ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ႁဵတ်းၵဵင်ႈဢမ်ႇႁူႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပၵ်းပိူင်တင်းသဵင်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပၵ်းပိူင် ၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈႁႄႉၵင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈမႄးၵုမ်း ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီႈယႃး တိူဝ်းလီမႃးၼႆၸိုင် ႁဵတ်းၵဵင်ႈဢမ်ႇႁူႉႁေလႃႈ