Jump to content

ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းၵႃႇၸၢၵ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ၵႃႇၸၢၵ်ႈ
Qazaq
қазақша or қазақ тілі
قازاقشا or قازاق تيلي
qazaqşa or qazaq tılı
ၵႃႇၸၢၵ်ႈ ၼင်ႇ လိၵ်ႈ သရီးရိၵ်ႉ၊ လႅတ်ႉတိၼ်ႇ လႄႈ ဢႃးရပိၵ်ႉ
သဵင်ဢွၵ်ႇ [qɑzɑqˈɕɑ]
သဵင်ဢွၵ်ႇ ၵႃႇၸၢၵ်ႈ: [qɑˈzɑq tɪlɪ]
ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ Kazakhstan, China, Mongolia, Russia, Kyrgyzstan, Uzbekistan
ပွတ်းတွၼ်ႈ Central Asia
(Turkestan)
ၸၢဝ်းၶိူဝ်း Kazakhs
ၵူၼ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ပိုၼ်ႉတီႈ
13 million (2009)e25
မုင်ႉၽႃႇသႃႇ
Turkic
ပိူင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ
Kazakh alphabets (Cyrillic script, Latin script, Arabic script, Kazakh Braille)
သၢႆငၢႆပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်
လွင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းလုမ်း

Kazakhstan
Russia

China


ၽူႈထိင်းသိမ်း ၸွမ်းၶႂၢင်ႇ Ministry of Culture and Sports
ၶူတ်ႉၽႃႇသႃႇ
ISO 639-1 kk
ISO 639-2 kaz
ISO 639-3 kaz
Glottolog kaza1248[2]
Linguasphere 44-AAB-cc
The Kazakh-speaking world:
  regions where Kazakh is the language of the majority
  regions where Kazakh is the language of a significant minority
တီႈၼႂ်းလိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ မၼ်းၶဝ်ႈပႃး မၢႆႁၢင်ႈ သဵင်ဢွၵ်ႇ IPA ယဝ်ႉ။ ပေႃးဢမ်ႇမီး လွင်ႉၵမ်ႉထႅမ်ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၼႆ ၸိူဝ်းပဵၼ် တူဝ်လိၵ်ႈ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်ပဵၼ် ? ၊ လွၵ်းသီႇၸဵင်ႇ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ပေႃးၶႂ်ႈတူၺ်း လွင်ႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈ IPA ၼႆ ၵႂႃႇတူၺ်းလႆႈတီႈ Help:IPA လႆႈယူႇ။
ၵူၼ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ၵႃႇၸၢၵ်ႈ၊ ဢတ်းဝႆႉတီႈ ထၢႆႇဝၢၼ်း
ၵူၼ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ၵႃႇၸၢၵ်ႈ၊ ဢတ်းဝႆႉတီႈ ၵႃႇၸၢၵ်ႈသတၼ်ႇ

ၵႃႇၸၢၵ်ႈ (Latin: qazaqşa or qazaq tılı, Cyrillic: қазақша or қазақ тілі, Arabic Script: قازاقشا or قازاق تيلي, pronounced [qɑzɑqˈɕɑ], [qɑˈzɑq tɪlɪ][3][4]) ပဵၼ် ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းတိူဝ်ႇၶိၵ်ႉ ၶွင် ၵိပ်ႉၶျၢၵ်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်း ၵႃႇၸၢၵ်ႈ ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈ တီႈ ဢေးသျႃး ပွတ်းၵၢင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၼ်းၶႂ်ႈၵဵဝ်ႇၵွင်ႉငၢႆးၸမ်ၵၼ်တင်း ၼူဝ်းၵႆႇၵႃႇၵိတ်ႈ လႄႈ ၵရႃးၵၽၢၵ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၼ်းပဵၼ် ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၶွင် ၵႃႇၸၢၵ်ႈသတၼ်ႇ လႄႈ ပဵၼ် ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းၵူၼ်းႁူဝ်ဢေႇ တီႈ ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ လီၵၸၢၵ်ႈ တီႈ သျိၼ်ၸၢင်း၊ ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ မိူင်းၶႄႇ လႄႈ တီႈၼႂ်း ၸႄႈတွၼ်ႈ ပႃယၼ်-ဢူဝ်ၵီႇ ၶွင် ပွတ်းဢွၵ်ႇ မုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵႃႇၸၢၵ်ႈ မိူဝ်ႈပၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သူဝ်ႇဝီႇယႅတ်ႉ (တီႈရတ်ႈသျႃးၵေႃႈ မီးၵမ်ႈၽွင်ႈ 472,000 ၸွမ်းၼင်ႇ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ရတ်ႈသျၼ်း 2010)၊ ၵျႃႇမၼီႇ လႄႈ တိူဝ်ႇၵီႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။