မေႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး


လိူၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈ
ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ မၢတ်ႉၶျ် ဢေႇပရႄႇ
မေႇ ၸုၼ်ႇ ၸူႇလၢႆႇ ဢေႃးၵၢတ်ႉ
သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ

မေႇ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈႁႃႈ တီႈ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း Gregorian လႄႈ Julian ယဝ်ႉ။

ဝၼ်းပွႆး[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မေႇ ႑ ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မေႇ ႓ ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မေႇ ႔ ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မေႇ ႕ ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မေႇ ႘ ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  • ဝၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၶႃပႄလႅင် လႄႈ ဝူင်းလိူၼ်လႅင် - World Red Cross and Red Crescent Day
  • ဝၼ်းၶုၵ်းထူပ်း လႄႈ ၶိုၼ်းႁူပ်ႉႁၼ်ၵၼ် တႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းႁူင်ႈႁၢႆတၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းသိုၵ်းၵမ်ႇၾႃႇပွၵ်ႈသွင်|ဝၼ်းၶုၵ်းထူပ်း လႄႈ ၶိုၼ်းႁူပ်ႉႁၼ်ၵၼ် တႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းႁူင်ႈႁၢႆတၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းသိုၵ်းၵမ်ႇၾႃႇပွၵ်ႈသွင်် - Time of Remembrance and Reconciliation for Those Who Lost Their Lives during the Second World War

မေႇ ႙ ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  • ဝၼ်းၶုၵ်းထူပ်း လႄႈ ၶိုၼ်းႁူပ်ႉႁၼ်ၵၼ် တႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းႁူင်ႈႁၢႆတၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းသိုၵ်းၵမ်ႇၾႃႇပွၵ်ႈသွင်|ဝၼ်းၶုၵ်းထူပ်း လႄႈ ၶိုၼ်းႁူပ်ႉႁၼ်ၵၼ် တႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းႁူင်ႈႁၢႆတၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းသိုၵ်းၵမ်ႇၾႃႇပွၵ်ႈသွင် - Time of Remembrance and Reconciliation for Those Who Lost Their Lives during the Second World War
  • ဝၼ်းယူႇရူဝ်းပႃႇ - Europe Day

မေႇ ႑႐ ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မေႇ ႑႒ ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


မေႇ ႑႕ ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မေႇ ႑႗ ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မေႇ ႑႘ ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မေႇ ႒႑ ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  • ဝၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ လွင်ႈယဵၼ်ႇငႄႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၵၢၼ်မုၼ်းလႅင်း|ဝၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ လွင်ႈယဵၼ်ႇငႄႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၵၢၼ်မုၼ်းလႅင်း - World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development

မေႇ ႒႒ ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မေႇ ႒႙ ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မေႇ ႓႐ ဝၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း ထီႉၼိုင်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဝၼ်းသဝ် ထီႉသွင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ ထီႉသွင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႂ်းလိူၼ်မေႇ ဝူင်ႈၼိုင်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]ငဝ်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်ဢေႇပရႄႇ
ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ

ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wikipedia.org/w/index.php?title=မေႇ&oldid=40455"