ပိူင်ထၢၼ်ႈ:လိုမ်လူင်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ပွင်ႈၵႂၢမ်း ပိူင်လူင် တီႈ ပိူင်ထၢၼ်ႈ ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ပဵၼ် လိုမ် ၶႃႈဢေႃႈ

တီႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် လိုမ်လူင် ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး၊ ဢၼ်မီးယူႇယၢမ်းလဵဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

Continents by colour.png

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "လိုမ်လူင်"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 3 ႁူဝ်။