ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ပိုၼ်းၵႅပ်ႈလႄႈတၢင်းႁၼ်ထိုင် သြႃႇၸဝ်ႈ ႑႒ တူၼ်ႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈၵုၼ်း ပီ 2015

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

တွၼ်ႈၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈၵၼ် ပိုၼ်းၵႅပ်ႈလႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်သြႃႇၸဝ်ႈ ႑႒ တူၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈၵုၼ်း မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ပိုၼ်းၵႅပ်ႈလႄႈတၢင်းႁၼ်ထိုင် သြႃႇၸဝ်ႈ ႑႒ တူၼ်ႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈၵုၼ်း ပီ 2015"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 5 ႁူဝ်။