Jump to content

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸႄႈတိူင်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸႄႈတိူင်း
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ
ႁင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸႄႈတိူင်း
ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ
ၽွတ်ႈႁႅၼ်းမႃး 30 မၢၶျ်ႉ 2010 (2010-03-30)
ငဝ်ႈၸိုင်ႈ  မျၢၼ်ႇမႃႇ
ႁွင်ႈၵၢၼ်ငဝ်ႈငႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸႄႈတိူင်း ၼႆႉ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽႄ ၵႃႈတီႈ ၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸႄႈတိူင်း ၁၄ ဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၼိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႉ ၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉယဝ်ႉ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ် ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်း/ၸႄႈတိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶဝ်ႈပႃး ၸွမ်ၽွင်းလူင်၊ ၽွင်းလူင် လႄႈ ၸွမ်သိုင်ႇၾိင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ဢဝ်လွင်ႈၽွမ်ႉ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸႄႈတိူင်းသေ လုၵ်ႉတီႈ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵေႃႉမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ယဝ်ႉ။ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ လူဝ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈမၵ်းမၼ်ႈလႆႈယူႇ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ဢၼ်မၵ်းမၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈၶိုၼ်းမႄး၊ ၶိုၼ်းထႅမ်သႂ်ႇလႆႈထႅင်ႈယူႇ။ ႁူဝ်ၼပ်ႉၽွင်းလူင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လူဝ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ မၵ်းမၼ်ႈထႅမ်သႂ်ႇလႆႈယူႇ။ ႁူဝ်ၼပ်ႉမၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တိူဝ်းထႅင်ႈ ယွမ်းပႅတ်ႈၵေႃႈ ႁဵတ်းလႆႈယူႇ။


ဢၢမ်းၼၢၵ်ႈၽွင်းငမ်း လႄႈ ပုၼ်ႈၽွင်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပေႃးဝႃး ဢမ်ႇသၢၼ်ၶတ်းၵၼ်တင်း ၶေႃးမၵ်းမၢႆ ဢၼ်ပႃးဝႆႉတီႈၼႂ်း လၵ်းမိူင်းၼႆၸိုင် ဢၢမ်းၼၢၵ်ႈၽွင်းငမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸႄႈတိူင်းၼႆႉ ၸူဝ်ႈၸွတ်ႇထိုင် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်း/ ၸႄႈတိူင်း ၸၢင်ႈသၢင်ႈၾိင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ဢိင်လူၺ်ႈ ၾိင်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေဢၼ်ဢၼ်သေၵေႃႈ ၸူဝ်ႈၸွတ်ႇထိုင်လႆႈ ဢၼ်ပၼ်သုၼ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်း/ၸႄႈတိူင်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်း/ၸႄႈတိူင်းၼႆ့ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တူၺ်းထိုင်သိမ်းပႅင်း ၵၢၼ်ႁႂ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၼိမ်သဝ်း၊ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈဝဵင်းၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇ လႄႈ ၵၢၼ်သိုင်ႇၾိင်ႈႁူမ်ႇငမ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်း/ၸႄႈတိူင်းၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈသၢၼ်ၶတ်းၵၼ်တင်း ပိူင်ၵၢၼ်လၢႆးငၢၼ်းလႄႈသင် တေဢမ်ႇလႆႈ သၢၼ်ၶတ်းၵၼ်တင်း ၾိင်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉသေၵေႃႈ ဢဝ်လွင်ႈၽွမ်ႉ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်း/ၸႄႈတိူင်းသေၵေႃႈ တေၸၢင်ႈသၢင်ႈႁဵတ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်လူဝ်ႇၵေႃႇသၢင်ႈ တီႈ ၸႄႈမိူင်း/ၸႄႈတိူင်းၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်း/ၸႄႈတိူင်း ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမၵ်းမၢႆ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း လၵ်းမိူင်းသေ ဢိင်ၼိူဝ် ၶေႃႈလၢမ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸၢႆႇငိုၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ တွၼ်ႈတႃႇ မၵ်းမၢႆပၼ်လႆႈ ၾိင်ႈမိူင်းပိူင်လိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၸႂ်ႉၸၢႆႇငိုၼ်းတွင်း ၸႄႈမိူင်း/ၸႄႈတိူင်းၼၼ်ႉ တေလႆႈ လဝ်ႈတၢင်ႇထိုင်ၸူး လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်း/ၸႄႈတိူင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်း/ၸႄႈတိူင်းၼႆ့ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်း/ၸႄႈတိူင်းၼႆႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ပီငိုၼ်းတွင်း ပႆႇမူတ်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈ မၵ်းမၢႆပၼ် ၾိင်ႈမိူင်းပိူင်လိူင်း တွၼ်ႈတႃႇ ငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၸႄႈမိူင်း/ၸႄႈတိူင်း လႆႈၼႆၸိုင် တေမီးသုၼ်ႇၸႂ်ႉလႆႈ ငိုၼ်းတွင်း ဢၼ် လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်း/ ၸႄႈတိူင်း မၵ်းမၢႆဝႆႉပၼ် ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉသေ တေမီးသုၼ်ႇၸႂ်ႉလႆႈၼႂ်းၶွပ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ၾိင်ႈမိူင်းၸၢႆႇငိုၼ်းတွင်း ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။


လုမ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽူႈယႂ်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸႄႈမိူင်း/ၸႄႈတိူင်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် တႃႈၶိုၼ်ႈသေ ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်း/ၸႄႈတိူင်းယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸႄႈမိူင်း/ၸႄႈတိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်လုမ်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်း/ၸႄႈတိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸႄႈမိူင်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸႄႈတိူင်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


ၸွမ်ၽွင်းလူင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ပိုတ်ႇၼႄဝႆႉတီႈၵႂၢင်ႈ - ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸႄႈတိူင်း တီႈမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
မၢႆ ၸိုဝ်ႈ တီႈ
(၁) ဢူးၶႅတ်ႉဢွင်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်
(၂) ဢူးဢႄႇလ်ၽွင်းသျူဝ်ႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်
(၃) ၼၢင်းၶိၼ်ႇထူၺ်းမျိၼ်ႉ ၸႄႈမိူင်းယၢင်း
(၄) သလၢႆးလႅင်လွႆ ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း
(၅) တွၵ်ႇတႃႇဢေးၸၢၼ်ႇ ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း
(၆) ဢူးၺီႇပူႉ ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ
(၇) ဢူးလိၼ်းထုတ်ႉ ၸႄႈမိူင်းတႆး
(၈) ဢူးၽျူဝ်းမိၼ်းတဵင်း ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ
(၉) တွၵ်ႇတႃႇၸေႃႇမျိၼ်ႉမွင်ႇ ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ
(၁၀) တွၵ်ႇတႃႇဢွင်ႇမူဝ်းၺူဝ်ႇ ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်း
(၁၁) တွၵ်ႇတႃႇမျိၼ်ႉၼႅင်ႇ ၸႄႈတိူင်းၸႄႈၵႅင်း
(၁၂) ဢူးဝိၼ်းတဵင်း ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်
(၁၃) ဢူးလႃႉမူဝ်းဢွင်ႇ ၸႄႈတိူင်းဢေႇယႃႇဝတီႇ
(၁၄) တေႃႇလႄႉလႄႉမေႃႇ ၸႄႈတိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]