ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်မီးတႂ်ႈမိုဝ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်
မိၵ်ႈမၢႆ
ၸွမ်ပိဝ် ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်
ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈတိူင်း
ၽွတ်ႈႁႅၼ်းမႃး 30 မၢၶျ်ႉ 2011 (2011-03-30)
ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ဝဵင်းပႃႇၵိူဝ်ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်
ၽူႈမီးၸၼ်ႉတီႈထၢၼ်ၽွင်း ဢူးဝိၼ်းတဵင်းၸွမ်ၽွင်းလူင်
ႁွင်ႈၵၢၼ်ငဝ်ႈငႃႇ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.bagoregion.gov.mm

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ် ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၽွင်းငမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ ႁင်း ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်ႇမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ယဝ်ႉ။ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ဢူးဝိၼ်းတဵင်းၼႆႉ ပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ။


ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (2016 - ယၢမ်းလဵဝ်)[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မၢႆ ၸိုဝ်ႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်
(၁) ဢူးဝိၼ်းတဵင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်
(၂) ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် လႃႉမျူဝ်းသူၺ်ႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်လႅၼ်မိူင်း
(၃) ဢူးဢွင်ႇၸေႃႇၼႅင်ႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်လဵင်ႉသတ်း
(၄) ဢူးၵျေႃႇမိၼ်းၸၢၼ်ႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၶူဝ်းႁႄႈတိုၼ်းလၢင်း လႄႈ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉသႃ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ
တွၵ်ႇတႃႇၸေႃးၺူဝ်ႇဝိၼ်း
(၅) ဢူးမွင်ႇမွင်ႇလႂိၼ်ႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ဝဵင်းမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်း လႄႈ ၵၢၼ်လွင်ႈၵူၼ်း
(၆) ဢူးၺုၼ်ႉသူၺ်ႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်တမ်းၽႅၼ် လႄႈ ၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်း
(၇) ဢူးတၢၼ်းဝိၼ်း ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ႁူင်းငၢၼ်း၊ ၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉ လႄႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ
(၈) တေႃႇၼေႃႇပွႆသေး ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်း
(၉) ဢူးဢူင်းမျိၼ်ႉ ၸွမ်သိုင်ႇၾိင်ႈၸႄႈတိူင်း
(၁၀) တေႃႇတၢၼ်းဝိၼ်း ၸွမ်ထတ်းသဵၼ်ႈၸႄႈတိူင်း

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. "ပဲခူးတိုင်း​ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့"၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး။