ပရေႃးၵျႅတ်ႉ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းလူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ပရေႃးၵျႅတ်ႉ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ

ပရေႃးၵျႅတ်ႉ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ (ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Wikimedia project) ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ် ၵၢၼ်ၵေႃႇငဝ်ႈ ဝီႇၶီႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈသေ း[1] ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လႆႈတႄႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 2003 တႄႇတင်ႈမႃးတီႈ ဝဵင်းသၼ်ႇၾရၢၼ်ႇသိတ်ႉၸ်ၵူဝ်ႇၸႄႈမိူင်းၵႄႇလ်ၽူဝ်းၼီးယႃး ၼၼ်ႉသေ လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်းၵေႃႉ ၸတ်းၵၢၼ်မၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉတီႈၾွင်ႇတေးသျိၼ်းသေ လႆႈၸတ်းၵၢၼ် ပရေႃးၵျႅတ်ႉတင်းၼမ် ၸိူဝ်းပဵၼ် သွပ်ႉၾ်ဝႄးလ်ၸႂ်ႉလႆႈလၢႆ လႄႈ ဢိၵ်ႇတင်း ပရေႃးၵျႅတ်ႉလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။

သဵၼ်ႈမၢႆ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လွင်ႈဢၼ်ၼႄဝႆႉတီႈ လွၵ်းသဵၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼင်ႇၸွမ်း ၶပ်ႉမၢႆ Wikimedia SiteMatrix ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

လူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ၸိုဝ်ႈ ႁဵင်းလိၵ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ ၶၢဝ်းပိုတ်ႇတၢင်ႇ ၶေႃႈၸႅင်ႈ Editions
ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး wikipedia.org ၂၀၀၁-၀၁-၁၅ ပွင်ႈၵႂၢမ်း ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ၂၉၁ မဵဝ်း
ဝီႇၶီႇပပ်ႉသပ်း wiktionary.org ၂၀၀၂-၁၂-၁၂ ပပ်ႉသပ်း၊ ပၢႆးဝေႃးႁၢၼ်၊ တူၼ်ႈထႅဝ်မိူၼ်သဵင်ပႅၵ်ႇ လႄႈ လွင်ႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ၁၇၂ မဵဝ်း
ဝီႇၶီပပ်ႉ wikibooks.org ၂၀၀၃-၀၇-၁၀ ပပ်ႉတင်ႈႁဵၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးပႆႇၺႃႇ လႄႈ ၶိူင်ႈပူင်သွၼ် ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ၁၂၁ မဵဝ်း
ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇ wikinews.org ၂၀၀၄-၁၁-၀၈ ၶၢဝ်ႇ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ၃၃ မဵဝ်း
ဝီႇၶီႇၽိုၼ်ဢိင် wikiquote.org ၂၀၀၃-၀၇-၁၀ လွင်ႈႁွမ်တွမ် ၶေႃႈဢိင်ဢၢင်ႈလွင်ႈလၢတ်ႈ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ၈၉ မဵဝ်း
ဝီႇၶီႇငဝ်ႈငႃႇ wikisource.org ၂၀၀၃-၁၁-၂၃ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ တီႈၸူႉႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ လႄႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢိင်ႈဢၢင်ႈ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ၆၅ မဵဝ်း
ဝီႇၶီႇၸၼ်ႉၸွမ် wikiversity.org ၂၀၀၆-၀၈-၁၅ ပၢႆးပႆႇၺႃႇ လႄႈ ၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ၁၅ မဵဝ်း
ဝီႇၶီႇၵူႈမိုဝ်းဢွၵ်ႇတၢင်း wikivoyage.org ၂၀၀၆-၁၂-၁၀
(ၼင်ႇ ပရေႃးၵျႅတ်ႉ WMF ၂၀၁၃-၀၁-၁၅)
ၵူႈမိုဝ်းဢွၵ်ႇတၢင်း ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ၁၇ မဵဝ်း
Wikimedia Commons commons.wikimedia.org ၂၀၀၄-၀၉-၀၇ ဢွင်ႈတီႈႁွမ်တွမ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ သဵင်၊ ငဝ်းတူင်ႉလႄႈ မီႇတီႇယႃႇၵူႈထၢၼ်ႈ ၁ (multilingual)
Wikimedia Incubator incubator.wikimedia.org ၂၀၀၆-၀၆-၀၂ ဢွင်ႈတီႈ တွၼ်ႈတႃႇၸၢမ်းႁဵတ်း ပရေႃးၵျႅတ်ႉတႃႇ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ဢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉထႃႈၼၼ်ႉ ၁ (multilingual)
Meta-Wiki meta.wikimedia.org ၂၀၀၁-၁၁-၀၉ ၵၢင်ၵႅၼ် ပရေႃးၵျႅတ်ႉ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၁ (multilingual)
ဝီႇၶီႇၸိူဝ်ႉၽၼ်း species.wikimedia.org ၂၀၀၄-၀၉-၁၄ ၶေႃႈမုၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်း ပၢႆးမီးၸႂ် ၁ (multilingual)
ဝီႇၶီႇတေႇတႃႇ wikidata.org ၂၀၁၂-၁၀-၃၀ ၵၢၼ်ၵေႃႇငဝ်ႈ ပိုၼ်ႉႁူႉ ၁ (multilingual)
ဝီႇၶီႇမေးၼီးယႃး wikimania.wikimedia.org ၂၀၀၅-၀၈-၀၄ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ပၢင်ၵုမ် ဝီႇၶီႇမေးၼီးယႃး ၼိုင်ႈပီ 1 ပွၵ်ႈ


ပရေႃးၵျႅတ်ႉသွပ်ႉၾ်ဝႄးလ် လႄႈ ပရေႃးၵျႅတ်ႉၽၢႆႇလင် တၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


တႃႇတူၺ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. ပရေႃးၵျႅတ်ႉႁဝ်းၶႃႈ. ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း. Retrieved on ၂၀၁၃-၀၉-၀၁