မၢတ်ႉၶျ် 0

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

မၢတ်ႉၶျ် 0 ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ဝၼ်းထိႁၢင်ႈငဝ်းဢၼ်ၼိုင်ႈၵွၼ်းသေ မၼ်းၶႂ်ႈမၢႆထိုင်ဝၼ်း ဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇတီႈ လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ တီႈပီဝႃႇထၢပ်ႈၼၼ်ႉသေ ၵႆႉၸႂ်ႉတီႈ ပၢႆးၼၢတ်ႈၶၢတ်ႈ လႄႈ ပၢႆးသွပ်ႉၾ်ဝႄးရ်ယဝ်ႉ။[1]

လွင်ႈၸႂ်ႉတီႈ ပၢႆးၼၢၵ်ႈၶၢတ်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လွင်ႈၸႂ်ႉတီႈ သွပ်ႉၾ်ဝႄးရ်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တႃႇသိုပ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]