မွၵ်ႇၶမ်း၊ ၸၢႆး (မေႃယႃ)

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search
မေႃယႃ ၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း
Mauk Kham.jpg
မေႃယႃၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း
(1950- )
ဝၼ်းလိူၼ်ပီၵိူတ်ႇ 1950
ၸိုဝ်ႈတႄႉတႄႉ မွင်ႇဢူင်း
ၸိုဝ်ႈပေႃႈမႄႈ လုင်းငိုၼ်းတဵမ် ပႃႈငိုၼ်းတဵမ်
တီႈၵိူတ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ
ၵူၼ်းမိူင်း Flag of Myanmar.svg မျၢၼ်ႇမႃႇ
ၸၢဝ်းၶိူဝ်း Flag of Shan.png တႆး
ၽႃႇသႃႇၵိူဝ်းယမ် ပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇ
ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈပႆႇၺႃႇ ပၢႆးမေႃယႃ M.B.B.S
ၼႃႈၵၢၼ် မေႃယႃ
ၵေႃႉၵူႈ ၼၢင်းသူၺ်ႇမူင်ႇ
လုၵ်ႈလၢင်း ၼၢင်းဢေၼုမ်ႇ၊ ၼၢင်းမူၼ်းမူၼ်းၶမ်း၊ ၸၢႆးသီတုမ်ႇၶမ်း
ၶၢဝ်ႇႁူင်လိုဝ်းလင် ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၽွင်းပၢၼ်ၼုမ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်းၼႆႉ ၵိူတ်ႈႁၼ်ၼႃႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႈ မိူဝ်ႈပီ 1950 ၼၼ်ႉ။ လႆႈသွၼ်ႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႈသေ ထိုင် 1968 မႃးလႆႈၶိုၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ် ပၢႆးမေႃယႃတီႈ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇသေ လႆႈႁပ်ႉၶူးၸုမ်ႈ ပၢႆးမေႃယႃမႃးယဝ်ႉ။

ၼႃႈၵၢၼ်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉ ႁူင်းယႃ ယူႇလီၶ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ မိူင်းတႆး ။ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ်ၸတ်းၵၢၼ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၼႃႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉယူႇ။

လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် မုၵ်ႉၸုမ်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မေႃယႃ ၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်းၼႆႉ ယၢမ်ႈႁဵတ်းႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ငဝ်ႈငုၼ်းလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၽိင်ႈငႄႈတႆး တူင်ႇဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈပီ 2010 ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈပႃႇတီႇ ပျီႇထွင်ႇၸုလႄႈ ၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇ​​ရေးသေ ၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈ ၼႃႈလိၼ် ၵၢင်ၸႂ် မၢႆ(႓)သေလႆႈ ၸူးလႆႈဢွင်ႈတီႈ ပဵၼ်တႅၼ်းၽွၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယဝ်ႉ။ ထိုင် ပီ 2011 လိူၼ် ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 4 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ထုၵ်ႇၵဵပ်းလိူၵ်ႈ ပဵၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ယူႇယဝ်ႉ။

တႄႇႁၢပ်ႇၼႃႈၵၢၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မေႃယႃၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း ၼႆႉ တႄႇႁၢပ်ႇဢဝ် ၼႃႈၵၢၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30.3.2010 ​ယူႇယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၵႅဝ်လူၺ်ႈ ၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]