ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Infobox university

Permanently protected ထႅမ်းပလဵတ်ႉ
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]
{{{name}}}
{{{native_name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{image_alt}}}|upright={{{image_upright}}}|{{{image_alt}}}]]
{{{caption}}}
Latin: {{{latin_name}}}
Other name
{{{other_name}}} or {{{other_names}}}
ၸိုဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး
{{{former_name}}} or {{{former_names}}}
ၶေႃႈၶၼ်ပၢၵ်ႇ {{{motto}}}
ၶေႃႈၶၼ်ပၢၵ်ႇ ၽၢႆႇ
ဢိင်းၵလဵတ်ႈ
{{{mottoeng}}}
{{{top_free_label}}} {{{top_free}}}
လွင်ႈၸိူဝ်း {{{type}}}
တူင်ႉၼိုင် {{{established}}}–{{{closed}}}
Founder {{{founder}}} or {{{founders}}}
Parent institution
{{{parent}}}
Accreditation {{{accreditation}}}
Affiliation {{{affiliation}}}
Religious affiliation
{{{religious_affiliation}}}
Academic affiliation
{{{academic_affiliation}}}
တူၼ်ႈငိုၼ်း {{{endowment}}}
လႆၢးၸႆၢႇ {{{budget}}}
Officer in charge
{{{officer_in_charge}}}
Chairman {{{chairman}}}
Chairperson {{{chairperson}}}
ၸွမ်ၽွင်း {{{chancellor}}}
ႁူဝ်ပဝ်ႈ {{{president}}}
Vice-president {{{vice-president}}}
Superintendent {{{superintendent}}}
Vice-Chancellor {{{vice_chancellor}}}
Provost {{{provost}}}
Rector {{{rector}}}
Principal {{{principal}}}
Dean {{{dean}}}
ၽူႈၼမ်းၸတ်းၵၢၼ် {{{director}}}
{{{head_label}}} {{{head}}}
ႁႅင်းၵၢၼ်ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ
{{{academic_staff}}}
ႁႅင်းၵၢၼ်ၽူႈပူၵ်းပွင်
{{{administrative_staff}}}
လုၵ်ႈႁဵၼ်း {{{students}}}
{{{enrollment}}}
ၸၼ်ႉၶူး {{{undergrad}}}
လင်ၸၼ်ႉၶူး {{{postgrad}}}
{{{doctoral}}}
လုၵ်ႈႁဵၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း
{{{other_students}}}
ဢွင်ႈတီႈ
{{{location}}}
or {{{address}}} (optional)
{{{city}}}, {{{state}}},
{{{province}}},
{{{postalcode}}} or
{{{zipcode}}} (optional)
{{{country}}}

{{{coordinates}}}
Campus {{{campus}}}
Language {{{language}}}
{{{free_label}}} {{{free}}}
Colors {{{colors}}} or {{{colours}}}
Athletics {{{athletics}}}
Nickname {{{sports_nickname}}}
Sporting affiliations
{{{sporting_affiliations}}}
Sports {{{sports}}}
Mascot {{{mascot}}} or {{{mascots}}}
{{{sports_free_label}}} {{{sports_free}}}
Symbol {{{symbol}}}
Website {{{website}}}
[[File:{{{logo}}}|{{{logo_size}}}|alt={{{logo_alt}}}|upright={{{logo_upright}}}|{{{logo_alt}}}]]
{{{nrhp}}} or {{{embedded}}}
{{{pushpin_map}}}
{{{footnotes}}}

{{Infobox university}} is an infobox for articles about universities and colleges; see Wikipedia:College and university article guideline.

ပိူင်တႅမ်ႈ ဢၼ်ပဝ်ႇ

All fields are optional. Remove hidden notes (including both the <!-- and --> characters) that surround certain entries, in order for the data you enter to appear in the published article. All parameter names must be lowercase.

{{Infobox university
| name       = 
| native_name    = 
| native_name_lang = 
| image       = 
| image_upright   = 
| image_alt     = 
| caption      = 
| latin_name    = 
| other_name    = <!-- or |other_names= -->
| former_name    = <!-- or |former_names= -->
| motto       = 
| motto_lang    = 
| mottoeng     = 
| top_free_label  = <!-- up to |top_free_label2= -->
| top_free     = <!-- up to |top_free2= -->
| type       = 
| established    = <!-- {{start date|YYYY|MM|DD}} -->
| closed      = <!-- {{end date|YYYY|MM|DD}} -->
| founder      = <!-- or |founders= -->
| parent      = 
| accreditation   = 
| affiliation    = 
| religious_affiliation = 
| academic_affiliation = <!-- or |academic_affiliations= -->
| endowment     = 
| budget      = 
| officer_in_charge = 
| chairman     = 
| chairperson    = 
| chancellor    = 
| president     = 
| vice-president  = 
| superintendent  = 
| vice_chancellor  = 
| provost      = 
| rector      = 
| principal     = 
| director     = 
| dean       = 
| head_label    = 
| head       = 
| academic_staff  = 
| administrative_staff = 
| students     = <!-- or |enrollment= -->
| undergrad     = 
| postgrad     = 
| doctoral     = 
| alumni      =
| other_students  = <!-- or |other= -->
| address      = <!-- Please discuss before using -->
| city       = 
| state       = 
| province     = 
| country      = 
| postalcode    = <!-- or |zipcode= or |postcode= -->
| coordinates    = <!-- {{coord|LAT|LON|type:edu|display=inline,title}} -->
| campus      = 
| language     = 
| free_label    = <!-- up to |free_label2= -->
| free       = <!-- up to |free2= -->
| colors      = <!--or |colours= -->
| athletics     = 
| sports      = 
| sports_nickname  = <!--or |athletics_nickname= -->
| sporting_affiliations = 
| mascot      = <!--or |mascots= -->
| sports_free_label = <!-- up to |sports_free_label3= -->
| sports_free    = <!-- up to |sports_free3= -->
| symbol      =
| website      = <!-- {{URL|example.com}} -->
| logo       = 
| logo_size     = 
| logo_upright   =
| logo_alt     = 
| footnotes     = 
| embedded     = <!-- or |nrhp= or |module= -->
}}

တူဝ်ယၢင်ႇ

University of Illyria
Universiti von Illyria
scroll atop shield outline
Seal of University of Illyria
Latin: Universitas Illyriensis
Other name
UI
ၸိုဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး
Utopian University
ၶေႃႈၶၼ်ပၢၵ်ႇ
Melior a lepidus fossor quam a stultus lepor lepos
ၶေႃႈၶၼ်ပၢၵ်ႇ ၽၢႆႇ
ဢိင်းၵလဵတ်ႈ
"Better a witty fool than a foolish wit"
လွင်ႈၸိူဝ်း Public
တူင်ႉၼိုင် 1666 (1666)–1850 (1850)
Accreditation Southwest Illyrian Accreditation Commission
Religious affiliation
Church of Illyria
တူၼ်ႈငိုၼ်း US$ 123,456,789
ၸွမ်ၽွင်း Jane Doe
Vice-Chancellor John Doe
Rector John Doe
Visitor John Doe
ႁႅင်းၵၢၼ်ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ
300
ႁႅင်းၵၢၼ်ၽူႈပူၵ်းပွင်
600
လုၵ်ႈႁဵၼ်း 10,000
ၸၼ်ႉၶူး 5,000
လင်ၸၼ်ႉၶူး 1,000
100
လုၵ်ႈႁဵၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း
1,200a
ဢွင်ႈတီႈ , ,
12°20′N 98°46′W / 12.34°N 98.76°W / 12.34; -98.76
Campus Rural
Colours          Red and blue
Nickname The Nematodes
Sporting affiliations
Utopian Athletic League
Sports
Mascot Nobby the Nematode
Website www.illyria.edu
Spiral on stripes

Note: This university is completely fictional.
{{Infobox university
| name = University of Illyria
| native_name = Universiti von Illyria
| native_name_lang = de
| other_name = UI
| image = Dabney-minimalist-vector.svg
| image_upright = 0.7
| image_alt = scroll atop shield outline
| caption = Seal of University of Illyria
| latin_name = Universitas Illyriensis
| former_name = Utopian University
| motto = ''Melior a lepidus fossor quam a stultus lepor lepos''
| motto_lang = la
| mottoeng = "Better a witty fool than a foolish wit"
| established = {{start date|1666}}
| closed = {{end date|1850}}
| type = [[Public university|Public]]
| religious_affiliation = Church of Illyria
| endowment = US$&nbsp;123,456,789
| chancellor = [[Jane Doe]]
| vice_chancellor = John Doe
| rector = Fr. Doe
| head_label = [[Visitor]]
| head = [[John Doe|Archbishop Doe]]
| academic_staff = 300
| administrative_staff = 600
| students = 10,000
| undergrad = 5,000
| postgrad = 1,000
| doctoral = 100
| other_students = 1,200{{sup|a}}
| city = [[Illyria]]
| state = [[Illyria]]
| country = [[Utopia]]
| coordinates = {{coord|12.34|-98.76|type:edu|display=inline}}
| campus = Rural
| colours = {{color box|red}}{{color box|blue}} Red and blue
| sports = {{hlist |[[Track and field|Track]] |[[Water polo]]}}
| sports_nickname = The Nematodes
| mascot = Nobby the Nematode
| sporting_affiliations = [[Utopian Athletic League]]
| website = {{URL|www.illyria.edu}}
| logo = EUSP logo lowres.jpg
| logo_size = 50px
| logo_alt = Spiral on stripes
| footnotes = <hr/>
<div style="text-align:left;">
{{sup|a}} [[Further education]].<br/>
</div>
Note: This university is completely fictional.
}}

ပိူင်ၼွႆႉ

The HTML mark-up produced by this template includes an hCard microformat that makes an organization's details readily parsable by computer programs. This aids tasks such as the cataloguing of articles and maintenance of databases. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please visit the Microformat WikiProject.
Subtemplates

Please do not remove instances of these subtemplates.

Classes used

The HTML classes of this microformat include:

 • adr
 • agent
 • category
 • country-name
 • extended-address
 • fn
 • geo
 • label
 • latitude
 • locality
 • longitude
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • url
 • vcard
Please do not rename or remove these classes
nor collapse nested elements which use them.

ၶေႃႈသပ်းလႅင်း ပႃႇရႃႇမီႇတႃႇ

ၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်(VisualEditor) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇဢဝ် ၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးသေ ၸင်ႇလႆႈဢဝ် ပိူင် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ (TemplateData) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢိင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဝႆႉပဵၼ် တီႈမၢႆတီႈတွင်းယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ပႆႇၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေတႃႉ ပေႃးပဵၼ် ၵူၼ်းႁူႉလွင်ႈတႅမ်ႈပရူဝ်ႇၵရႅမ်ႇ (computer programming) ဢိတ်းဢွတ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးႁၼ်လႆႈၸႅင်ႈလႅင်းလီၼႆသေ ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈ သၽေႃးတီႈၵႅပ်ႈမၼ်းလႆႈယူႇ။

Infobox university

An infobox for articles about universities and colleges.
Parameterၶေႃႈသပ်းလႅင်းTypeStatus
Name (in English)name
Official name in English.
Linesuggested
Native Namenative_name
Name in its native language.
Lineoptional
Native Name Languagenative_name_lang
ISO 639-2 code e.g. 'fr' for French.
Stringoptional
Current alternative namesother_name
other_names
For any alternative current names by which the university is known, such as acronyms and abbreviations.
Lineoptional
Former namesformer_name
former_names
Any former name or names of the institution.
Lineoptional
Image Nameimage
image_name
University-related graphic, preferably the university's official seal or logo. Use the image filename without File: namespace prefix. Sizes the image to the user's preference by default (200px for readers who aren't logged in).
Fileoptional
Image scaling ("upright")image_upright
Scaling factor for the image, such as 0.7. The actual size is the scaling factor multiplied by the user's thumbnail size.
Example
0.7
Numberoptional
Image Sizeimage_size
Use in conjunction with image. Allows editors to specify an image width rather than use the default.
Example
120px
Stringoptional
Alternative Text for Imageimage_alt
Alt text for image, for visually impaired readers. This should not contain wiki syntax, and should not duplicate the caption. See WP:ALT.
Stringoptional
Captioncaption
Caption text for the infobox image. May include wiki syntax.
Contentoptional
Latin Namelatin_name
University name in Latin.
Lineoptional
Mottomotto
University's motto; usually in Latin.
Stringoptional
Motto Languagemotto_lang
If the motto is not in English, the ISO 639-2 code for its language (e.g. "fr" for French). If more than one, use {{tl|lang}} instead.
Stringoptional
Motto (in English)mottoeng
University's motto in English if another language is used above.
Stringoptional
Top free labeltop_free_label
First custom special label of upper infobox. The data for this field goes in parameter top_free.
Lineoptional
Top freetop_free
First custom data field of upper infobox. The name of this field goes in parameter top_free_label.
Stringoptional
Top free label1top_free_label1
Next custom special label1 of upper infobox. The data for this field goes in parameter top_free1.
Lineoptional
Top free1 datatop_free1
Next custom data1 field of upper infobox. The name of this field goes in parameter top_free_label1.
Stringoptional
Top free label2top_free_label2
Next custom label2 of upper infobox. The data for this field goes in parameter top_free2.
Lineoptional
Top free2 datatop_free2
Next custom data2 field of upper infobox. The name of this field goes in parameter top_free_label2.
Stringoptional
Year Establishedestablished
Date of establishment/founding. Give year if no exact date is available. Use the template {{tl|Start date}}.
Linesuggested
closedclosed
For former universities, provide the date of closure. Give year if no exact date is available. Use the template {{tl|End date}}.
Lineoptional
Founderfounder
founders
Name of the person who founded the university.
Lineoptional
typetype
Public, private, four year, undergraduate, graduate, etc.
Lineoptional
Parent institutionparent
Name of any parent institution (e.g. for some colleges, a university).
Lineoptional
Accreditationaccreditation
Institution-wide accreditor(s).
Lineoptional
Affiliationaffiliation
Organizations of which the institution is a member and provide essential definition of the institution's core mission and values. Academic and religious affiliations should be placed in those parameters.
Lineoptional
Religious affiliationreligious_affiliation
Use if the institution has a religious affiliation.
Lineoptional
Academic affiliationacademic_affiliation
academic_affiliations
Academic organizations of which the institution is a member and provide essential definition of the institution (mission, values, activities, etc.).
Lineoptional
EndowmentendowmentLineoptional
Budgetbudget
Total budget / income.
Lineoptional
Rectorrector
Rector of the institution.
Lineoptional
Officer in Chargeofficer_in_charge
Officer in Charge of the institution.
Lineoptional
Chairmanchairman
Chairman of the institution.
Lineoptional
Chairpersonchairperson
Chairperson of the institution.
Lineoptional
Chancellorchancellor
Chancellor of the institution.
Lineoptional
Presidentpresident
President of the institution.
Lineoptional
Vice Presidentvice-president
Vice President of the institution.
Lineoptional
Superintendentsuperintendent
Superintendent of the institution.
Lineoptional
Vice Chancellorvice_chancellor
Vice Chancellor of the institution.
Lineoptional
Provostprovost
Provost of the institution.
Lineoptional
Principalprincipal
Principal of the institution.
Lineoptional
Deandean
Dean of the institution.
Lineoptional
Directordirector
Director of the institution.
Lineoptional
Head Labelhead_label
Another officer title. Use with the Head Name field.
Lineoptional
Head Namehead
The name of the officer that goes with the Head Label.
Lineoptional
# of Academic Staffacademic_staff
faculty
Number of faculty / academic staff members. (include number formatting e.g. 1,234,567,890)
Lineoptional
# of Administrative Staffadministrative_staff
staff
Number of administrative / support staff. (include number formatting e.g. 1,234,567,890)
Lineoptional
# of Studentsstudents
enrollment
Total student count. Use undergrad, postgrad, doctoral and other for additional detail. (format amount, as 1,234,567,890 instead of 1234567890)
Lineoptional
# of Undergradsundergrad
Total undergraduate enrollment. (include number formatting e.g. 1,234,567,890 instead of 1234567890)
Lineoptional
# of Postgradspostgrad
Total postgraduate enrollment. (include number formatting e.g. 1,234,567,890 instead of 1234567890)
Lineoptional
# of Doctoralsdoctoral
Total doctoral enrollment. (include number formatting e.g. 1,234,567,890 instead of 1234567890)
Lineoptional
Other enrollmentother
other_students
Other student enrollment. Specify a category if possible. (include number formatting e.g. 1,234,567,890 instead of 1234567890)
Stringoptional
Addressaddress
Street address the university is located in. Please consider a discussion on the talk page before using this field. In many cases, public institutions have more than one campus, and a full address is not representative.
Lineoptional
Citycity
City the university is located in. Provide wikilink if possible.
Linesuggested
Statestate
U.S. state or similar administrative subdivision. Use in conjunction with the Country field, and do not use with the Province field. Provide wikilink if possible.
Lineoptional
Provinceprovince
For all other administrative subdivisions; use as an alternative to the State field in conjunction with the Country field.
Lineoptional
Postal codepostalcode
postcode
zipcode
Postal code for the university. Please consider a discussion on the talk page before using this field. In many cases, public institutions have more than one campus, and a postal code may not be representative.
Stringoptional
Countrycountry
Country in which the university is based. Use in conjunction with city and, optionally, state or province. Provide wikilink if possible.
Lineoptional
Coordinatescoordinates
coor
Displays coordinates, in parentheses, after the location fields. Use the template {{tl|Coord}} with type:edu and display=inline,title.
Lineoptional
Campus typecampus
Type/nature of the institution's campus (e.g. urban, rural, multiple sites).
Lineoptional
Former Namesformer_names
Previous names the university was known by.
Lineoptional
Instruction languagelanguage
Language commonly used for instruction
Example
English
Lineoptional
Free labelfree_label
A special field title; use with the Free data field.
Lineoptional
Free datafree
Related data that goes with the Free label field.
Lineoptional
Free label 1free_label1
Next middle custom specialty field label; labels the free data 1 field.
Lineoptional
Free data 1free1
Data by Free label 1 field.
Stringoptional
Free label 2free_label2
Next middle custom specialty field label.
Lineoptional
Free data2free2
Data by Free Label2 field.
Stringoptional
Athleticsathletics
Primary university sports. Use Athletics or Sports, whichever is appropriate.
Stringoptional
Official colo(u)rscolours
colors
Official university colors. Your choice of parameter name (color or colour) will appear in the table; use the one appropriate to the university's location.
Stringoptional
Sportssports
Primary university sports. Use Athletics or Sports, whichever is appropriate.
Stringoptional
Athletic nicknamenickname
athletics_nicknames
sports_nicknames
athletics_nickname
sports_nickname
University's athletic nickname or moniker.
Stringoptional
Mascotmascot
mascots
University's athletic mascot.
Stringoptional
Sporting Affiliationssporting_affiliations
List of sporting affiliations and memberships. Provide wikilink if possible; (use {{tl|plainlist}} or {{tl|ublist}}).
Stringoptional
Sports Free labelsports_free_label
First custom field label title near bottom of infobox; use with Sports-Free field.
Lineoptional
Sports Free datasports_free
First bottom custom data field; use with Sports Free label field.
Stringoptional
Sports Free1 labelsports_free_label1
Next bottom custom label; use with Sports-Free1 field.
Lineoptional
Sports Free1 datasports_free1
Next bottom custom data field; use with Sports Free1 label.
Stringoptional
Sports Free2 labelsports_free_label2
Next bottom custom label; use with Sports-Free2 field.
Lineoptional
Sports Free2 datasports_free2
Next custom data field; use with Sports Free2 label.
Stringoptional
Sports Free3 labelsports_free_label3
Next bottom custom label; use with Sports-Free3 field.
Lineoptional
Sports Free3 datasports_free3
Next custom data field; use with Sports Free3 label.
Stringoptional
Websitewebsite
Official university website. Use the template {{tl|URL}}.
Lineoptional
Footnotesfootnotes
Footnotes for the infobox. Useful for including references for data.
Stringoptional
symbolsymbolStringoptional
nrhpnrhpStringoptional
embeddedembeddedStringoptional
logo_sizelogo_sizeStringoptional
logo_uprightlogo_uprightNumberoptional
logo_altlogo_altStringoptional
alumnialumni
Number of alumni of the institution
Numberdeprecated
Deprecated January 2021; note the number of alumni in the article body.
locationlocationStringoptional

Format: block

Custom blank/free parameters

Note how the 10 customized free-data parameters (or blank label/data pairs) are shown in 3 parts of the infobox as upper/middle/bottom: upper (as "top_free_label=" with "top_free=" to "top_free2"), or middle (as "free_label=" with "free=" to "free2") or bottom (as "sports_free_label=" with "sports_free=" to "sports_free3"). Those 10 custom parameters allow speciality field labels and data values for 10 extra parameter label/data pairs. Also any of those 10 custom fields could be mere note labels, with text, to briefly explain nearby parameters, or link footnotes, without cluttering the other label/data pairs. A custom label can be set blank to hide as with "free_label=&nbsp;" to show only the data portion, with hidden label.

လွင်ႈၸွမ်းႁွႆး ပိူင်ထၢၼ်ႈ