Jump to content

မျႃႉထုၼ်းဢူး

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ၸွမ်သိုၵ်းလူင်
မျႃႉထုၼ်းဢူး
မြထွန်းဦး
မျႃႉထုၼ်းဢူး မိူဝ်ႈ 2020
ၽွင်းလူင် ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ
တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
တႄႇႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်း
2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 1
ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်း ၸွမ်သိုၵ်း ၸဵင်ႇဝိၼ်း
ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွင်ႇၸီႇၸတ်းၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း
တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
တႄႇႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်း
2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2
ၶေႃႈမုၼ်း ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ
ၵိူတ်ႇႁၼ်ၼႃႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
သဵင်ႈၵၢမ်ႇ (1961-05-05) မေႇ 5၊ 1961 (ဢႃႇယု 63)
ၶိူဝ်းၵူၼ်း မျၢၼ်ႇမႃႇ
ၵေႃႉၵူႈ တႅတ်ႉတႅတ်ႉဢွင်ႇ
ႁူင်းႁဵၼ်းမိူဝ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ်ၵၢၼ်သိုၵ်း
ႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း
မိူင်းၶၢမ်ႇသႅတ်ႉၸႃႇ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
တပ်ႉ/တပ်ႉၽႄ တပ်ႉမတေႃႇ
ၶၢဝ်းယၢမ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ် 1980-ယၢမ်းလဵဝ်
တႃၶုၼ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်


ၵျီး 18133 ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မျႃႉထုၼ်းဢူး ၼႆႉ ပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ်တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၽွင်းလူင် ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ တီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တပ်ႉမတေႃႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈ 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တီႈ လွင်ႈ တပ်ႉမတေႃႇ သိမ်းဢဝ် ဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းထုၵ်ႇလႆႈ ပၼ်ၵၢၼ် ပဵၼ် ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈယဝ်ႉ။[1]

ပၢၼ်ပွတ်းၸဝ်ႉ လႄႈ ပၢႆးပႆႇၺႃႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လႆႈၵိူတ်ႇႁၼ်ၼႃႈ မိူဝ်ႈပီ 1961 လိူၼ်မေႇ 5 ဝၼ်းယဝ်ႉ။[2] မၼ်းပဵၼ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢၼ်လူင်းပၢင်သွၼ်ၼေႃႇၶိုၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈ (25) တီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၵၢၼ်သိုၵ်း မိူဝ်ႈပီ 1990 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[2]

ႁၢပ်ႇၵၢၼ်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဝၢႆးသေ ယႃႉပႅတ်ႈ လုမ်းၽူႈၵွၼ်းၵၢၼ်ၸွပ်ႇတပ်ႉမတေႃႇ လႄႈ ၸုမ်းၵၢၼ်ၸွပ်ႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယဝ်ႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉၶိုၼ်းတႄႇတင်ႈ လုမ်းၽူႈၵွၼ်း ၽၢႆႇႁူမ်ႈလူမ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်သိုၵ်း ၼၼ်ႉ မၼ်းလႆႈယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်း (ထၢၼ်ႈၼိုင်ႈ) တီႈ လုမ်းၽူႈၵွၼ်း ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်သိုၵ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်း ငဝ်ႈငုၼ်းတပ်ႉပႆဝႆး မၢႆ (101)၊ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းပွတ်းၵၢင်ၽၢႆဢွၵ်ႇ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ လႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ႁူဝ်ၼႃႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်း (ၵွင်း) တီႈ လုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း (ၵွင်း)သေ လႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ႁူဝ်ၼႃႈၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်သိုၵ်း လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းၸုမ်းၽႅၼ်သိုၵ်ႉၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (5)၊ ႁူဝ်ၼႃႈ ၽၢႆႇႁူမ်ႈၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃး ပီ 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 1 ဝၼ်းၼႆႉ မၼ်းထုၵ်ႇလႆႈပၼ်ပၼ်ၽွၼ်း ပဵၼ် ၽွင်းလူင် တႃႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်းၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈယဝ်ႉ။[3][1]

ၸၢတ်ႈပၢၼ်သုၼ်ႇတူဝ်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မျႃႉထုၼ်းဢူးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးၼႃႈႁိူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ။[4]

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]