Jump to content

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်သင်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ဢဝ် "WP:NOT" ၼႆႉ ပိၼ်ႇၸီႉၸူး တီႈၼႆႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၶေႃႈၵူႈမိုဝ်း လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလမ်ႇလွင်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ၼၼ်ႉ တူၺ်းတီႈ Wikipedia:လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလမ်ႇလွင်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ၼၼ်ႉလႄႈ။

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ပဵꧣ် ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇဢွၼ်ႇလၢႆးဢၼ်ၼိုင်ႈသေ ပဵၼ် လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ ဢၼ်မီးၼမ်ႉၸႂ်ႉသုင်၊ ဢၼ်မီးလွင်ႈၶဵင်ႇၼပ်ႉယမ်ၼိူဝ်ၵၼ်၊ တီႈလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ် တူင်ႇဝူင်း ဢွၼ်ႇလၢႆး ဢၼ်ၸိူဝ်း ၽူႈသူင်ၸႂ်ၶဝ် ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၵေႃႉလႂ်ၵေႃၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် မီးဝႆႉၶေႃႈၵမ်ႈၽွင်း ဢၼ်ဝႃႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်သင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ


ပိူင်ၽၢင်ႁၢင်ႈ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇၼိူဝ်ၸေႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တူဝ်ယေႃႈ ပိူင်ၵၢၼ်:

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇၼိူဝ်ၸေႈသေ မၼ်းပဵၼ် လၢႆးၵၢၼ်ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ တီႇၵျိတ်ႇတႄႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေ လွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈၼႄႉၼွၼ်းလႆႈ လႄႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၼႄဝႆႉတၢင်ႇၸိူဝ်း တီႈၼႂ်းၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉသေ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ႁူမ်ႇငမ်းလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် ႁူဝ်ၼပ်ႉတင်းသဵင်ႈၼိူဝ် လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈမီး လွင်ႈမၵ်းၶၢၼ်းသင်ဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၼင်ႇ § ၶေႃႈတၢင်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်ၼႄဝႆႉၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉ လွင်ႈပႅၵ်ႈပိူင်ႈလမ်ႇလွင်ႈ တီႈၼႂ်းၵႄႈ ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ လႆႈ လႄႈ ဢၼ် ထုၵ်ႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ပိူင်ၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမႂ်တိုတ်း တွၼ်ႈတႃႇသုၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈသေ ၸိူဝ်းတေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းတႄႉ ပဵၼ် ပိူင်ၵၢၼ်လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ငမ်ႇမႅၼ်ႈ၊ ပိူင်လူင်မၼ်း ၸိူဝ်းပဵၼ်လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၼႄဝႆႉတီႈ ပဝ်ႉမၢႆလူင်ႁႃႈယိူင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉမၼ်းမီးၽွၼ်းၵမ်းသိုဝ်ႈၼိူဝ် ႁူဝ်ၵမ်း ဢၼ်လူတ်ႇလူင်းၼႃႈလိၵ်ႈလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇတေလႆႈထိင်းသိမ်းပၼ် သႅၼ်းသတ်ႉပွင်ႈၵႂၢမ်း ႁႂ်ႈမၼ်းသၢင်ႇထုၵ်ႇၼႆ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈၸႂ်ႉဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ (ပိူင်လူင်မၼ်း တွၼ်ႈတႃႇၽူႈၸိူဝ်းလူၸွမ်း dial-up လႄႈ mobile browserၼၼ်ႉ)ယဝ်ႉ။ ၸႅၵ်ႇဢဝ်ၸိူဝ်းပဵၼ်ပွင်ႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ယၢဝ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉသေ ၵူၺ်းဝႆႉပၼ် ႁူဝ်ႁုပ်ႈတီႈၵႅပ်ႈမၼ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လွၵ်းလၢႆး တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁူဝ်ၶေႃႈပွင်ႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ တိူဝ်းတွၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးယဝ်ႉ (see Wikipedia:Summary style)။ ႁူဝ်ၶေႃႈၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆႉ တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈပႃး ႁူဝ်ႁုပ်ႈၵႃႈတီႈ ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇပဵၼ်ပပ်ႉၼၼ်ႉသေတႃႉ တိူဝ်းသႂ်ႇပၼ်ၶေႃႈမုၼ်း၊ ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈ တီႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးသေ တေၸၢင်ႈႁဵတ်း လွင်ႈမူၼ်ႉမႄးပၼ်လႆႈ ၽႂ်းၽႂ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶေႃႈတၢင်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပပ်ႉသပ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢွင်ႈတီႈ တွၼ်ႈတႃႇ ပိုၼ်ၽႄႈပၢႆးဝူၼ်ႉၶွင်တူဝ်[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတွၼ်ႈတႃႇ ယုၵ်ႉတၢင်ႇလွင်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢွင်ႈတီႈ တႃႇဢဝ် ႁဵင်းၵွင်ႉ၊ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ႁၢင်ႈထုတ်ႇ ၾၢႆႇမီႇတီႇယႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သိမ်းဝႆႉ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပလွၵ်ႉ၊ ၵၢၼ်ႈၸွႆႈသၢင်ႈ လွင်ႈပိုတ်ႇတၢင်ႇဝႅပ်ႉ၊ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈၵွင်ႉသၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ဝႅပ်ႉသၢႆႉမၢႆတွင်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူႈမိုဝ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း၊ ပပ်ႉၵူႈမိုဝ်း၊ ပပ်ႉတင်ႈၵၢၼ်၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၵျႃႇၼႄႇၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးသၢႆႊဢၼ်ၼိုင်ႈ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ မၢၵ်ႇၵႅဝ်ႈသႅင် ဢၼ်လၢတ်ႈႁေႃးလွင်ႈမိူဝ်းၼႃႈ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်သိမ်းဝႆႉၶေႃႈမုၼ်း ၵႃႈပွင်ႇၵႃႈလၼ်[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းသိၼ်ႇသႃႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇၵူၼ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပိူင်ႁၢမ်းၶုၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢွင်ႈတီႈ လၢတ်ႈပၢဝ်ႇလၢတ်ႈလႆႈ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပိူင်ႇပျူႇရူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸိူဝ်းမၢႆတွင်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]