ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:BotComment

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
(လုၵ်ႉတီး ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Commentvote ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)

 Comment.

Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ
 BAG tools
Bot Approvals Group
Administration Templates
Bot Templates Output Comments
{{BotTrial}} Approved for trial. Please provide a link to the relevant contributions and/or diffs when the trial is complete.
{{BotTrial|edits=50}} Approved for trial (50 edits). Please provide a link to the relevant contributions and/or diffs when the trial is complete. This is for a trial for a certain number of edits (this option may be combined with others)
{{BotTrial|days=7}} Approved for trial (7 days). Please provide a link to the relevant contributions and/or diffs when the trial is complete. This is for a trial for a certain number of days (this option may be combined with others)
{{BotTrial|userspace=yes}} Approved for trial (userspace only). Please provide a link to the relevant contributions and/or diffs when the trial is complete. This is a userspace only trial (this option may be combined with others)
{{BotExtendedTrial}} Approved for extended trial. Please provide a link to the relevant contributions and/or diffs when the trial is complete. The extended trial template uses the same parameters as the standard trial template (see above).
{{BotTrialComplete}} Trial complete. For use by the bot operator to report that the bot has completed its trial period.
{{BotOnHold}}  On hold.
{{BotSpeedy}} Speedily Approved.
{{BotApproved}}  Approved.
{{BotExpired}} Request Expired.
{{BotWithdrawn}} Withdrawn by operator.
{{BotDenied}} Denied.
{{BotRevoked}} Revoked.
{{BotComment}}  Comment.
{{OperatorAssistanceNeeded}} A user has requested the attention of the operator. Once the operator has seen this message and replied, please deactivate this tag. This will result in the bot sending a message to the operator.
{{BAGAssistanceNeeded}} A user has requested the attention of a member of the Bot Approvals Group. Once assistance has been rendered, please deactivate this tag by replacing it with {{tl|BAG assistance needed}}. This is intended for use if urgent attention is needed or if a request is being neglected (wait seven days first).
{{BOTREQ|advertise}}
{{BOTREQ|badidea}}
{{BOTREQ|confusing}}
Needs wider discussion.
Declined Not a good task for a bot.
Idea is not well explained.
Provides a variety of common messages for bot requests and BRFAs (see template documentation for details).
     
     

{{subst:Bot Top|Status|BotName #}}

Includes <noinclude> tag and the appropriate bot category (when using "subst")
{{subst:Bot Bottom}} Includes </noinclude> tag (when using "subst")
     
{{subst:Bot Talk|Subpage|Status}}

{{subst:Bot Talk|Subpage|approved|Bot}}
== WP:RFBOT ==

Your recent bot approvals request has been Status. Please see the request page for details.

== WP:RFBOT == Your recent bot approvals request has been approved. Please see the request page for details. When the bot flag is set it will show up in this log.

တူၺ်းပႃး

Inline icon templates by shape and color[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Any of the following inline, comment-level templates can be converted into {{Resolved}}-style hatnotes by using {{Resbox}} to put a box around the icon and text.

Green check marks
Resolved {{Resolved mark large}}
 Implemented {{Implemented}}
check Partially implemented {{PImplemented}}
Resolved {{Resolved mark}}
Accepted {{Accepted}}
Agree {{Agree}}
Approved {{Approved}}
Checked {{Checked2}}
 Verified {{Verified}}
Conditional yesCY {{Conditional yes}}
 Confirmed {{Confirmed}}
 Confirmed with respect to the named user(s).  No comment with respect to IP address(es). {{Confirmed-nc}}
 Technically indistinguishable {{Tallyho}}
All socks blocked and tagged. Closing case. {{Blockedtaggedclosing}}
checkY {{Tick}}
Helped {{Helped}}
 Done {{Done}}
 Task complete. {{Donetask}}
 Done – as a contested proposed deletion, the article has been restored on request. {{Unprod}}
Answered on user's talk page. {{Autp}}
Responded at the appropriate venue. {{Responded}}
  checkY Merger complete. {{Merge done}}
{{Marked}}
 Pass {{Pass}}
Green tickY {{Aye}}
 Yes {{Yes check}}
{{Y&}}
Green checkmarkY {{Yeac}}
Gray check markYg {{Yeag}}
Cross marks
☒N {{Xmark}}
☒N This offer has expired {{Expired}}
☒N Deleted {{Deleted}}
 Not done {{Not done}}
Not done – empty request {{Not done empty request}}
Not done – please clarify {{Not done unclear}}
☒N Not done and not likely to be done {{Not done not likely}}
☒N Stale {{Stale-small}}
Rejected {{Smallrejected}}
☒N {{X mark}}
Red XN {{Nay}}
 No {{No mark}}
 Not done {{Not done-t}}
 Fail {{Fail}}
{{N&}}
NoN {{X mark-n}}
X'ed box {{Xed box}}
Cancelled {{Cancelled}}
X Deleted {{Deleted-image}}
Already declined {{Already declined}}
Blocked {{Opblocked}}
User blocked {{User-blocked}}
Not a bug {{Notabug}}
Not fixed {{Notfixed}}
Won't fix {{Won't fix}}
I withdraw my nomination {{Withdraw}}
No technical evidence {{Nojoy}}
 Unrelated {{Unrelated}}
☒N Off-topic {{Off-topic talk}}
Red X symbolN {{Nayc}}
Gray X symbolNg {{Nayg}}
Black check marks
Already done {{Already done}}
Resolved {{Resolved1}}
YesY {{Check mark-n}}
Checked {{Checked}}
checked box {{Checked box}}
Yellow check marks
checkY {{Yellow tick}}
yellow tickY Half done {{Half done}}
yellow tickY Partly done {{Partly done}}
Blue check marks
Semi-done {{Semi-done}}
Fixed {{Fixed}}
Fixed by reporter {{Fixed by reporter}}
Pending {{Bug pending}}
Resolved {{Bug resolved}}
 Blocked and tagged {{Blockedandtagged}}
Blocked without tags {{Blockedwithouttags}}
 Tagged {{Socks tagged}}
No tags {{No tags}}
IP block exemption granted {{Ipbedone}}
 IP blocked {{IPblock}}
Proxy blocked {{Pblock}}
Proxies blocked {{Psblock}}
Range blocked {{Rblock}}
 Requested actions completed, closing {{Action and close}}
Minus sign
no Closed  {{Close}}
no Denied {{Denied}}
no Disagree {{Disagree}}
no Not approved {{Unapproved}}
no Not bug {{NotBug}}
Duplicate bug {{Duplicate bug}}
Invalid {{Invalid}}
 Declined {{Declined}}
no No action {{No action}}
 No comment {{Nocomment}}
no Unnecessary {{Unnecessary}}
 No comment with respect to IP address(es) {{Nc}}
minus Removed {{Removed}}
no Closing without action {{Closing without action}}
Plus sign
plus Added {{Added}}
plus Posted {{Posted}}
 Works for me {{Works for me}}
Passed {{Passed}}
 Likely {{Likely}}
 Highly likely {{Highly likely}}
 Clerk endorsed {{Endorse}}
 Clerk declined {{Decline}}
Clerk declined – Checkusers will not link accounts to IPs, per the privacy policy. {{Decline-IP}}
 Endorsed by a checkuser {{Cu-endorsed}}
 Check declined by a checkuser {{Cudecline}}
 Delisted {{Delisted}}
 Inconclusive {{Inconclusive}}
Not Applicable {{N/A icon}}
Neutral sign
Closed {{Bug closed}}
New {{Bug new}}
 Second opinion requested {{GA2ndopinion}}
Purple turn-right
Deferred {{Deferred}}
Defer to Abuse filter {{Deferabusefilter}}
Defer to Local blacklist {{Deferblack}}
Defer to Global blacklist {{Defermetablack}}
Defer to WPSPAM {{Deferspam}}
Defer to XLinkBot {{Deferspambot}}
Defer to Whitelist {{Deferwhite}}
Simple clock
Pending approval {{PendingRequest}}
Good article on hold GA on hold {{GAOnHold}}
On hold {{On hold}}
On hold until {{OnHoldUntil}}
Clock
  Proposal on hold {{ProposalOnHold}}
Reviewing request. {{Reviewing request}}
Awaiting administrative action {{Awaitingadmin}}
ClockC {{Await}}
Later {{Later}}
Pending {{Tobedone}}
Discussion ongoing...
{{Discussing}}
Doing... {{Doing}}
 [[User:|]] တိုၵ်ႉႁဵတ်းယူႇ... {{Isdoing}}
clock Started {{Started}}
clock In progress {{Inprogress}}
Checking... {{Checking}}
Reviewing... {{Reviewing}}
Note mark
 Needs discussion {{NeedsDiscussion}}
မၢႆတွင်း: {{A note}}
Administrator note {{Administrator note}}
Assigned {{Bug assigned}}
Exclamation
 High Priority {{High priority}}
Nota bene* {{N.b.}}
Urgent: {{Urgent}}
 Investigating... {{Investigating}}
exclamation mark  {{Bang}}
Requesting immediate archiving... {{Archive now}}
Bureaucrat note: {{Bureaucrat note}}
 Checkuser note: {{CUnote}}
Acknowledged {{Bug acknowledged}} ({{Ack}})
Confirmed {{Bug confirmed}}
 Comment: {{Comment}}
Remind {{Remind}}
Remark: {{Remark}}
 Clerk note: {{Clerk-Note}}
 Robot clerk note: {{Clerk-Note-bot}}
 Renamer note: {{Renamer note}}
Coordinator note: {{Coordinator-note}}
This review has not received any comments in two weeks. {{Stale GAN}}
red-outlined triangle containing exclamation point Warning {{Warnsign}}
Question mark
question mark Suggestion {{Suggestion}}
? Maybe {{Maybe-t}}
question mark Maybe {{Maybe-i}}
Question? {{Qmark}}
Question? {{Question mark}}
{{InfoNeeded}}
Not done for now {{Not done for now}}
ဢမ်ႇၼႄႉၼွၼ်း {{Not sure}}
ဢမ်ႇၼႄႉၼွၼ်း။ {{Not sure2}}
 Question: {{Question}}
 foo: {{Question|label=foo}}
 Additional information needed {{MoreInfo}}
Feedback required {{Bug feedback}}
Blue question mark? {{Idkc}}
Bulb
Light bulb iconB {{Bulb}}
Flashing bulbB {{Bulb2}}
Idea: {{Idea}}
light bulb New proposal {{NewProposal}}
Smile
ၶွပ်ႈၸႂ်ၶႃႈ {{Thank you}}
 ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ၶႃႈ! {{Thank you very much}}
Smiley ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇၶႃႈ! {{You're welcome}}
Smiley Sorry! {{Sorry}}
 ၶွပ်ႈၸႂ်ၶႃႈ {{Thank}}
ၶွပ်ႈၸႂ်ၶႃႈ {{WikiThanks}}
Thumb sign
Thumbs down icon {{Thumbs down}}
Thumbs up icon {{Thumbs up}}
Thumbs up icon {{(y)}}
Thumbs down icon {{(n)}}
thumbs up ၶိုၵ်ႉ! {{Great}}
👍 ထုၵ်ႇၸႂ် {{Like}}
ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ် {{Dislike}}

တၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ω Awaiting {{Awaiting}}
(orange butt icon Buttinsky) {{Buttinsky}}
 Comment. {{Commentvote}}
arrow Dupe {{Bug dupe}}
Merged {{Clerk-Note-merged}}
bug   New bug {{NewBug}}
  Bug fixed {{BugFixed}}
copy   Duplicate proposal {{DuplicateProposal}}
confused face icon Just curious... {{Justcurious}}
shuffling arrows Proposal out of scope {{ProposalOutOfScope}}
 Moved to Commons {{Moved to commons}}
Orz... {{Orz}}
 Possibly {{Possibly}}
eye I have read the above message. I will reply when I have a moment. {{Read}}
flag Redflag {{Redflag}}
trash Redundant {{Redundant symbol}}
recycle Reopened {{Reopened}}
@Example: {{Reply to}}
arrow Reverted {{Reverted}}
လွင်ႈသဵင်ႈဢၼ်ၼႆႉ rimshot {{Rimshot}}
lens Review {{Twomanrule}}
lens Review – This section is under review or has been partially reviewed by {{UnderReview}}
Facepalm Facepalm {{Facepalm}}
scissors Running with scissors is too dangerous for Wikipedia! {{Scissors}}
trout Self-trout {{Self-trout}}
trout Self-whale...for when a trout just isn't enough {{Self-whale}}
Yes Sent {{Sent}}
per snowball clause {{Snow}}
SUL Check {{SULcheck}}
 တႃႇႁဵတ်း {{ToDo}}
eraser Undone {{Undone}}
 လူတ်ႇၶိုၼ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ {{Uploaded}}
 Request withdrawn {{Withdrawn}}
 Working {{Working}}
 ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ crystal ball. {{WPcrystalball}}
 Completed {{Completed}}
 Blocked but awaiting tags {{Sblock}}
 Possible {{Possible}}
 Not possible {{Impossible}}
 Possilikely (a mix between possible and likely) {{Possilikely}}
 Unlikely {{Unlikely}}
minus Replaced {{Replaced}}
 Looks like a duck to me {{Duck}}
 Sounds like a duck quacking into a megaphone to me {{Megaphoneduck}}
 1.75x amplified ultimate quack of ultimate destiny {{Megaphoneduck|ultimate}}
ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Clerk Request {{Clerk Request}}
ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Relisted {{Relisted}}
ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Nosleepers {{Nosleepers}}
ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Behaviour {{Behaviour}}
ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:GlobalLocksRequested {{GlobalLocksRequested}}
ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:StaleIP {{StaleIP}}
ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:8ball {{8ball}}
ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Crystalball {{Crystalball}}
ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Fishing {{Fishing}}
ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Pixiedust {{Pixiedust}}
ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Shrug {{Shrug}}
ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Lenny {{Lenny}}

Multi-sign templates[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

The following templates implement several icons:

တၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]