Capital International Airport
北京首都国际机场
Běijīng Shǒudū Guójì Jīcháng
Beijing Capital Departure Hall
ၶေႃႈမုၼ်း
မဵဝ်းမၼ်း Public
ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် Civil Aviation Administration of China
ဢေႇရိယႃႇ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ Beijing
ဢွင်ႈတီႈ Chaoyang District, Beijing
ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ မၢၶျ်ႉ 2၊ 1958 (1958-03-02)
သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉ ၼင်ႇၵႅၼ်ၵၢင် Air China, China Southern Airlines
ၽၢႆႇၼိူဝ် ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ 116 ထတ်း / 35 မီႇတႃႇ
ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ 40°04′48″N 116°35′04″E / 40.08000°N 116.58444°E / 40.08000; 116.58444 (Beijing Capital International Airport)
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.bcia.com.cn
တၢင်းလဵၼ်ႈ
ဝၢႆႁူဝ်ၸူး တၢင်းၵႂၢင်ႈ ၽိဝ်ၼႃႈ
မီႇတႃႇ ထတ်း
18L/36R 3,800 12,467 Asphalt
18R/36L 3,200 10,499 Asphalt

Beijing Capital International Airport

This example shows the appearance of the infobox with an image and a caption.

It also uses both the nativename-a and nativename-r parameters.

{{Infobox airport
| name     = Beijing Capital International Airport
| nativename-a = 北京首都国际机场
| nativename-r = Běijīng Shǒudū Guójì Jīcháng
| image    = Beijing Capital Departure Hall.jpg
| caption   = Beijing Capital Departure Hall
| IATA     = PEK
| ICAO     = ZBAA
| type     = Public
| operator   = [[Civil Aviation Administration of China]]
| city-served = [[Beijing]]
| location   = [[Chaoyang District, Beijing]]
| hub     = [[Air China]], [[China Southern Airlines]]
| elevation-f = 116
| elevation-m = 35
| coordinates = {{Coord|40|04|48|N|116|35|04|E|type:airport_region:CN|display=inline,title|name=Beijing Capital International Airport}}
| website   = {{URL|1=http://en.bcia.com.cn/|2=www.bcia.com.cn}}
| opened    = {{Start date|1958|03|02|mf=yes}}
| metric-rwy  = yes
| r1-number  = 18L/36R
| r1-length-m = 3,800
| r1-length-f = 12,467
| r1-surface  = [[Asphalt]]
| r2-number  = 18R/36L
| r2-length-m = 3,200
| r2-length-f = 10,499
| r2-surface  = Asphalt
}}

Example 3[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Dallas/Fort Worth International Airport
ၶေႃႈမုၼ်း
မဵဝ်းမၼ်း Public
ၸဝ်ႈၶွင်

City of Dallas

City of Fort Worth
ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် DFW Airport Board
ဢေႇရိယႃႇ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ Dallas–Fort Worth
ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 13၊ 1974 (1974-01-13)
သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉ ၼင်ႇၵႅၼ်ၵၢင် American Airlines, Envoy Air
ၽၢႆႇၼိူဝ် ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ 607 ထတ်း / 185 မီႇတႃႇ
ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ 32°53′49″N 097°02′17″W / 32.89694°N 97.03806°W / 32.89694; -97.03806
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.dfwairport.com
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်
DFW is located in ထႅၵ်ႉသႅတ်ႉ
DFW
DFW
Location within Texas
တၢင်းလဵၼ်ႈ
ဝၢႆႁူဝ်ၸူး တၢင်းၵႂၢင်ႈ ၽိဝ်ၼႃႈ
ထတ်း မီႇတႃႇ
13L/31R 9,000 2,743 Concrete
13R/31L 9,301 2,835 Concrete
17C/35C 13,401 4,085 Concrete
17L/35R 8,500 2,591 Concrete
17R/35L 13,401 4,085 Concrete
18L/36R 13,400 4,084 Concrete
18R/36L 13,400 4,084 Concrete
ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ
ႁူဝ်ၼပ်ႉ တၢင်းၵႂၢင်ႈ ၽိဝ်ၼႃႈ
ထတ်း မီႇတႃႇ
H1 158 48 Concrete
ၶေႃႈမုၼ်းတူဝ်ႈၼပ်ႉ (2005)
Passengers 59,176,265
Aircraft operations 711,878
Metric tonnes of cargo 741,432
Sources: FAA,[3] airport website.[4]

Dallas–Fort Worth International Airport

{{Infobox airport
| name     = Dallas–Fort Worth International Airport
| image    = Dfw_airport.jpg
| IATA     = DFW
| ICAO     = KDFW
| FAA     = DFW
| type     = Public
| owner    = City of [[Dallas, Texas|Dallas]]
City of [[Fort Worth, Texas|Fort Worth]]
| operator   = DFW Airport Board
| city-served = [[Dallas/Fort Worth Metroplex|Dallas/Fort Worth]]
| hub     = [[American Airlines]], [[American Eagle Airlines]]
| metric-elev =
| elevation-f = 607
| elevation-m = 185
| website   = {{URL|http://www.dfwairport.com/}}
| opened    = {{Start date|1974|01|13|mf=yes}}
| coordinates = {{coord|32|53|49|N|097|02|17|W|display=inline<!--- set here to prevent coordinates from appearing in the title of the template page --->}}
| pushpin_map      = USA Texas
| pushpin_map_caption  = Location within Texas
| pushpin_label     = DFW
| metric-rwy  =
| r1-number  = 13L/31R
| r1-length-f = 9,000
| r1-length-m = 2,743
| r1-surface  = [[Concrete]]
| r2-number  = 13R/31L
| r2-length-f = 9,301
| r2-length-m = 2,835
| r2-surface  = Concrete
| r3-number  = 17C/35C
| r3-length-f = 13,401
| r3-length-m = 4,085
| r3-surface  = Concrete
| r4-number  = 17L/35R
| r4-length-f = 8,500
| r4-length-m = 2,591
| r4-surface  = Concrete
| r5-number  = 17R/35L
| r5-length-f = 13,401
| r5-length-m = 4,085
| r5-surface  = Concrete
| r6-number  = 18L/36R
| r6-length-f = 13,400
| r6-length-m = 4,084
| r6-surface  = Concrete
| r7-number  = 18R/36L
| r7-length-f = 13,400
| r7-length-m = 4,084
| r7-surface  = Concrete
| h1-number  = H1
| h1-length-f = 158
| h1-length-m = 48
| h1-surface  = Concrete
| stat-year  = 2005
| stat1-header = Passengers
| stat1-data  = 59,176,265
| stat2-header = Aircraft operations
| stat2-data  = 711,878
| stat3-header = Metric tonnes of cargo
| stat3-data  = 741,432
| footnotes  = Sources: FAA<ref>{{FAA-airport|ID=DFW|use=PU|own=PU|site=23710.6*A}}</ref>, airport website<ref>[http://www.dfwairport.com/ Dallas–Fort Worth International Airport], official web site</ref>.
}}

Example 4[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Wright–Patterson Air Force Base

Air Force Materiel Command
ၶေႃႈမုၼ်း
မဵဝ်းမၼ်း Military: Air Force Base
ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် United States Air Force
ဢွင်ႈတီႈ Dayton, Ohio
In use 1948 – present
Commander
ၽၢႆႇၼိူဝ် ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ 823 ထတ်း / 251 မီႇတႃႇ
ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ 39°49′34″N 084°02′54″W / 39.82611°N 84.04833°W / 39.82611; -84.04833
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.wpafb.af.mil
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်
Wright–Patterson AFB is located in ဢူဝ်ႇႁၢႆးဢူဝ်း
Wright–Patterson AFB
Wright–Patterson AFB
Location within Ohio
တၢင်းလဵၼ်ႈ
ဝၢႆႁူဝ်ၸူး တၢင်းၵႂၢင်ႈ ၽိဝ်ၼႃႈ
ထတ်း မီႇတႃႇ
5L/23R 12,601 3,841 PEM
5R/23L 7,000 2,134 Asphalt
Sources: FAA,[5] official website.[6]

Wright–Patterson Air Force Base

This infobox shows the use of an image and linked text over the blue background in title area. It also makes use of some of the fields used for military airports.

{{Infobox airport
| name     = Wright–Patterson Air Force Base
| ensign    = [[File:Air Force Materiel Command.png|100px]]
| nativename  = {{smaller|[[Air Force Materiel Command|{{black|Air Force Materiel Command}}]]}}
| image    = National Museum of the United States Air Force.jpg
| image-width = 250
| caption   = [[National Museum of the United States Air Force]]
| IATA     = FFO
| ICAO     = KFFO
| FAA     = FFO
| type     = Military: [[Air Force Base]]
| operator   = [[United States Air Force]]
| location   = [[Dayton, Ohio]]
| built    = <!--1948-->
| used     = 1948 – present
| commander  = <div>
* Gen. Bruce Carlson – [[Air Force Materiel Command]]
* Brig. Gen. Bruce E. Davis – [[445th Airlift Wing]]
* Col. Colleen M. Ryan – [[88th Air Base Wing]] and Installation Commander
</div>
| occupants  =
| elevation-f = 823
| elevation-m = 251
| website   = {{URL|http://www.wpafb.af.mil/}}
| coordinates = {{coord|39|49|34|N|084|02|54|W|display=inline<!--- set here to prevent coordinates from appearing in the title of the template page --->}}
| pushpin_map      = USA Ohio
| pushpin_map_caption  = Location within Ohio
| pushpin_label     = Wright–Patterson AFB
| r1-number  = 5L/23R
| r1-length-f = 12,601
| r1-length-m = 3,841
| r1-surface  = [[Porous European Mix|PEM]]
| r2-number  = 5R/23L
| r2-length-f = 7,000
| r2-length-m = 2,134
| r2-surface  = [[Asphalt]]
| footnotes  = Sources: FAA<ref>{{FAA-airport|ID=FFO|use=PR|own=MA|site=17827.*A}}</ref>, official website<ref>[http://www.wpafb.af.mil/ Wright-Patterson Air Force Base] (official site)</ref>.
}}

Example 5[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Buri Ram Airport
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
ၶေႃႈမုၼ်း
မဵဝ်းမၼ်း Public
ဢေႇရိယႃႇ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ Buri Ram, Thailand
ၽၢႆႇၼိူဝ် ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ 590 ထတ်း / 180 မီႇတႃႇ
ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ 15°13′46″N 103°15′04″E / 15.22944°N 103.25111°E / 15.22944; 103.25111
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်
BFV is located in မိူင်းထႆး
BFV
BFV
Location of airport in Thailand
တၢင်းလဵၼ်ႈ
ဝၢႆႁူဝ်ၸူး တၢင်းၵႂၢင်ႈ ၽိဝ်ၼႃႈ
မီႇတႃႇ ထတ်း
04/22 2100 6,890 Asphalt
Source: AIP Thailand[7]

Buri Ram Airport

This infobox shows the use optional parameters for the location/pushpin map.

{{Infobox airport
| name     = Buri Ram Airport
| nativename-a = {{lang|th|ท่าอากาศยานบุรีรัมย์}}
| IATA     = BFV
| ICAO     = VTUO
| type     = Public
| city-served = [[Buri Ram]], [[Thailand]]
| elevation-f = 590
| coordinates = {{coord|15|13|46|N|103|15|04|E|display=inline<!--- set here to prevent coordinates from appearing in the title of the template page --->}}
| pushpin_map      = Thailand
| pushpin_mapsize    = 220x300 <!--limit height to 300px-->
| pushpin_map_caption  = Location of airport in Thailand
| pushpin_image     = Thailand location map Topographic.png
| pushpin_label     = <span style="color:yellow; font-weight:bold; font-size:larger; text-shadow: black 0.1em 0.1em 0.2em">BFV</span>
| pushpin_label_position = bottom
| pushpin_mark      = Yellow_pog.svg
| pushpin_marksize    = 11
| metric-rwy  = y
| r1-number  = 04/22
| r1-length-m = 2100
| r1-surface  = Asphalt
| footnotes  = Source: [[Aeronautical Information Publication|AIP]] Thailand<ref name="AIP">{{cite web | url = http://www.aisthai.go.th/webais/pdf/AERONAUTICALCHARTS/VTUO.pdf | title = VTUO – BURI RAM | format = [[PDF]] | publisher = AIP Thailand | accessdate = 20 August 2012}}</ref>
}}

References for examples[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

TemplateData[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်(VisualEditor) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇဢဝ် ၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးသေ ၸင်ႇလႆႈဢဝ် ပိူင် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ (TemplateData) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢိင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဝႆႉပဵၼ် တီႈမၢႆတီႈတွင်းယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ပႆႇၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေတႃႉ ပေႃးပဵၼ် ၵူၼ်းႁူႉလွင်ႈတႅမ်ႈပရူဝ်ႇၵရႅမ်ႇ (computer programming) ဢိတ်းဢွတ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးႁၼ်လႆႈၸႅင်ႈလႅင်းလီၼႆသေ ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈ သၽေႃးတီႈၵႅပ်ႈမၼ်းလႆႈယူႇ။

Infobox airport

TemplateData

No description.

Template parameters[ၸတ်းၵၢၼ် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ]

This template has custom formatting.

Parameterၶေႃႈသပ်းလႅင်းTypeStatus
Namename

The name of the airport in English

Default
{{PAGENAME}}
Stringoptional
Nativenamenativename

Airport name in a native language using Western characters (French, German, Spanish, etc.)

Stringoptional
Nativename-anativename-a

Airport name in a native language with non-Western characters (Chinese, Japanese, Korean, Arabic, etc.), such as ????????.

Stringoptional
Nativename-rnativename-r

Use in conjunction with above for Romanized name of the airport. In such cases the Romanized name should be in italics.

Stringoptional
Ensignensign

A small ensign using image syntax.

Example
[[File:Example.png|100px]]
Contentoptional
Imageimage

The name of image file, such as Airport.png or Logo.gif (do not include the File: or Image: prefix).

Fileoptional
Image-Widthimage-width

The image width in pixels, e.g., 175 (defaults to 220 if not specified).

Default
220
Example
175
Numberoptional
Image Alternativeimage_alt

Alternative text for the images.

Stringoptional
Captioncaption

Text displayed beneath the image. If left blank or omitted, a caption will not be displayed. This should only be used for photographs that require an explanation; it should be omitted for airport logos and may be omitted for aerial photographs.

Stringoptional
Image2image2

The name of image file, such as Airport.png or Logo.gif (do not include the File: or Image: prefix).

Page nameoptional
Image2-Widthimage2-width

The image width in pixels, e.g., 175 (defaults to 220 if not specified). This should only be used for smaller images which would appear distorted when expanded to a width of 220px.

Default
220
Example
175
Numberoptional
Image2 Alternativeimage2_alt

Alternative text for the images.

Stringoptional
Caption2caption2

Text displayed beneath the image. If left blank or omitted, a caption will not be displayed. This should only be used for photographs that require an explanation; it should be omitted for airport logos and may be omitted for aerial photographs.

Stringoptional
IATAIATA

The airport's three character IATA location identifier. If omitted or left blank it will display as IATA: none.

Stringoptional
ICAOICAO

The airport's four character ICAO location identifier. If omitted or left blank it will display as ICAO: none.

Stringoptional
FAAFAA

The three or four character FAA location identifier for airports in the United States. If omitted or left blank, nothing is displayed.

Stringoptional
TCTC

The three or four character Transport Canada location identifier for airports in Canada. If omitted or left blank, nothing is displayed.

Stringoptional
LIDLID

A location identifier for airports outside the US or Canada, if other than ICAO or IATA codes. If omitted or left blank, nothing is displayed.

Stringoptional
GPSGPS

A Global Positioning System code for the airport, if other than ICAO or IATA codes. If omitted or left blank, nothing is displayed.

Stringoptional
WMOWMO

The World Meteorological Organization five digit code for the weather station at the airport. If omitted or left blank, nothing is displayed.

Stringoptional
Typetype

Airport type should be one of the following: Public, Private, Military or Military/Public. Do not use Commercial, General or Civil.

Stringoptional
Owner-Operatorowner-oper

If the airport is owned and operated by the same entity, use this in place of owner and operator.

Stringoptional
Ownerowner

Name of the airport owner.

Stringoptional
Operatoroperator

Name of the airport operator, if not the owner.

Stringoptional
city-servedcity-served area-served

If the airport is associated with a major city but actually located in a smaller town, list the major city here and the smaller town under location. This is not automatically linked, in order to allow multiple links if needed.

Stringoptional
Locationlocation

Name of the town or city where the airport is located. Do not put the airport's street address in this field. This is not automatically linked, in order to allow multiple links if needed.

Stringoptional
Openedopened

The date when the airport originally opened for commercial service.

Stringoptional
Closedclosed

The date when the airport closed, either temporarily or permanently, along with reason for closing (for presently closed airports only). Use {{end date}}.

Stringoptional
Passenger Services Ceasedpassenger_services_ceased

The date when passenger services to the airport ceased due to conversion of the airport for another use, along with the new use for the airport. Only for airports that previously had passenger services. Use {{end date}}.

Stringoptional
Hubhub

If the airport serves as an hub, list the airlines here. This is not automatically linked, in order to allow multiple links if needed. Use {{plainlist}} if the list is long.

Stringoptional
Focus Cityfocus_city

If the airport serves as a focus city

Stringoptional
Builtbuilt

The date when the structure was built, usually given in years.

Lineoptional
Usedused

The period during which the structure was in active military use, usually given in years.

Stringoptional
Commandercommander

The current commanding officer, for structures currently in military use.

Stringoptional
Occupantsoccupants

Any notable military units which occupy the structure.

Stringoptional
Timezonetimezone

Will give the time zone that the airport is in, can be linked. A list can be found at List of time zones by country. Timezone is optional, but if it is used, then utc must be used as well, can be linked. A list can be found at List of UTC time offsets.

Numberoptional
UTCutc

UTC time of the airport

Numberoptional
Summersummer

If the time zone observes daylight saving time this will give the zone that the airport is in, can be linked. A list can be found at List of time zones by country.

Stringoptional
UTCSutcs

Summer is optional, but if it is used, then utcs must be used as well, can be linked. A list can be found at List of UTC time offsets.

Stringoptional
Elevation In Feetelevation-f

Height above mean sea level, in feet.

Numberoptional
Elevation In Metreselevation-m

Height above mean sea level, in metres.

Numberoptional
Metric-elevationmetric-elev

Set to any value to display elevation in metric units (metres) before imperial/US units (feet); leave blank to display imperial/US units first.

Numberoptional
Coordinatescoordinates

Latitude and Longitude of airport, specified using the {{Coord}} template

Numberoptional
Websitewebsite

External link to the airport's official website

Stringoptional
Image Mapimage_map

The name of an image to use as a map, such as Airport_map.png (do not include the File: or Image: prefix).

Page nameoptional
Image Mapsizeimage_mapsize

The width to display the image map, in pixels. Just the number, no "px". If omitted or left empty, defaults to 220.

Default
220
Numberoptional
Image Map Alternativeimage_map_alt

Alt text for the image map. If left blank or omitted, this defaults to same text used in image_map_caption (or Location of {{{name}}} if no caption.

Stringoptional
Image Map Captionimage_map_caption

Caption to display below the image map. If left blank or omitted, a caption will not be displayed.

Stringoptional
Pushpin Mappushpin_map

The name of a location map as per Template:Location map (e.g. Indonesia or Russia). The coordinates field position a pushpin mark and label on the map automatically.

Stringoptional
Pushpin Mapsizepushpin_mapsize

The width to display the pushpin map, in pixels. Just the number, without "px". If omitted or left empty, defaults to 220.

Default
220
Numberoptional
Pushpin Map Alternativepushpin_map_alt

Alt text for the pushpin map.

Stringoptional
Pushpin Map Captionpushpin_map_caption

Caption to display below the pushpin map. If left blank or omitted, a caption will not be displayed.

Stringoptional
Pushpin Reliefpushpin_relief

Any non-blank value (yes, 1, etc.) will cause the template to display a relief map image, where available (see example 1). For additional information, see Template:Location map#Relief parameter.

Stringoptional
Pushpin Imagepushpin_image

Name of an alternative map image, which must have the same edge coordinates as the location map template specified via pushpin_map

Page nameoptional
Pushpin Labelpushpin_label

The text of the label to place next to the pushpin mark. The default is the value of the name parameter.

Stringoptional
Pushpin Label Positionpushpin_label_position

The position of the label on the pushpin map relative to the pushpin mark (see example 5). Valid values are left, right, top and bottom. This defaults to either left or right, depending on the coordinates of the marker and its position relative to the right border of the map image.

Stringoptional
Pushpin Markpushpin_mark

The name of an image to display as the pushpin mark.

Default
Airplane silhouette.svg
Stringoptional
Pushpin Marksizepushpin_marksize

The size of the mark in pixels

Numberoptional
r1-Numberr1-number

The designation of the runway, normally two numbers like this ? 02/20, 1st number is 18 lower than the 2nd. Where there are parallel runways an additional letter is added to each number, for example "L" for left, "R" for right and "C" for center. In certain cases a runway will only have one number when it can only be used in one direction. For airports in the United States the leading zero is not used and the designation should read 2/20.

Numberoptional
r1-Length-In Feetr1-length-f

Runway length in feet.

Numberoptional
r1-Length-In Metresr1-length-m

Runway length in metres.

Numberoptional
r1-Surfacer1-surface

Runway surface type, such as: Concrete, Asphalt, Gravel, Grass (or Turf), Dirt, Water, etc. Avoid the generic type "Paved" if possible.

Stringoptional
Metric-runwaymetric-rwy

Set to any value to display runway length in metric units (metres) before imperial/US units (feet); leave blank to display imperial/US units first

Stringoptional
h1-Numberh1-number

The designation of the helipad. In the United States this is usually the letter "H" followed by a number, i.e. "H1", "H2", etc.

Numberoptional
h1-Length-In Feeth1-length-f

Helipad length in feet.

Numberoptional
h1-Length-Metreh1-length-m

Helipad length in metres.

Numberoptional
h1-Surfaceh1-surface

Helipad surface type, such as: Concrete, Asphalt, etc. Avoid the generic type "Paved" if possible.

Stringoptional
Stat1-Headerstat1-header

A brief description of each statistic, such as Passengers or Aircraft operations.

Stringoptional
Stat1-Datastat1-data

The data associated with the corresponding header.

Stringoptional
Stat-Yearstat-year

The calendar year for the statistics. This is displayed in parentheses after the word "Statistics" in the section header.

Lineoptional
Footnotesfootnotes

The most common use for this field is to give sources or references for the data displayed in the infobox

Stringoptional

Microformat[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

If the place or venue has "established", "founded", "opened" or similar dates, use {{start date}} for the earliest of those dates unless the date is before 1583 CE.

If it has a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

Precision[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

When giving coordinates, please use an appropriate level of precision. Do not use {{coord}}'s |name= parameter.

Tracking categories[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]