မိူင်းထႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

မိူင်းထႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၼႆႉ ဢဝ် ၸႄႈမိူင်းၸဵတ်းဢၼ်ၵေေႃႈ ၽွၼ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉသေ မၼ်းမီး ၽၢႆႇၸၢၼ်း ဢီႇသၢၼ် လႄႈ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇ မိူင်းထႆး ပွတ်းၵၢင် မၼ်းမီးဝႆႉ တီႈၼႂ်းၵၢင် ၵုင်းထဵပ်ႈ လႄႈ ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး ယဝ်ႉ။

တူင်ႇလိၼ်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တူင်ႇလိၼ် မိူင်းထႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ

ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈလိုဝ်ႈသဝ်း ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်ၸမ်သုတ်း တင်း ၵုင်းထဵပ်ႈ၊ ဢွင်ႈတီႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ် ၵူၼ်းထွင်ႈတဵဝ်းၶဝ် လႆႈပိုင်ႈဢိင်ယဝ်ႉ။ ပၢႆတၢင်း ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇသုတ်းတႄႉ ၶဝ်ႈပႃး ၽတ်ႉထယႃး လႄႈ ၵေႃႇသမဵတ်ႇ ၼႆသေတႃႉ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၵုၼ် လႄႈ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ပႆႇလႆႈတိူဝ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵူၼ်းပႆႇႁွတ်ႈၽႅဝ် တိုၵ်ႉမီးဝႆႉယူႇၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ။

ပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်သၼ်လွႆ ဢၼ်မီးဝႆႉၶေႃၶေႃ၊ ယူႇယူႇၵႆႉလႆႈလတ်းၵႂႃႇ တီႈၼိူဝ်တၢင်း ၵႂႃႇ ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး။ မၼ်းၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉပဵၼ်ပိုၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ သူၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဝ်ႈယႂ်ႇ ယဝ်ႉ။

မူႇၵုၼ်ၵေႃႇၶျၢင် ဢၼ်လီႁၵ်ႉပႅင်း၊ ပဵၼ်ပၢႆတၢင်း ၵုၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ၊ တူၼ်ႈမၢၵ်ႇဢုၼ် လႄႈ ဝၢၼ်ႈတမ်ႇငႃႈ။ မီးပႃး ၵုၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ၵူၼ်းႁူႉဢႄႇ ၶဝ်ႈပႃး ၵေႃႇမၢၵ်ႇ လႄႈ ၵေႃႇၵုတ်ႇ။