ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၼႃႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းၸႂ်ႉဝႆႉ ႁဵင်းၵွင်ႉ ISBN

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈ ပိူင်ထၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၸႂ်ႉဝႆႉ ႁဵင်းၵွင်ႉ ISBN။

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ၼႃႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းၸႂ်ႉဝႆႉ ႁဵင်းၵွင်ႉ ISBN"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 207 ႁူဝ်။

(ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး) (ၼႃႈလိၵ်ႈတေမႃး)

M

(ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး) (ၼႃႈလိၵ်ႈတေမႃး)