ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Infobox country

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ[သၢင်ႈ]


{{Infobox country
| ၸိုဝ်ႈမိူင်းဢၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈ = 
| ၸိုဝ်ႈတႄႉတႄႉ = 
| ႁၢင်ႈ_ၸွမ်ပိဝ် =  
| ႁၢင်ႈ_မိၵ်ႈမၢႆ = 
| ၶေႃႈၶၼ်ပၢၵ်ႇၸိုင်ႈမိူင်း =
| ၵႂၢမ်းၸိုင်ႈမိူင်း = 
| ႁၢင်ႈ_ဢွင်ႈတီႈ =
|map_caption = 
|image_map2 = 
| ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ = 
| ဝဵင်းယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ = 
| ၸႄႈမိူင်းယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ =
| ဢေႇရိယႃႇ = 
| ၸၼ်ႉဢေႇရိယႃႇ = 
| ႁူဝ်ပၢၵ်ႇဢေႇရိယႃႇ = 
| တီႈသုင်သုတ်း = 
| မႄႈၼမ်ႉယၢဝ်းသုတ်း = 
| ၼွင်ယႂ်ႇသုတ်း = 
| ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆ = 
| လၵ်းၸဵင်ၶၢဝ်းယၢမ်းဢွင်ႈတီႈ = 
| ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းၸႂ်ႉၼႂ်းလုမ်း =
| ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း =
| ၸၼ်ႉႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း = 
| လွင်ႈသတ်ႉႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း = 
| ၸၼ်ႉသတ်ႉႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း =
| ethnic_groups =
| ၽႃႇသႃႇၵိူဝ်းယမ် =
| time zone = 
| ပွႆး = 
| မဵဝ်းမိူင်း =
| ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ_ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်(1) =
| ၸိုဝ်ႈ_ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်(1) =
| ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ_ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်(2) =
| ၸိုဝ်ႈ_ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်(2) =
| ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ_ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်(3) = 
| ၸိုဝ်ႈ_ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်(3) = 
| ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း  =
| ၸိုဝ်ႈ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(1) =
| ပီ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(1)=
| ၸိုဝ်ႈ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(2) =
| ပီ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(2) =
| ၸိုဝ်ႈ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(3) =
| ပီ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(3) =
| ၸိုဝ်ႈ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(4) =
| ပီ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(4) = 
| ၸိုဝ်ႈ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(5) =
| ပီ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(5) = 
| ၸိုဝ်ႈ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(6) = 
| ပီ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(6) =  
| ၸိုဝ်ႈ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(7) =
| ပီ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(7) = 
| ၸိုဝ်ႈ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(8) =
| ပီ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(8) = 
| GDP_PPP =
| GDP_PPP_year = 
| GDP_PPP_ၸၼ်ႉ =
| GDP_PPP_per_capita =
| GDP_PPP_per_capita_ၸၼ်ႉ =
| HDI = 
| HDI_change =
| HDI_ref = 
| HDI_ၸၼ်ႉ = 
| drives_on =
| ငဝ်ႈငုၼ်းယေးငိုၼ်း = 
| ငိုၼ်း = 
| မွၵ်ႇမၢႆတွင်း = 
| ISO 3166-1 = 
| cctld = 
| calling_code = 
}}