Jump to content

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်မီးတႂ်ႈမိုဝ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း
ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်း
ၽွတ်ႈႁႅၼ်းမႃး 30 မၢၶျ်ႉ 2011 (2011-03-30)
ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ဝဵင်းမေႃႇလမႅင်ႇၸႄႈမိူင်းမွၼ်း
ၽူႈမီးၸၼ်ႉတီႈထၢၼ်ၽွင်း တွၵ်ႇတႃႇဢေးၸၢၼ်ႇၸွမ်ၽွင်းလူင်
ႁွင်ႈၵၢၼ်ငဝ်ႈငႃႇ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.monstate.gov.mm

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၽွင်းငၢမ်း ႁင်း ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း၊ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ယဝ်ႉ။ ၸွမ်ၽွင်းလူင် တွၵ်ႇတႃႇဢေးၸၢၼ်ႇ ၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ။

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (2016 - ယၢမ်းလဵဝ်)[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မၢႆ ၸိုဝ်ႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်
(၁) တွၵ်ႇတႃႇဢေးၸၢၼ်ႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
(၂) ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၼေႇထုတ်ႉဢူး ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်လႅၼ်မိူင်း
(၃) ဢူးမိၼ်းၵျေႃႇလႂိၼ်ႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ဝဵင်းမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်း လႄႈ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ
(၄) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉ၊ ၵၢၼ်တၢင်ႉႁႅင်း လႄႈ ၵၢၼ်ႁူင်းရၢၼ်း
(၅) တွၵ်ႇတႃႇထဵင်ႇလိၼ်း ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လွင်ႈၵူၼ်း
(၆) ဢူးထုၼ်းထေး ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလဵင်ႉသတ်း လႄႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ
(၇) တွၵ်ႇတႃႇမိၼ်းၵျီႇဝိၼ်း (ႁ)

ၼႅင်ႇၵျီႇဝိၼ်း

ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၶူဝ်းႁႄႈတိုၼ်းလၢင်း လႄႈ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉသႃ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ
(၈) ဢူးဝုၼ်ႇၼၵျေႃႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်တမ်းၽႅင်၊ ၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်း၊ ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း လႄႈ ၵၢၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း
(၉) ဢူးသူၺ်ႇမျိၼ်ႉ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ
(၁၀) တေႃႇၸၢၼ်ႇဝိၼ်ႉၶႅင်ႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်း
(၁၁) ဢူးဢွင်ႇမျိၼ်ႉၶႅင်ႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်း
(၁၂) တေႃႇဢေးဢေးမူဝ်ႉ ၸွမ်သိုင်ႇၾိင်ႈၸႄႈမိူင်း
(၁၃) တေႃႇတဵင်းတဵင်းဢူး ၸွမ်ထတ်းသဵၼ်ႈၸႄႈမိူင်း

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. "မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့"၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး။