ဢင်ႇၵႃႇၸႅၼ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ဢင်ႇၵႃႇၸႅၼ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တီႈမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၼႆႉ တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈသင်၊ တီႈပၢင်ၵုမ် ဢၼ် ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ တီႈဢၼ် ထၢၼ်ၽွင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼင်ႇၵၼ် ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၵၼ်လႄႈသင် ၼင်ႇႁိုဝ် တေႁႂ်ႈမၼ်းတူၵ်းပိူင်တႅတ်ႈၼႅတ်ႈလီ လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေၸၢင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈၽႂ်းၽႂ်းၼၼ်ႉသေၼႆ ၸင်ႇလႆႈမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။[1]

ဢင်ႇၵႃႇၸႅၼ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶပ်ႉမၢႆ တႃၶုၼ်
ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ
ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း
ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ-၁
ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ-၂
ၽူႈၼၢမ်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း*
ၽူႈၼၢမ်း သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ*
လုမ်းတတ်းသိၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
ၸွမ်ပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း
ၽူႈၼၢမ်း လုမ်းတတ်းသိၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလၵ်းမိူင်း
၁၀ ၽူႈၼၢမ်း ၸုမ်းၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
၁၁ ၵႅမ်ၸွမ်ပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း
၁၂ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း
၁၃ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
၁၄ ၶုၼ်ၽွင်းလူင်
၁၅ ၸွမ်သိုင်ႇၾိင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
၁၆ ၸွမ်ထတ်းသဵၼ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
၁၇ ၽူႈၼၢမ်း ၸုမ်းၽွင်းတႃၶုၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
၁၈ ၽူႈၼၢမ်း ၶွင်ႇၸီႇၼေႇပျီႇတေႃႇ
၁၉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸႄႈတိူင်း
၂၀ ၽူႈၼၢမ်း ငဝ်ႈငုၼ်းယေးငိုၼ်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
၂၁ ၽူႈငူပ်ႉငိၵုမ်းၵၢၼ် (လိၼ်၊ၼမ်ႉ၊လူမ်း)
၂၂ ၸွမ်သိုၵ်း တီႈ တပ်ႉမတေႃႇ
၂၃ ၽူႈတတ်းသိၼ်ႈ လုမ်းတတ်းသိၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
၂၄ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း လုမ်းတတ်းသိၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလၵ်းမိူင်း
၂၅ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
၂၆ ၵေႃပွင်ၵၢၼ် ပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇၾိင်ႈမိူင်း
၂၇ ၵေႃပွင်ၵၢၼ် သဵၼ်ႈမၢႆငိုၼ်းတွင်းၵူၼ်းမိူင်း
၂၈ ၵေႃပွင်ၵၢၼ် သုၼ်ႇသၽႃး
၂၉ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽၢႆႇထတ်းသၢင် ၵႂၢမ်းမၼ်ႈၸႂ်၊ ၵတိ လႄႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ
၃၀ ၽူႈၵွၼ်း ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်း
၃၁ ၵႅမ်ၽွင်းလူင်
၃၂ ၵႅမ်ၸွမ်သိုင်ႇၾိင်ႈ
၃၃ ၵႅမ်ၸွမ်ထတ်းသဵၼ်ႈ
၃၄ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၸုမ်ႈၽွင်းတႃၶုၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
၃၅ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွင်ႇၸီႇၼေႇပျီႇတေႃႇ
၃၆ ၽွင်းလူင် တီႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸႄႈတိူင်း
၃၇ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း ငဝ်ႈငုၼ်းယေးငိုၼ်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
၃၈ ၶုၼ်ၸတ်းၵၢၼ် ၽၢႆ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ

  • မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၽွင်းမိူဝ်ႈပႆႇမီး ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ-၁ ၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈ ၸၼ်ႉ ၂ ယဝ်ႉ။
  • *တႃၶုၼ် ၽူႈၼၢမ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇ မိူဝ်ႈၽွင်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူၺ်းလႄႈ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈပႃးတီႈၼႂ်း ဢင်ႇၵႃႇၸႅၼ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ေ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. "အတွဲ (၆၉)၊ အမှတ် (၃၀)၊ ၁၅-၇-၂၀၁၆ ရက်ထုတ်စာစောင်"၊ ပုံနှိပ်ရေးနှင့်ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာန၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန။