ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ ၂

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:Contents
သိုပ်ႇမိုတ်ႈ   တိူဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈမႄးထတ်း   ၸွပ်ႇႁူႉ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး   ၵၼ်ႁဵၼ်း

လွင်ႈမႄးထတ်း ၼႃလိၵ်ႈၸိူဝ်းမီးဝႆႉယဝ်ႉ...

လွင်ႈတႄႇ ပွင်ႈၵႂၢမ်းမႂ်ႇ ၼိုင်ႈဢၼ်...

တႃႇသိုပ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း...

  • တွၼ်ႈတႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွၵ်ႈလၢႆးမႄးထတ်းပိုၼ်ႉထၢၼ်မၼ်းၼၼ်ႉ တူၺ်းတီႈ Cheatsheet ၼၼ်ႉလႄႈ..
  • ၸႂ်ႉSandboxသေ တႄႇၸၢမ်း တႅမ်ႈမႄးထတ်းတူၺ်း
  • Discover the Five pillars that define Wikipedia's character
  • လူတူၺ်းလွင်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉပဵၼ်သင်လႄႈ ဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်သင်