ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ (ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ)

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search
 ဝေႃးႁၢၼ် ပၢႆးၸၢင်ႈ တၢင်းၶႆႈၸႂ် ဢၢႆႇတီႇယႃႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ 
တူဝ်ယေႃႈ:
ဢွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တီႈလၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ဢုပ်ႇၵုမ်တႅမ်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ် ဢၼ်ဢမ်ႇၶူပ်းငမ်ႇၵၼ်တင်း ပိူင်ထၢၼ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်တၢင်ႇဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးတီႈသၢင်ႇထုၵ်ႇသေ တီႈၼႆႈၼႆ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တီႈၼႃႈလိၵ်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ (ပိူင်ၵၢၼ်)ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ (ပၢႆးၸၢင်ႈ)၊ ဢမ်ႇၼၼ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ (တၢင်းၶႆႈၸႂ်)၊ ဢမ်ႇၼၼ် တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ - ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လႆႈတီႈ ၽိူၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၼၼ်ႉလႄႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၶေႃႈထၢမ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၸႂ်ႉ ၽိူၼ်ၶေႃႈထၢမ်လႄႈ။
« လွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ် ဢၼ်ၵဝ်ႇထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:ၽိုၼ်မၢႆ လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ