ၵၢၼ်ႇတေႃႇၵျီး သူၼ်ပၢႆးမွၵ်ႇတူၼ်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
တီႈမုင်ႈယဵမ်ႈတီႈၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်း သူၼ်ပၢႆးမွၵ်ႇတူၼ်ႈ

ၵၢၼ်ႇတေႃႇၵျီး သူၼ်ပၢႆးမွၵ်ႇတူၼ်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (မၢၼ်ႈ: ကန်တော်ကြီး အမျိုးသား ရုက္ခဗေဒ ဥယျာဉ်) (ၸိုဝ်ႈငဝ်ႈတိုၼ်း သူၼ်ပၢႆးမွၵ်ႇတူၼ်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (မၢၼ်ႈ: အမျိုးသား ရုက္ခဗေဒ ဥယျာဉ်) ၼႆႉ တၢင်းၵႂၢင်ႈမၼ်းမီး 177 ႁႅတ်ႇထႃႇသေ တင်း ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ယၢၼ်ၵႆၵၼ် 44 လၵ်း (69) ၶီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇသေ မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ်တၢင်းသုင်ၼႃႈပၢင်ႇလၢႆႇ 3605 ထတ်း (1000 မီႇတႃႇ) မီးဝႆႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်ႇဢူးလူင် (မေႇမျဵဝ်ႉ) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[1]

ပိုၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

သူၼ်ဢူးယဵၼ်ႇဢၼ်ၼၼ်ႉၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 1915 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇပႃႇထိူၼ်ႇ ဢင်းၵိတ်ႉ ဢႄးလႅတ်ႉရူဝ်ႇၵျႃႇ Alex Roger) ၼႆႉ လႆႈတႄႇ သူၼ်ပၢႆးမွၵ်ႇတူၼ်ႈမေႇမျဵဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းယဝ်ႉ။ တၢင်းၵႂၢင်ႈသူၼ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းမီး ဢေႇၵ 20 (120000 လွၵ်းမီႇတႃႇ)သေ ဢဝ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၽူႈသူင်လုမ်းလႃးသူၼ်မွၵ်ႇ လေႇတီႇ Charlotte Wheeler Cuffe သေၵေႃႈ လႆႈယိူင်ႈ သူၼ်မွၵ်ႇၶိဝ်းၵႃးတႅၼ်း တီႈမိူင်းဢင်းၵိတ်ႉသေ တႄႇတင်ႈမႃးယဝ်ႉ။

ထိုင် ပီ 2917 မႃး ဢၼ်ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶူဝ်ႇလူဝ်းၼီႇ ဢင်းၵိတ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေ ထိုင်မႃး ပီ 1924 ၼၼ်ႉ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ် သူၼ်မွၵ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တူၺ်းထိုင်ထိင်းသိမ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ထိုင် 1942 လိူၼ်တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 1 ဝၼ်း လုၵ်ႉတီႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇပႃႇထိူၼ်ႇသေ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ် "ထိူၼ်ႇလွတ်ႈၽေး မႃးယဝ်ႉ။ ပီ 2000 တဵမ် လိူၼ်တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 1 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပျူဝ်ႇၶျူၵ်ႉမူးၵျီး တၢၼ်းသူၺ်ႇ လႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈႁွင်ႉပဵၼ်ဝႃႈ ၵၢၼ်ႇတေႃႇၵျီး သူၼ်ႇပၢႆးမွၵ်ႇတူၼ်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (မၢၼ်ႈ: ကန်တော်ကြီး အမျိုးသား ရုက္ခဗေဒ ဥယျာဉ်) မႃးယဝ်ႉ။ [2]

တူၼ်ႈ လႄႈ မွၵ်ႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပၢင်ၵႅဝ်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ႁွင်ႈၼႄ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း သူၼ်ဢူးယဵၼ်ႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵၢၼ်ႇတေႃႇၵျီး[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. "Huge flower festival underway in Myanmar northern city"၊ China Daily Updated: 2008-12-12 11:32။ ၶိုၼ်းမႄးၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉယဝ်ႉမိူဝ်ႈ - 2008-12-14။ 
  2. Myanmar is celebrating National Kandawgyi Botanical Gardens Diamond Jubilee. Ministry of Forestry. Archived from the original on 2007-09-27။ Retrieved on 2007-01-08