ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၸႄႈတွၼ်ႈၼႂ်း ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

တွၼ်ႈၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈၵၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးဝႆႉ ၼႂ်း ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ယဝ်ႉ။

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ၸႄႈတွၼ်ႈၼႂ်း ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 7 ႁူဝ်။