တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 31

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

လိူၼ်တီႇသႅမ်ႇပႃႇ (31) ဝၼ်းၼႆႉ ပေႃးဢဝ် ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းၵရီႇၵေႃးရီးယႅၼ်း ဝႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းထူၼ်ႈ (365) (ပေႃးပဵၼ် ပီဝႃႇထၢပ်ႈ ၼႆ ပဵၼ် ဝၼ်းထူၼ်ႈ (366))ဝၼ်းယဝ်ႉ။ ဝၼ်းၼၼ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၼိုင်ႈပီယဝ်ႉ။ တၢမ်းၶမ်ႈဝၼ်းၼႆႉၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်း ပွႆးပီမႂ်ႇယဝ်ႉ။ ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ ၼႆႉ ပဵၼ် ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ (1) ေသ ပဵၼ်ပီမႂ်ႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈပႅၼ်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၵူၼ်းၵိူတ်ႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၵူၼ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဝၼ်းပွႆး[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]