Jump to content

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ပိုၼ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းတိုၵ်ႉမီးဢႃႇယု

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

|ၵႃႈတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ဢၼ်ပဵၼ် ၸိူဝ်းတႅမ်ႈဝႆႉ လွင်ႈတၢင်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းတိုၵ်ႉမီးဢႃႇယုၼၼ်ႉၼႆ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈမႄးထတ်းၶဝ် တေလႆႈဝႆႉၽၢင်ႉလီလီ။ လွင်ႈတၢင်းၸိူင်ႉၼၼ်ၼႆႉ တေလူဝ်ႇလႆႈ ၼႄႉၼွၼ်းမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလီလီသေ တေလႆႈငမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း ငဝ်ႈပိူင်ၵၢၼ် သၢမ်ဢၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ။

  1. လွင်ႈတႅမ်ႈ ဢမ်ႇပႄႉပႃႉၽၢႆႇလႂ်
  2. လွင်ႈ ထုၵ်ႇထတ်းသၢင်ႈမၵ်းမၼ်ႈၼႄႉၼွၼ်းလႆႈ
  3. လွင်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႅမ်ႈ'

ငဝ်ႈငႃႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ တီႈၼႂ်းပွင်ႈၵႂၢမ်းၼႆႉ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈမၼ်း တေလႆႈသုင်ဝႆႉယဝ်ႉ။ လိၵ်ႈဢိင်ဢၢင်ႈဢၼ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉ ငဝ်ႈငႃႇၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈ တမ်းၸႂ်၊ ငဝ်ႈငႃႇပပ်ႉဢိတ်ႇဢွၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈထုၵ်ႇ ၶဵင်ႇတလႆႈယဝ်ႉ။ ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်ဢမ်ႇၼႄႉၼွၼ်း (ပိူင်ယၢင်ႇမၼ်း လွင်ႈတၢႆၵႂႃႇ မိူဝ်ႈပႆႇပေႃးႁိုင် ၸၵႂႃႇ) ၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇ ၽၢႆလီလႄႈသင်၊ ၽၢႆႇၸႃႉလႄႈသင် တေထုၵ်ႇဢဝ်ပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၽူႈမႄးထတ်း ၵေႃႉဢၼ် ၵမ်းၵမ်းပူၼ်ႉပႅၼ် ပိူင်ၵၢၼ်ၼႆႉၸိုင် တေထုၵ်ႇၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈမႄးထတ်းယဝ်ႉ။

ပွင်ႈၵႂၢမႂ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းတိုၵ်ႉမီးဢႃႇယုၼႆႉ တေလႆႈတႅမ်ႈတင်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်မၼ်ႈၵႅၼ်ႇၼႄႉၼွၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၵျၢမ်းသႅၼ်ႇသမ်ႇယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵျႃႇၼႄႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်တႅမ်ႈလွင်ႈၶႃႉၶၢႆၸိုဝ်ႈၵၼ်။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢွင်ႈတီႈ တႃႇဢဝ် ပိုၼ်းတူဝ်၊ လွင်ႈတၢင်း ၵူၼ်းသေလႄႇႁႃၶႃႉၶၢႆ။ ပိူင်ၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ႈပိူင်မၼ်းတင်း လွင်ႈတၢင်းပွင်ႈၵႂၢမ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းတိုၵ်ႉမီးဢႃႇယု လႄႈ တီႈၼႃႈလိၵ်ႈတႃႇဢုပ်ႉၶဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။