ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Infobox organization

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Infobox organization
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

{{Infobox organization}} can be used to provide at-a-glance information at the start of an article about an organization.

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

name
full_name
native_name
[[File:{{{logo}}}|{{{logo_size}}}|alt={{{logo_alt}}}|{{{logo_alt}}}]]
logo_caption
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|{{{alt}}}]]
caption
[[File:{{{map}}}|{{{map_size}}}|alt={{{map_alt}}}|{{{map_alt}}}]]
map_caption
[[File:{{{map2}}}|{{{map2_size}}}|alt={{{map2_alt}}}|{{{map2_alt}}}]]
map2_caption
တူဝ်ယေႃႈ abbreviation
ၸိုဝ်ႈပႅင်း nickname
သဵင်ဢွၵ်ႇ
 • {{{pronounce}}} pronounce ref pronounce comment
 • pronounce 2
Named after named_after
Predecessor predecessor
Merged into merged
Successor successor
တႄႇတင်ႈ formation
Founder founder  /  founders
Founded at founding_location
Dissolved dissolved  /  defunct
Merger of merger
မဵဝ်းၸုမ်း type
tax_id  /  vat_id
Registration no. registration_id
သၢႆငၢႆတူင်ႉၼိုင် status
ယိူင်းဢၢၼ်း purpose
Professional title
professional_title
ငဝ်ႈငုၼ်း headquarters
ဢွင်ႈတီႈ
 • location_city, location_country
 • location_city2, location_country2
Locations
 • addnl_location_city, addnl_location_country
 • addnl_location_city2, addnl_location_country2
ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ coordinates
Origins origins
Region served
region_served  /  region  /  area_served
Products products  /  product
Services services
Methods methods  /  method
Fields fields  /  field
Membership (_year)
membership
Official language
language  /  languages
Owner owner  /  owners
Secretary General
sec_gen  /  gen_sec
leader_title
leader_name
leader_title2
leader_name2
leader_title3
leader_name3
leader_title4
leader_name4
board_of_directors
Key people
key_people
Main organ
main_organ  /  publication
ငဝ်ႈၸုမ်း
parent_organization  /  parent_organisation
Subsidiaries subsidiaries
Secessions secessions
Affiliations affiliations
ၽႅၼ်ၵၢၼ်ငိုၼ်း (_year)
budget
Revenue (_year)
revenue
Disbursements disbursements
Expenses (_year) expenses
Endowment (_year) endowment
Staff (_year)
staff
Volunteers (_year)
volunteers
Students (_year)
students
Award(s) awards
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ {{URL|...}}
Remarks remarks
Formerly called
formerly  /  former_name
footnotes

Full syntax[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Copy this version to use, remove hidden notes (both the <!-- and --> characters) that surround certain entries, in order for the data you enter to appear in the published article. All fields must be lowercase, and all are optional.

{{Infobox organization
| name          = <!-- defaults to {{PAGENAME}}, if not provided -->
| full_name        = 
| native_name       = <!-- organization's name in its local language -->
| native_name_lang    = <!-- required ISO 639-1 code of the above native language -->
| logo          = 
| logo_size        = 
| logo_alt        = 
| logo_caption      = 
| image          = 
| image_size       = 
| alt           = <!-- see [[WP:ALT]] -->
| caption         = 
| map           = <!-- map image -->
| map_size        = <!-- defaults to 250px -->
| map_alt         = 
| map_caption       = 
| map2          = <!-- 2nd map image, if required -->
| map2_size        = 
| map2_alt        = 
| map2_caption      = 
| abbreviation      = 
| nickname        = 
| pronounce        = 
| pronounce ref      = 
| pronounce comment    = 
| pronounce 2       = 
| named_after       = 
| predecessor       = 
| merged         = <!-- any other organization(s) which it was merged into -->
| successor        = 
| formation        = <!-- or |established = --><!-- use {{start date and age|YYYY|MM|DD}} -->
| founder         = <!-- or |founders = -->
| founding_location    = 
| dissolved        = <!-- or |defunct = --><!-- use {{end date and age|YYYY|MM|DD}} -->
| merger         = <!-- other organizations (if any) merged with, to constitute the new organization -->
| type          = <!-- e.g., [[Nonprofit organization|Nonprofit]], [[Non-governmental organization|NGO]], etc. -->
| tax_id         = <!-- or |vat_id = (for European organizations) -->
| registration_id     = <!-- for non-profits -->
| status         = <!-- legal status or description (company, charity, foundation, etc.) -->
| purpose         = <!-- or |focus = --><!-- humanitarian, activism, peacekeeping, etc. -->
| professional_title   = <!-- for professional associations -->
| headquarters      = 
| location_city      = 
| location_country    = 
| location_city2     = 
| location_country2    = 
| addnl_location_city   = 
| addnl_location_country = 
| addnl_location_city2  = 
| addnl_location_country2 = 
| coordinates       = <!-- {{coord|LAT|LON|display=inline,title}} -->
| origins         = 
| region_served      = <!-- or |area_served = or |region = -->
| products        = <!-- or |product = -->
| services        = 
| methods         = <!-- or |method = -->
| fields         = <!-- or |field = -->
| membership       = <!-- number of members -->
| membership_year     = <!-- year to which membership numbers/data apply -->
| language        = <!-- or |languages = --><!-- any official language or languages used -->
| owner          = <!-- or |owners = -->
| sec_gen         = <!-- or |gen_sec for General Secretary -->
| leader_title      = <!-- defaults to "Leader" -->
| leader_name       = 
| leader_title2      = 
| leader_name2      = 
| leader_title3      = 
| leader_name3      = 
| leader_title4      = 
| leader_name4      = 
| board_of_directors   = 
| key_people       = 
| main_organ       = <!-- or |publication = --><!-- organization's principal body (assembly, committee, board, etc.) or publication -->
| parent_organization   = <!-- or |parent_organisation = -->
| subsidiaries      = 
| secessions       = 
| affiliations      = 
| ror_id         = <!-- unique ID in the Research Organization Registry -->
| budget         = 
| budget_year       = 
| revenue         = 
| revenue_year      = 
| disbursements      = 
| expenses        = 
| expenses_year      = 
| endowment        = 
| endowment_year     = 
| funding         = <!-- source of funding e.g. for "think tanks" -->
| staff          = 
| staff_year       = 
| volunteers       = 
| volunteers_year     = 
| students        = 
| students_year      = 
| awards         = 
| website         = <!-- {{Official URL}} or {{URL|example.com}} -->
| remarks         = 
| formerly        = <!-- or |former_name = -->
| footnotes        = 
| bodystyle        = 
}}

တူဝ်ယၢင်ႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

All fields are lower case and optional.

Organization's name
Organization's unabbreviated name
native_name
Text alternative for those who do not see the image
(caption:)
Example.png (image) at template's default size.
This is the message carried by "map_alt" parameter
(map_caption:)
World map.jpg (map) at template's default size.
တူဝ်ယေႃႈ abbreviation
ၸိုဝ်ႈပႅင်း nickname
Named after named_after
Predecessor predecessor
Merged into merged
Successor successor
တႄႇတင်ႈ formation  (or established)
Founder founder  (or founders)
Founded at founding_location
Dissolved dissolved  (or defunct)
Merger of merger
မဵဝ်းၸုမ်း type
tax_id  (or vat_id)
Registration no. registration_id
သၢႆငၢႆတူင်ႉၼိုင် status
ယိူင်းဢၢၼ်း purpose
ငဝ်ႈငုၼ်း headquarters
ဢွင်ႈတီႈ
 • location_city, location_country
ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ ( use {{coord}} )
Origins origins
Region served
region_served
Products products
Services services
Methods methods
Fields fields
Membership (_year)
membership
Official language
language  (or languages)
Owner owner  (or owners)
Secretary General
sec_gen  (or gen_sec)
leader_title
leader_name
leader_title2
leader_name2
board_of_directors
Key people
key_people
Main organ
main_organ  (or publication)
ငဝ်ႈၸုမ်း
parent_organi[z/s]ation
Subsidiaries subsidiaries
Secessions secessions
Affiliations affiliations
ၽႅၼ်ၵၢၼ်ငိုၼ်း (_year)
budget
Revenue (_year)
revenue
Disbursements disbursements
Expenses (_year) expenses
Endowment (_year) endowment
Staff (_year)
staff
Volunteers (_year)
volunteers
Students (_year)
students
Award(s) awards
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ website
Remarks remarks
Formerly called
formerly  (or former_name)
footnotes
{{Infobox organization 
| name        = Organization's {{var|name}}
| full_name      = Organization's unabbreviated name
| native_name     = {{var|native_name}}
| native_name_lang  = required ISO 639-1 code of the above native language
| image        = Example.png
| alt         = Text alternative for those who do not see the image 
| caption       = {{longitem|({{var|caption}}{{thin space}}''':'''){{break}}Example.png ({{var|image}}) at template's default size.}}
| map         = World map.jpg
| map_alt       = This is the message carried by "map_alt" parameter
| map_caption     = {{longitem|({{var|map_caption}}{{thin space}}''':'''){{break}}World map.jpg ({{var|map}}) at template's default size.}}
| abbreviation    = {{var|abbreviation}}
| nickname      = {{var|nickname}}
| named_after     = {{var|named_after}}
| predecessor     = {{var|predecessor}}
| merged       = {{var|merged}}
| successor      = {{var|successor}}
| formation      = {{nowrap|{{var|formation}} &nbsp;(or {{var|established}})}}
| founder       = {{var|founder}} &nbsp;(or {{var|founders}})
| founding_location  = {{var|founding_location}}
| dissolved      = {{var|dissolved}} &nbsp;(or {{var|defunct}})
| merger       = {{var|merger}}
| type        = {{var|type}}
| tax_id       = {{var|tax_id}} &nbsp;(or {{var|vat_id}})
| registration_id   = {{var|registration_id}}
| status       = {{var|status}}
| purpose       = {{var|purpose}}
| headquarters    = {{var|headquarters}}
| location_city    = {{var|location_city}}
| location_country  = {{var|location_country}}
| coords       = ({{thin space|use {{tl|coord}}}})
| origins       = {{var|origins}}
| region_served    = {{var|region_served}}
| products      = {{var|products}}
| services      = {{var|services}}
| methods       = {{var|methods}}
| fields       = {{var|fields}}
| membership     = {{var|membership}}
| membership_year   = {{var|_year}}
| language      = {{var|language}} &nbsp;(or {{var|languages}})
| owner        = {{var|owner}} &nbsp;(or {{var|owners}})
| sec_gen       = {{var|sec_gen}} &nbsp;(or {{var|gen_sec}})
| leader_title    = {{var|leader_title}}
| leader_name     = {{var|leader_name}}
| leader_title2    = {{var|leader_title2}}
| leader_name2    = {{var|leader_name2}}
| board_of_directors = {{var|board_of_directors}}
| key_people     = {{var|key_people}}
| main_organ     = {{nowrap|{{var|main_organ}} &nbsp;(or {{var|publication}})}}
| parent_organization = {{var|parent_organi[z/s]ation}}
| subsidiaries    = {{var|subsidiaries}}
| secessions     = {{var|secessions}}
| affiliations    = {{var|affiliations}}
| ror_id       = {{var|unique id}}
| budget       = {{var|budget}}
| budget_year     = {{var|_year}}
| revenue       = {{var|revenue}}
| revenue_year    = {{var|_year}}
| disbursements    = {{var|disbursements}}
| expenses      = {{var|expenses}}
| expenses_year    = {{var|_year}}
| endowment      = {{var|endowment}}
| endowment_year   = {{var|_year}}
| funding       = {{var|funding}}
| staff        = {{var|staff}}
| staff_year     = {{var|_year}}
| volunteers     = {{var|volunteers}}
| volunteers_year   = {{var|_year}}
| students      = {{var|students}}
| students_year    = {{var|_year}}
| awards       = {{var|awards}}
| website       = {{var|website}}
| remarks       = {{var|remarks}}
| formerly      = {{nowrap|{{var|formerly}} &nbsp;(or {{var|former_name}})}}
| footnotes      = {{var|footnotes}}
}}

Uprights[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

There are four upright parameters, logo: |upright=, image: |image_upright=, map: |map_upright= and map2: |map2_upright=. For an explanation of the upright parameter, please see Help:Upright.

Pushpin maps[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

{{Infobox organization
...
| coordinates     = <!-- Use the {{Coord}} template. -->
| pushpin_map     = <!-- Location name used for Template:Location map -->
| map_alt   = <!-- Location name used for Template:Location map -->
| pushpin_relief   = 
| map_dot_label    = 
| map_size      = 
| map_caption = <!-- Text to be displayed below map; for no caption enter "map_caption="; -->
...
}}

Map type[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

A list of modules containing maps that may be used can be found at:

Microformat[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

The HTML mark-up produced by this template includes an hCard microformat that makes an organization's details readily parsable by computer programs. This aids tasks such as the cataloguing of articles and maintenance of databases. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please visit the Microformat WikiProject.
Subtemplates

Please do not remove instances of these subtemplates.

Classes used

The HTML classes of this microformat include:

 • adr
 • agent
 • category
 • country-name
 • extended-address
 • fn
 • geo
 • label
 • latitude
 • locality
 • longitude
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • url
 • vcard
Please do not rename or remove these classes
nor collapse nested elements which use them.

TemplateData[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်(VisualEditor) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇဢဝ် ၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးသေ ၸင်ႇလႆႈဢဝ် ပိူင် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ (TemplateData) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢိင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဝႆႉပဵၼ် တီႈမၢႆတီႈတွင်းယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ပႆႇၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေတႃႉ ပေႃးပဵၼ် ၵူၼ်းႁူႉလွင်ႈတႅမ်ႈပရူဝ်ႇၵရႅမ်ႇ (computer programming) ဢိတ်းဢွတ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးႁၼ်လႆႈၸႅင်ႈလႅင်းလီၼႆသေ ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈ သၽေႃးတီႈၵႅပ်ႈမၼ်းလႆႈယူႇ။

Infobox organization

Used to provide at-a-glance information at the start of an article about an organization.

Template parameters[ၸတ်းၵၢၼ် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ]

This template prefers block formatting of parameters.

Parameterၶေႃႈသပ်းလႅင်းTypeStatus
Namename

defaults to {{PAGENAME}} if name not provided

Example
YMCA
Stringsuggested
Formationformation established founded

Date established, e.g., use {{start date and age|YYYY|MM|DD}}

Datesuggested
Full namefull_name

Unabbreviated name of the organization

Stringoptional
Native namenative name

Organization's name in its local language

Stringoptional
Native name languagenative_name_lang

2 letter language code for native_name

Example
fr
Stringoptional
Logologo

Logo of organisation

Fileoptional
Logo sizelogo_size

size of logo

Numberoptional
Logo uprightupright

Upright sizing for logo. See [[Help:Upright]].

Stringoptional
Logo altlogo_alt

see [[WP:ALT]]

Stringoptional
Logo captionlogo_caption

caption of logo

Stringoptional
Imageimage

Image of organisation

Fileoptional
Image sizeimage_size

Size of image

Numberoptional
Image uprightimage_upright

Upright sizing for image. See [[Help:Upright]].

Stringoptional
Alternative textalt

Alternative text for image. See [[WP:ALT]].

Stringoptional
Image captioncaption

Caption for image

Example
YMCA headquarters in Geneva, Switzerland
Stringoptional
Mapmap

Map image

Fileoptional
Map sizemap_size

defaults to 250px

Numberoptional
Map uprightmap_upright

Upright sizing for map. See [[Help:Upright]].

Stringoptional
Map altmap_alt

Alternative text for map

Stringoptional
Map captionmap_caption

caption for map

Stringoptional
Second mapmap2

second map image, if required

Fileoptional
Second map sizemap2_size

size of map

Numberoptional
Second map uprightmap2_upright

Upright sizing for map2. See [[Help:Upright]].

Stringoptional
Second map altmap2_alt

no description

Stringoptional
Second map captionmap2_caption

caption for map

Stringoptional
Abbreviationabbreviation

Abbreviation or acronym of organisation name

Stringoptional
Nicknamenickname

Nickname of organization

Stringoptional
Formerlyformerly former_name

Any former names by which the organization was known

Stringoptional
Named afternamed_after

Person or other entity that the organisation was named after, if any

Stringoptional
Pronouncepronounce

no description

Stringoptional
Pronounce refpronounce ref

no description

Stringoptional
pronounce commentpronounce comment

no description

Stringoptional
Pronounce 2pronounce 2

no description

Stringoptional
Predecessorpredecessor

Organization that preceded this one, if any

Stringoptional
Mergedmerged

Any other organizations with which this organization was merged

Stringoptional
Mergermerger

Other organizations (if any) that merged to constitute this organization

Stringoptional
Successorsuccessor

Organisation that succeeded/replaced this one, if any

Stringoptional
Founderfounder founders

Founder(s) of organisation

Stringoptional
Founding locationfounding_location

Place where organization was founded

Stringoptional
Dissolveddissolved defunct

Dissolved, e.g. use {{end date and age|YYYY|MM|DD}}

Dateoptional
Typetype

Type of organization

Example
[[Governmental organization|Governmental]], [[Non-governmental organization|NGO]], [[Nonprofit organization|Nonprofit]]
Stringoptional
tax_idtax_id vat_id

no description

Stringoptional
registration_idregistration_id

no description

Stringoptional
Statusstatus

Organization's legal status or description (company, charity, foundation)

Example
foundation
Stringoptional
Purposepurpose focus

Organization's purpose or focus

Example
humanitarian, activism, peacekeeping, etc.
Stringoptional
Professional titleprofessional_title

For professional associations

Stringoptional
Headquartersheadquarters

Location of organisation's headquarters

Stringsuggested
Location citylocation_city

city where organization is located

Example
[[Baltimore, MD]]
Stringoptional
Location countrylocation_country

Country of the organization's location

Example
[[Canada]]
Unknownoptional
location_city2location_city2 location2

no description

Unknownoptional
location_country2location_country2

no description

Unknownoptional
addnl_location_cityaddnl_location_city addnl_location

no description

Unknownoptional
addnl_location_countryaddnl_location_country

no description

Unknownoptional
addnl_location_city2addnl_location_city2 addnl_location2

no description

Unknownoptional
addnl_location_country2addnl_location_country2

no description

Unknownoptional
Coordinatescoordinates coords

Coordinates of location, use {{coord}}

Stringoptional
Originsorigins

no description

Stringoptional
Regionregion

Any particular region or regions associated with or served by the organization

Stringoptional
Productsproducts product

no description

Stringoptional
Servicesservices

services of organisation

Stringoptional
Methodsmethods method

no description

Stringoptional
Fieldsfields field

no description

Stringoptional
Membershipmembership members

Number of memberships in organisation, if relevant

Example
100
Stringoptional
Membership yearmembership_year

Year in which number of memberships was given

Example
2016
Dateoptional
Languagelanguage languages

Any official language or languages used by the organization

Example
French
Stringoptional
Ownerowner owners

Entity that owns this organization, if any

Stringoptional
Secretary Generalsec_gen gen_sec

Name of the organization's Secretary General (if such post exists)

Stringoptional
Leader titleleader_title

Title of leader #1

Example
Board Chair
Stringsuggested
Leader nameleader_name

Name of leader #1

Example
Jane Doe
Stringsuggested
Leader title 2leader_title2

no description

Example
CEO, President, etc.
Stringoptional
Leader name 2leader_name2

no description

Stringoptional
Leader title 3leader_title3

no description

Example
Director, Manager, etc.
Stringoptional
Leader name 3leader_name3

no description

Stringoptional
Leader title 4leader_title4

no description

Stringoptional
Leader name 4leader_name4

no description

Stringoptional
Board of directorsboard_of_directors

Organization's board of directors

Stringoptional
Key peoplekey_people

Key people of organisation, e.g. use {{plainlist}} for multiple

Stringoptional
Main organmain_organ publication

Organization's principal body (assembly, committee, board) or publication

Example
assembly, committee, board, etc.
Stringoptional
Parent organizationparent_organization parent_organisation

Parent organisation of this one

Stringoptional
Subsidiariessubsidiaries

Subsidiaries of this organisation

Stringoptional
Secessionssecessions

Organisation secessions

Stringoptional
Affiliationsaffiliations

Affiliation of organisation

Stringoptional
R.O.R. Idror_id

unique ID in the Research Organization Registry

Stringoptional
Budgetbudget

Organisation budget

Example
$2 m [[Canadian dollar|CAD]]
Stringoptional
Budget yearbudget_year

no description

Example
2016
Dateoptional
Revenuerevenue

Revenue made by organization

Example
$5 m [[Canadian dollar|CAD]]
Stringoptional
Revenue yearrevenue_year

no description

Dateoptional
Disbursementsdisbursements

no description

Stringoptional
Expensesexpenses

no description

Stringoptional
Expenses yearexpenses_year

no description

Dateoptional
Endowmentendowment

no description

Stringoptional
Endowment yearendowment_year

no description

Dateoptional
Staffstaff employees

Numbers or types of staff

Example
20 [[Full-time equivalent|FTEs]]
Stringoptional
Staff yearstaff_year employees_year

no description

Dateoptional
Volunteersvolunteers

Numbers or types of volunteers

Example
10 (part-time)
Stringoptional
Volunteers yearvolunteers_year

no description

Dateoptional
Studentsstudents

no description

Stringoptional
Students yearstudents_year

no description

Dateoptional
Awardsawards

Awards received by organization, include wikilink if any, use {{Template:Bulleted list}} or {{plainlist}} if multiple

Unknownoptional
Websitewebsite site

Official website of organisation

URLsuggested
Remarksremarks

Organisation remarks

Stringoptional
Footnotesfootnotes

Footnotes/references

Stringoptional
bodystylebodystyle

no description

Stringoptional

ပိူင်ထၢၼ်ႈ ၸွမ်းႁွႆး[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]