ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:NewBug

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

bug   New bug

Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ

တူၺ်းပႃး

Inline icon templates by shape and color[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Any of the following inline, comment-level templates can be converted into {{Resolved}}-style hatnotes by using {{Resbox}} to put a box around the icon and text.

Green check marks
Resolved {{Resolved mark large}}
 Implemented {{Implemented}}
check Partially implemented {{PImplemented}}
Resolved {{Resolved mark}}
Accepted {{Accepted}}
Agree {{Agree}}
Approved {{Approved}}
Checked {{Checked2}}
 Verified {{Verified}}
Conditional yesCY {{Conditional yes}}
 Confirmed {{Confirmed}}
 Confirmed with respect to the named user(s).  No comment with respect to IP address(es). {{Confirmed-nc}}
 Technically indistinguishable {{Tallyho}}
All socks blocked and tagged. Closing case. {{Blockedtaggedclosing}}
checkY {{Tick}}
Helped {{Helped}}
 Done {{Done}}
 Task complete. {{Donetask}}
 Done – as a contested proposed deletion, the article has been restored on request. {{Unprod}}
Answered on user's talk page. {{Autp}}
Responded at the appropriate venue. {{Responded}}
  checkY Merger complete. {{Merge done}}
{{Marked}}
 Pass {{Pass}}
Green tickY {{Aye}}
 Yes {{Yes check}}
{{Y&}}
Green checkmarkY {{Yeac}}
Gray check markYg {{Yeag}}
Cross marks
☒N {{Xmark}}
☒N This offer has expired {{Expired}}
☒N Deleted {{Deleted}}
 Not done {{Not done}}
Not done – empty request {{Not done empty request}}
Not done – please clarify {{Not done unclear}}
☒N Not done and not likely to be done {{Not done not likely}}
☒N Stale {{Stale-small}}
Rejected {{Smallrejected}}
☒N {{X mark}}
Red XN {{Nay}}
 No {{No mark}}
 Not done {{Not done-t}}
 Fail {{Fail}}
{{N&}}
NoN {{X mark-n}}
X'ed box {{Xed box}}
Cancelled {{Cancelled}}
X Deleted {{Deleted-image}}
Already declined {{Already declined}}
Blocked {{Opblocked}}
User blocked {{User-blocked}}
Not a bug {{Notabug}}
Not fixed {{Notfixed}}
Won't fix {{Won't fix}}
I withdraw my nomination {{Withdraw}}
No technical evidence {{Nojoy}}
 Unrelated {{Unrelated}}
☒N Off-topic {{Off-topic talk}}
Red X symbolN {{Nayc}}
Gray X symbolNg {{Nayg}}
Black check marks
Already done {{Already done}}
Resolved {{Resolved1}}
YesY {{Check mark-n}}
Checked {{Checked}}
checked box {{Checked box}}
Yellow check marks
checkY {{Yellow tick}}
yellow tickY Half done {{Half done}}
yellow tickY Partly done {{Partly done}}
Blue check marks
Semi-done {{Semi-done}}
Fixed {{Fixed}}
Fixed by reporter {{Fixed by reporter}}
Pending {{Bug pending}}
Resolved {{Bug resolved}}
 Blocked and tagged {{Blockedandtagged}}
Blocked without tags {{Blockedwithouttags}}
 Tagged {{Socks tagged}}
No tags {{No tags}}
IP block exemption granted {{Ipbedone}}
 IP blocked {{IPblock}}
Proxy blocked {{Pblock}}
Proxies blocked {{Psblock}}
Range blocked {{Rblock}}
 Requested actions completed, closing {{Action and close}}
Minus sign
no Closed  {{Close}}
no Denied {{Denied}}
no Disagree {{Disagree}}
no Not approved {{Unapproved}}
no Not bug {{NotBug}}
Duplicate bug {{Duplicate bug}}
Invalid {{Invalid}}
 Declined {{Declined}}
no No action {{No action}}
 No comment {{Nocomment}}
no Unnecessary {{Unnecessary}}
 No comment with respect to IP address(es) {{Nc}}
minus Removed {{Removed}}
no Closing without action {{Closing without action}}
Plus sign
plus Added {{Added}}
plus Posted {{Posted}}
 Works for me {{Works for me}}
Passed {{Passed}}
 Likely {{Likely}}
 Highly likely {{Highly likely}}
 Clerk endorsed {{Endorse}}
 Clerk declined {{Decline}}
Clerk declined – Checkusers will not link accounts to IPs, per the privacy policy. {{Decline-IP}}
 Endorsed by a checkuser {{Cu-endorsed}}
 Check declined by a checkuser {{Cudecline}}
 Delisted {{Delisted}}
 Inconclusive {{Inconclusive}}
Not Applicable {{N/A icon}}
Neutral sign
Closed {{Bug closed}}
New {{Bug new}}
 Second opinion requested {{GA2ndopinion}}
Purple turn-right
Deferred {{Deferred}}
Defer to Abuse filter {{Deferabusefilter}}
Defer to Local blacklist {{Deferblack}}
Defer to Global blacklist {{Defermetablack}}
Defer to WPSPAM {{Deferspam}}
Defer to XLinkBot {{Deferspambot}}
Defer to Whitelist {{Deferwhite}}
Simple clock
Pending approval {{PendingRequest}}
Good article on hold GA on hold {{GAOnHold}}
On hold {{On hold}}
On hold until {{OnHoldUntil}}
Clock
  Proposal on hold {{ProposalOnHold}}
Reviewing request. {{Reviewing request}}
Awaiting administrative action {{Awaitingadmin}}
ClockC {{Await}}
Later {{Later}}
Pending {{Tobedone}}
Discussion ongoing...
{{Discussing}}
Doing... {{Doing}}
 [[User:|]] တိုၵ်ႉႁဵတ်းယူႇ... {{Isdoing}}
clock Started {{Started}}
clock In progress {{Inprogress}}
Checking... {{Checking}}
Reviewing... {{Reviewing}}
Note mark
 Needs discussion {{NeedsDiscussion}}
မၢႆတွင်း: {{A note}}
Administrator note {{Administrator note}}
Assigned {{Bug assigned}}
Exclamation
 High Priority {{High priority}}
Nota bene* {{N.b.}}
Urgent: {{Urgent}}
 Investigating... {{Investigating}}
exclamation mark  {{Bang}}
Requesting immediate archiving... {{Archive now}}
Bureaucrat note: {{Bureaucrat note}}
 Checkuser note: {{CUnote}}
Acknowledged {{Bug acknowledged}} ({{Ack}})
Confirmed {{Bug confirmed}}
 Comment: {{Comment}}
Remind {{Remind}}
Remark: {{Remark}}
 Clerk note: {{Clerk-Note}}
 Robot clerk note: {{Clerk-Note-bot}}
 Renamer note: {{Renamer note}}
Coordinator note: {{Coordinator-note}}
This review has not received any comments in two weeks. {{Stale GAN}}
red-outlined triangle containing exclamation point Warning {{Warnsign}}
Question mark
question mark Suggestion {{Suggestion}}
? Maybe {{Maybe-t}}
question mark Maybe {{Maybe-i}}
Question? {{Qmark}}
Question? {{Question mark}}
{{InfoNeeded}}
Not done for now {{Not done for now}}
ဢမ်ႇၼႄႉၼွၼ်း {{Not sure}}
ဢမ်ႇၼႄႉၼွၼ်း။ {{Not sure2}}
 Question: {{Question}}
 foo: {{Question|label=foo}}
 Additional information needed {{MoreInfo}}
Feedback required {{Bug feedback}}
Blue question mark? {{Idkc}}
Bulb
Light bulb iconB {{Bulb}}
Flashing bulbB {{Bulb2}}
Idea: {{Idea}}
light bulb New proposal {{NewProposal}}
Smile
ၶွပ်ႈၸႂ်ၶႃႈ {{Thank you}}
 ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ၶႃႈ! {{Thank you very much}}
Smiley ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇၶႃႈ! {{You're welcome}}
Smiley Sorry! {{Sorry}}
 ၶွပ်ႈၸႂ်ၶႃႈ {{Thank}}
ၶွပ်ႈၸႂ်ၶႃႈ {{WikiThanks}}
Thumb sign
Thumbs down icon {{Thumbs down}}
Thumbs up icon {{Thumbs up}}
Thumbs up icon {{(y)}}
Thumbs down icon {{(n)}}
thumbs up ၶိုၵ်ႉ! {{Great}}
👍 ထုၵ်ႇၸႂ် {{Like}}
ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ် {{Dislike}}

တၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ω Awaiting {{Awaiting}}
(orange butt icon Buttinsky) {{Buttinsky}}
 Comment. {{Commentvote}}
arrow Dupe {{Bug dupe}}
Merged {{Clerk-Note-merged}}
bug   New bug {{NewBug}}
  Bug fixed {{BugFixed}}
copy   Duplicate proposal {{DuplicateProposal}}
confused face icon Just curious... {{Justcurious}}
shuffling arrows Proposal out of scope {{ProposalOutOfScope}}
 Moved to Commons {{Moved to commons}}
Orz... {{Orz}}
 Possibly {{Possibly}}
eye I have read the above message. I will reply when I have a moment. {{Read}}
flag Redflag {{Redflag}}
trash Redundant {{Redundant symbol}}
recycle Reopened {{Reopened}}
@Example: {{Reply to}}
arrow Reverted {{Reverted}}
လွင်ႈသဵင်ႈဢၼ်ၼႆႉ rimshot {{Rimshot}}
lens Review {{Twomanrule}}
lens Review – This section is under review or has been partially reviewed by {{UnderReview}}
Facepalm Facepalm {{Facepalm}}
scissors Running with scissors is too dangerous for Wikipedia! {{Scissors}}
trout Self-trout {{Self-trout}}
trout Self-whale...for when a trout just isn't enough {{Self-whale}}
Yes Sent {{Sent}}
per snowball clause {{Snow}}
SUL Check {{SULcheck}}
 တႃႇႁဵတ်း {{ToDo}}
eraser Undone {{Undone}}
 လူတ်ႇၶိုၼ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ {{Uploaded}}
 Request withdrawn {{Withdrawn}}
 Working {{Working}}
 ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ crystal ball. {{WPcrystalball}}
 Completed {{Completed}}
 Blocked but awaiting tags {{Sblock}}
 Possible {{Possible}}
 Not possible {{Impossible}}
 Possilikely (a mix between possible and likely) {{Possilikely}}
 Unlikely {{Unlikely}}
minus Replaced {{Replaced}}
 Looks like a duck to me {{Duck}}
 Sounds like a duck quacking into a megaphone to me {{Megaphoneduck}}
 1.75x amplified ultimate quack of ultimate destiny {{Megaphoneduck|ultimate}}
ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Clerk Request {{Clerk Request}}
ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Relisted {{Relisted}}
ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Nosleepers {{Nosleepers}}
ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Behaviour {{Behaviour}}
ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:GlobalLocksRequested {{GlobalLocksRequested}}
ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:StaleIP {{StaleIP}}
ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:8ball {{8ball}}
ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Crystalball {{Crystalball}}
ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Fishing {{Fishing}}
ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Pixiedust {{Pixiedust}}
ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Shrug {{Shrug}}
ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Lenny {{Lenny}}

Multi-sign templates[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

The following templates implement several icons:

တၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]