ၸူဝ်းဝိၼ်း (ၵႅမ်ၸွမ်ပွင်သိုၵ်း)

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ၸူဝ်းဝိၼ်း
ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇၸီႇၸတ်းၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း
တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
တႄႇႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်း
2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2
ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇၸီႇၸတ်းၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸွမ်ပွင်သိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ
ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်း တႄႇတႃၶုၼ်
ၶေႃႈမုၼ်း ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ
ၵေႃႉၵူႈ တၢၼ်းတၢၼ်းၼွႆႇ
ႁူင်းႁဵၼ်းမိူဝ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ်ၵၢၼ်သိုၵ်း
ႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း
မိူင်းၶၢမ်ႇသႅတ်ႉၸႃႇ  မျၢၼ်ႇမႃႇ
တပ်ႉ/တပ်ႉၽႄ တပ်ႉမတေႃႇ (ၵွင်း)
ၶၢဝ်းယၢမ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ် 1980-ယၢမ်းလဵဝ်
တႃၶုၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ပွင်သိုၵ်း
Commands ၵႅမ်ၸွမ်ပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း
ၸွမ်ပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း (ၵွင်း)


ၵႅမ်ၸွမ်ပွင်သိုၵ်းၸူဝ်းဝိၼ်း ၼႆႉ ပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ်တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇၸီႇၸတ်းၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၵႅမ်ၸွမ်ပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ လႄႈ ၸွမ်ပွင်သိုၵ်း(ၵွင်း) ယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ်လူင်းႁူင်းႁဵၼ်း ပၢင်သွၼ်ၶုၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈ (22) တီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၵၢၼ်သိုၵ်းယဝ်ႉ။ မၼ်းလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်မႃး ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၽၢႆႇတိုၵ်းတေႃး ဢၼ်မီးတီႈ ဝဵင်းတပ်ႉပထူး၊ ၽူႈၵွၼ်းငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၽူႈၵွၼ်းၸုမ်း ၵုမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း မၢႆ (6) ၸိူဝ်းၼႆႉသေ တႄႇဢဝ် ပီ 2011 မၢတ်ႉၶျ် 31 ဝၼ်းမႃး လႆႈတႄႇႁၢပ်ႇၵၢၼ် {ၵႅမ်ၸွမ်ပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း / ၸွမ်ပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း (ၵွင်း)} ယဝ်ႉ။

ထုၵ်ႇပၼ်ပုၼ်ၽွင်း ပဵၼ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ တီႈ ၶွင်ႇၸီႇၸတ်းၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢၼ်လႆႈၽွတ်ႈႁႅၼ်းမႃး မိူဝ်ႈ ပီ 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2 ဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[1]

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  • DSA ၸုပ်ႈ (22) (ၵုင်း - 16489)
ပီ တီႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်း
1981 ၶုၼ်ႁၢၼ်
2006 ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢႆႇတိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇ (ၵုင်း) (ပထူး) ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း
2008 ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း
2009 ၸွမ်ႁၢၼ်
210 ၽူႈၵွၼ်းၸုမ်း ၵုမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း မၢႆ (6)
2011 မၢတ်ႉၶျ် ၵႅမ်ၸွမ်ပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း
2012 ဢေႇပရႄႇ 3 ၸွမ်သိုၵ်းလူင်


ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]