ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ (ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ)

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
 ဝေႃးႁၢၼ် ပၢႆးထႅၵ်ႉ တၢင်းၶႆႈၸႂ် ဢၢႆႇတီႇယႃႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ 
တူဝ်ယေႃႈ:
ဢွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တီႈလၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ဢုပ်ႇၵုမ်တႅမ်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ် ဢၼ်ဢမ်ႇၶူပ်းငမ်ႇၵၼ်တင်း ပိူင်ထၢၼ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်တၢင်ႇဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးတီႈသၢင်ႇထုၵ်ႇသေ တီႈၼႆႈၼႆ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တီႈၼႃႈလိၵ်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ (ပိူင်ၵၢၼ်)ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ (ပၢႆးၸၢင်ႈ)၊ ဢမ်ႇၼၼ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ (တၢင်းၶႆႈၸႂ်)၊ ဢမ်ႇၼၼ် တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ - ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လႆႈတီႈ ၽိူၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၼၼ်ႉလႄႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၶေႃႈထၢမ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၸႂ်ႉ ၽိူၼ်ၶေႃႈထၢမ်လႄႈ။
« လွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ် ဢၼ်ၵဝ်ႇ၊ ဢမ်ႇပႆႇမီးၽိုၼ်ၵဝ်ႇ (သၢင်ႈ)


ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးႁဝ်းၶဝ်ၶႃႈ။
ၽွင်းၶၢဝ်းၼႆႉ ပေႃးၸႂ်ႉ ၵွင်ႉသၢၼ်ၼႅတ်ႉ တီႈမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇသေ တႃႇၶဝ်ႈမႄးထတ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး လႄႈ ပရေႃးၵျႅတ်ႉပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေမီး လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉယူႇ။ ၽွင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉဝီႇၶီႇၼင်ႇၵူႈပွၵ်ႈၼႆ ပေႃးၸႂ်ႉ VPN ဢမ်ႇၼၼ် Proxy server သေဢၼ်ဢၼ်သေ တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈယူႇသေတႃႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈ မႄးထတ်းလႆႈ။ ၸွမ်းလူၺ်း ပိူင်ၵၢၼ် No open proxies ႁင်းဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇသေ ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်းပၼ်ဝႆႉ တႃႇၸႂ်ႉ VPN လႄႈ Proxy Server သေ ၶဝ်ႈမႄးထတ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်သၢႆငၢႆ ဢၼ်မီးလွင်ႈတိူဝ်ႉၸမ်ႈထိုင် တၢင်းမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၼႆတႄႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်ၶႂ်ႈၸႂ်ႉ VPN/proxy သေ ၶဝ်ႈမႄးထတ်းၼႆ ၸၢင်ႈတုၵ်းယွၼ်း သုၼ်ႇၵၢင်းလွတ်ႈ လွင်ႈတတ်းႁႄႉ ဢၢႆႇၽီႇ (IP Block Exemption) ၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။ IPBE ၼႆႉ ၸၢင်ႈတုၵ်းယွၼ်းလႆႈသွင်ႈမဵဝ်း တႃႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ၵလူဝ်ႇပႄ။ သၢႆငၢႆယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ တတ်းႁႄႉဝႆႉ ဢၢႆႇၽီႇ VPN/proxy ၼႆလႄႈ ပေႃးတုၵ်းယွၼ်း Global IPBE ၼႆႉ မၼ်းၸၢင်ႈမႄးထတ်း ဝီႇၶီႇလႆႈ လီလီယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ တုၵ်းယွၼ်းလႆႈ Global IPBE ၼႆႉ

 • တုၵ်းယွၼ်းတီႈ Steward_requests/Global_permissions (SRIPBE)
 • သူင်ႇဢီးမေးလ် တီႈ stewards﹫wikimedia.org သေတုၵ်းယွၼ်း (ဢမ်ႇၼၼ်) တုၵ်းယွၼ်းတင်း ၾွမ်ႇ ၼႆသေ ၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပႆႇႁဵတ်း လွင်ႈတုၵ်းယွၼ်းၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလူတူၺ်း ပိူင်ၵၢၼ် No open proxies လႄႈ Global IP block exemptions ၸိူဝ်းၼႆႉဢွၼ်တၢင်း။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးလွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႆႉ ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်လႆႈတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး (ဢမ်ႇၼၼ်) တီႈ ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶ်ၵရုပ်ႉ ၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။ ၶွပ်ႈၸႂ်ယူႇၶႃႈ။Saimawnkham (talk) 08:50, 23 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2021 (UTC)Reply[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Community Wishlist Survey 2023 opens in January![မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Please help translate to your language

Hello

The Community Wishlist Survey (CWS) 2023, which lets contributors propose and vote for tools and improvements, starts next month on Monday, 23 January 2023, at 18:00 UTC and will continue annually.

We are inviting you to share your ideas for technical improvements to our tools and platforms. Long experience in editing or technical skills is not required. If you have ever used our software and thought of an idea to improve it, this is the place to come share those ideas!

The dates for the phases of the Survey will be as follows:

 • Phase 1: Submit, discuss, and revise proposals – Monday, Jan 23, 2023 to Sunday, Feb 6, 2023
 • Phase 2: WMF/Community Tech reviews and organizes proposals – Monday, Jan 30, 2023 to Friday, Feb 10, 2023
 • Phase 3: Vote on proposals – Friday, Feb 10, 2023 to Friday, Feb 24, 2023
 • Phase 4: Results posted – Tuesday, Feb 28, 2023

If you want to start writing out your ideas ahead of the Survey, you can start thinking about your proposals and draft them in the CWS sandbox.

We are grateful to all who participated last year. See you in January 2023!

Thank you! Community Tech, STei (WMF) 12:59, 13 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2022 (UTC)Reply[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Please help translate to your language

We are really sorry for posting in English

Sound Logo Cover Image - Linkedin.png

Voting in the Wikimedia sound logo contest has started. From December 6 to 19, 2022, please play a part and help chose the sound that will identify Wikimedia content on audio devices. Learn more on Diff.

The sound logo team is grateful to everyone who participated in this global contest. We received 3,235 submissions from 2,094 participants in 135 countries. We are incredibly grateful to the team of volunteer screeners and the selection committee who, among others, helped bring us to where we are today. It is now up to Wikimedia to choose the Sound Of All Human Knowledge.

Best wishes, Arupako-WMF (talk) 15:49, 17 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2022 (UTC)Reply[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Feminism and Folklore 2023[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Feminism and Folklore 2023 logo.svg
Please help translate to your language

Dear Wiki Community,

Christmas Greetings and a Happy New Year 2023,

You are humbly invited to organize the Feminism and Folklore 2023 writing competition from February 1, 2023, to March 31, 2023 on your local Wikipedia. This year, Feminism and Folklore will focus on feminism, women's issues, and gender-focused topics for the project, with a Wiki Loves Folklore gender gap focus and a folk culture theme on Wikipedia.

You can help Wikipedia's coverage of folklore from your area by writing or improving articles about things like folk festivals, folk dances, folk music, women and queer folklore figures, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklore, witches and witch hunting, fairy tales, and more. Users can help create new articles, expand or translate from a list of suggested articles.

Organisers are requested to work on the following action items to sign up their communities for the project:

 1. Create a page for the contest on the local wiki.
 2. Set up a fountain tool or dashboard.
 3. Create the local list and mention the timeline and local and international prizes.
 4. Request local admins for site notice.
 5. Link the local page and the fountain/dashboard link on the meta project page.

This year we would be supporting the community's financial aid for Internet and childcare support. This would be provided for the local team including their jury and coordinator team. This support is opt-in and non mandatory. Kindly fill in this Google form and mark a mail to support@wikilovesfolklore.org with the subject line starting as [Stipend] Name or Username/Language. The last date to sign up for internet and childcare aid from our team is 20th of January 2023, We encourage the language coordinators to sign up their community on this link by the 25th of January 2023.

Learn more about the contest and prizes on our project page. Feel free to contact us on our meta talk page or by email us if you need any assistance.

We look forward to your immense coordination.

Thank you and Best wishes,

Feminism and Folklore 2023 International Team

Stay connected B&W Facebook icon.png  B&W Twitter icon.png

--MediaWiki message delivery (talk) 10:24, 24 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2022 (UTC)Reply[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Your wiki will be in read only soon[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Trizek (WMF) (လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း) 21:21, 27 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2023 (UTC)Reply[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Ukraine's Cultural Diplomacy Month 2023: We are back![မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

UCDM 2023 promo.png

Please help translate to your language

Hello, dear Wikipedians!

Wikimedia Ukraine, in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine and Ukrainian Institute, has launched the third edition of writing challenge "Ukraine's Cultural Diplomacy Month", which lasts from 1st until 31st March 2023. The campaign is dedicated to famous Ukrainian artists of cinema, music, literature, architecture, design and cultural phenomena of Ukraine that are now part of world heritage. We accept contribution in every language! The most active contesters will receive prizes.

We invite you to take part and help us improve the coverage of Ukrainian culture on Wikipedia in your language! Also, we plan to set up a banner to notify users of the possibility to participate in such a challenge!

ValentynNefedov (WMUA) (talk) 07:58, 1 March 2023 (UTC)

Wikimania 2023 Welcoming Program Submissions[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Wikimedia Singapore Logo.svg
Do you want to host an in-person or virtual session at Wikimania 2023? Maybe a hands-on workshop, a lively discussion, a fun performance, a catchy poster, or a memorable lightning talk? Submissions are open until March 28. The event will have dedicated hybrid blocks, so virtual submissions and pre-recorded content are also welcome. If you have any questions, please join us at an upcoming conversation on March 12 or 19, or reach out by email at wikimania@wikimedia.org or on Telegram. More information on-wiki.