ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈတိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈတိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်မီးတႂ်ႈမိုဝ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈတိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈတိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ
မိၵ်ႈမၢႆ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ
မိၵ်ႈမၢႆလုမ်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

ၸွမ်ပိဝ်ၵဝ်ႇ ၸႄႈတိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ
ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈတိူင်း
ၽွတ်ႈႁႅၼ်းမႃး 30 မၢၶျ်ႉ 2011 (2011-03-30)
ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ဝဵင်းထဝႄႇၸႄႈတိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ
ၽူႈမီးၸၼ်ႉတီႈထၢၼ်ၽွင်း ဢူးမျိၼ်ႉမွင်ႇ၊
ၸွမ်ၽွင်းလူင် (ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ)
ႁွင်ႈၵၢၼ်ငဝ်ႈငႃႇ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.tniregion.gov.mm

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈတိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ႁင်း ၸႄႈတိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇယဝ်ႉ။ တေႃႇလႄႉလႄႉမေႃႇ ပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ။


ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (2016 - ယၢမ်းလဵဝ်)[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မၢႆ ၸိုဝ်ႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်
(၁) ဢူးမျိၼ်ႉမွင်ႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင် (ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ)
(၂) ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၵျေႃႇၸေႇယ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်လႅၼ်မိူင်း
(၃) ဢူးၽျူဝ်းဝိၼ်းထုၼ်း ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်တမ်းၽႅၼ်၊ ၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်း
(၄) ဢူးႁူဝ်ပိၼ်ႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လွင်ႈၵူၼ်း လႄႈ ၵၢၼ်ဝဵင်းမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်း
(၅) ဢူးမျိၼ်ႉမွင်ႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၶူဝ်းႁႄႈတိုၼ်းလၢင်း လႄႈ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉသႃ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ
(၆) ဢူးၵျီႇလႅင်ႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉလႄႈ ၵၢၼ်တၢင်ႉႁႅင်း
(၇) ဢူးမျိၼ်ႉၸၢၼ်း ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ၵၢၼ်လဵင်ႉသတ်း လႄႈ ၵၢၼ်ၾၢႆမိူင်
(၈) ဢူးၸေႃးလုၵႃ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်း

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. "တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့"၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး။